Visor från skånska landsbygden – samlade av Nils Andersson. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström och Märta Ramsten. Foto: Jonas André

Visor från skånska landsbygden – samlade av Nils Andersson. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström och Märta Ramsten. Foto: Jonas André 

Visor från skånska landsbygden

Mathias Boström & Märta Ramsten (red.)

Visor från skånska landsbygden innehåller 188 visor upptecknade i Skåne under 1880- och 1890-talen av Nils Andersson (1864–1921). Han är Sveriges kanske mest kända folkmusikinsamlare, inte minst genom verket Svenska låtar i 24 delar som Nils Andersson tog initiativ till och som innehåller många av hans uppteckningar. Mindre känt är att han inledde sin insamlargärning med att även uppteckna en stor mängd folkliga visor av skilda slag i Skåne. Det skedde i Skånska landsmålsföreningens regi i Lund, på vars uppdrag Nils Andersson under sin studietid begav sig ut på insamlingsresor i olika delar av Skåne.

För första gången publiceras nu hela Nils Anderssons skånska vissamling. Hans melodiuppteckningar återges i faksimil tillsammans med fullständiga texter, de senare i många fall insamlade av kamrater i landsmålsföreningen. Samlingen visar på en rik vistradition i de skånska miljöerna såväl bland småbrukarhustrur i inlandet som hos kustens fiskare. Många av visorna är endast kända genom dessa uppteckningar och de innehåller en rikedom av melodier väl värda att uppmärksamma.

Boken är redigerad av Mathias Boström och Märta Ramsten, arkivarie respektive f.d. arkivchef vid Svenskt visarkiv, med bidrag från Bo-Anders Dahlskog och Eva Danielson. Utgåvan är ett samarbete mellan Svenskt visarkiv, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund och Samfundet för visforskning.

Boken är årsbok för Samfundet för visforskning 2009.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera