Studia Instrumentorum Musicae Popularis XV

Dan Lundberg & Gunnar Ternhag (red.)

Nu har Studia Instrumentorum Musicae Popularis äntligen väckts till liv igen. Till stor lycka för alla instrumentforskare med flera intresserade har en ny volym i serien utkommit genom Svenskt visarkiv. Boken innehåller några nerdykningar i så olika miljöer som Litauen, Norden, Japan, Etiopien och Slovenien, med flera.

Den nya volymen har nummer XV och innehåller artiklar från en instrumentforskarkonferens i Falun 2002. Redaktörer för denna volym är musikprofessorerna Dan Lundberg (Svenskt visarkiv) och Gunnar Ternhag (Högskolan i Dalarna).

Musiketnologer världen över är organiserade i en internationell sammanslutning – ICTM, International Council of Traditional Music – där man regelbundet träffas. Syftet med dessa forskarmöten är att vidareutveckla forskningen om folkliga musikinstrument. Den blivit allt mer samtidsinriktad, eftersom folkmusikinstrument används flitigt i modern folkmusik och inte minst i världsmusik. Detta diskuterades under en konferens i Falun för två år sedan, som arrangerades av Svenskt visarkiv i samarbete med Svenska kommittén av ICTM.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera