Folkmusik i Sverige

Av Gunnar Ternhag & Dan Lundberg

Från fäbodrop till folkrock, från jojk till världsmusik – boken Folkmusik i Sverige ger en överblick över folkmusikens gamla och nya scener. Den beskriver folkmusikens utveckling fram till i dag. I särskilda avsnitt presenteras samisk musik och folkmusikens förutsättningar i det mångkulturella Sverige.

Detta är en andra, aktualiserad upplaga av boken som blivit ett fast inslag i många utbildningar om svensk folkmusik.

Dan Lundberg och Gunnar Ternhag tillhör landets ledande musiketnologer. Dan Lundberg är chef för Svenskt visarkiv och adjungerad professor vid Högskolan i Gävle. Han är också musiker i gruppen Orientexpressen. Gunnar Ternhag är professor vid Högskolan Dalarna. De är också författare till boken Musiketnologi – en introduktion (Gidlunds).

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera