Ol’ Jansas låtbok

– stamplåtar, visor och andliga sånger för härjedalspipa

En ny bok med låtar för härjedalspipa har sett dagens ljus. Det är spelmannen Emma Grut och Svenskt visarkiv som gett ut den. Boken innehåller noter, texter, kort historik med mera kring detta vackra folkmusikinstrument som började tillverkas igen på 1990-talet.

I Härjedalen har det tillverkats spelpipor i flera generationer av en särskilt tätvuxen gran, vuxen ur den näringsfattiga härjedalska myllan. Det är till stor del tack vare dokumentationen av bröderna Olof (1867-1953) och Jonas Jönsson (1864–1951) Överberg, som kunskapen om spelpipetraditionen i Härjedalen bevarats till eftervärlden. Jonas flöjter kom att bli förlagan till det vi idag kallar härjedalspipan. Efter den yngre brodern Olof finns ett rikt inspelat material, unikt i sitt slag, som delvis publiceras i detta nothäfte.

Låtboken ges ut i samarbete med Svenskt visarkiv och består 20 melodier som nedtecknats efter flöjtspelmannen Olof Jönsson. Det musikaliska materialet spänner över flera genrer och här återfinns allt från skillingtryck till danslåtar och andliga sånger.

Noterna är utformade i två olika varianter för att passa såväl nybörjaren som den mer erfarna folkmusikern. Förutom de nedtecknade melodierna innehåller häftet även text och fotografier med historik kring spelpipan i Härjedalen.

Låtboken riktar sig till alla som är nyfikna på traditionell musik från Härjedalen och som vill få en inblick i svensk spelpipetradition.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera