Samlade visor – Perspektiv på handskrivna visböcker. Symposieföredrag utgivna av Gunnar Ternhag. Foto: Jonas André

Samlade visor – Perspektiv på handskrivna visböcker. Symposieföredrag utgivna av Gunnar Ternhag. Foto: Jonas André 

Samlade visor – perspektiv på handskrivna visböcker

Symposieföredrag utgivna av Gunnar Ternhag 

Samlade visor – perspektiv på handskrivna visböcker innehåller tolv artiklar om en typ av källmaterial som hittills studerats i ganska liten utsträckning. Men här visar musikvetare, historiker, litteraturvetare, etnologer och forskare i nordiska språk att handskrivna visböcker kan säga åtskilligt om de forna ägarnas musikutövning, skrivvanor, levnadssätt och inte minst tankevärldar.

Artiklarna bygger på inlägg vid ett symposium som arrangerades den 6-7 februari 2008 av Svenskt visarkiv och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Bokens redaktör, Gunnar Ternhag, är professor i ljudproduktion vid Högskolan Dalarna och gästprofessor vid Musikhögskolan i Örebro.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera