Med gårdagens dörr på glänt

Av Johanna Broman Åkesson

Povel Ramel kan beskrivas på samma vis som Jerome Kern beskrev Irving Berlin: ”Irving Berlin has no ’place’ in American music; he IS American music.” Povel Ramel har ingen plats i svensk musik – han ÄR svensk musik.

Med sitt mångfasetterade konstnärskap står Ramel utanför de flesta kategoriseringar, samtidigt som en hel musikalisk epok ryms i hans verk, närmare bestämt den äldre populärmusikaliska period som kan kallas melodins epok. Under denna tid, som sträcker sig från nationalromantikens visor till popens genombrott, växte vårt moderna samhälle fram – från det sena 1800-talets industrialisering till 60-talets sociala revolter.

I Ramels verk levandegörs, på ett personligt reflekterande sätt, några av melodiepokens mest framträdande drag – optimismen och humorn men också spänningen mellan det gamla och det nya, det svenska och det utländska.

Med melodiepokens kulturhistoriska kontext som bakgrund och med hundratals text- och notexempel, belyser denna bok Ramels stilistiska bredd och personliga stil, präglad av en lekares list och en filosofs skärpa.

Johanna Broman Åkesson (f. 1969) är verksam vid Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet. Med Gårdagens Dörr på glänt är hennes doktorsavhandling.

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv nr 25. 2009.

Beställ via prislistan


      

Kommentarer

Kommentera