Aspects of Performing, Collecting, Interpreting Yoik. Red. Dan Lundberg och Gunnar Ternhag. Foto: Jonas André

Aspects of Performing, Collecting, Interpreting Yoik. Red. Dan Lundberg och Gunnar Ternhag. Foto: Jonas André 

Yoik

Aspects of Performing, Collecting, Interpreting

Dan Lundberg & Gunnar Ternhag (red) 

Detta är en bok om jojk utifrån många olika infallsvinklar – insamling och återbruk, forskning och användning. I början av 1900-talet var många av de samlare och forskare som arbetade med samisk kultur pessimistiska när det gällde framtiden för den samiska jojken. Ett skäl till detta var att den traditionella livsstilen bland samer snabbt förändrades. Kort sagt, man såg ingen funktion för den traditionella kulturen i det moderna samhället.

Idag kan vi konstatera att denna förutsägelse var fel. Under de senaste årtiondena har jojken tagit plats på världsmusikscenen och inte minst blivit en viktig markör för den samiska identiteten. Över hela Sápmi, samelandet, har jojken fått ny betydelse och är som konstart kanske viktigare än någonsin.

I denna antologi beskriver forskare från Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Kanada sin syn på jojkens historia och hur den används idag.

Publikationen är ett samarbete mellan Svenskt visarkiv och Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv nr 30, 2011.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera