Noterat 18

Innehåll

 • Karin Strand: ”Långt fjerran ifrån hemmets kända stränder.” Dikt och dokumentation om mordet på kofferdikapten Sven Petter Lagerhamn
 • Marita Rhedin: Litterär visa – termen och företeelsen
 • Dan Lundberg: Med musik som vapen.
  Något om militärmusikens orientaliska ursprung
 • Patrick Hällzon: Kurash Sultan – en uigurisk singer-songwriter i Eskilstuna
 • Vesa Kurkela: Finskhet och sorglig mollvisa
 • Mathias Boström: Johannes Mörtsells jojkuppteckningar.
  En återutgivning av ”Lapparnes sång” (1888) med ny inledning och efterord
 • Per Ahlander: Marjory Kennedy-Fraser (1857–1930) och Hebridernas sånger.
  Ett porträtt av en skotsk musiker, kulturentreprenör, suffragett och musikforskare
 • Thomas Millroth: Bengt Frippe Nordström – saxofonist, improvisatör och pionjär
 • Susanne Rosenberg: Finn Karin i Jurassic Park.
  Eller ”det går inte att göra hundra år av tradition ogjort” – om att vara en länk i en kedja
 • Litet vis- och låtlexikon:
  Gamle Svarten (Ole Faithful)
  Min soldat
  Klippingshandskar jag er lovar
  Vi sålde våra hemman
  Brudgum och bruden
  Karusellen
  Om sommaren sköna

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera