Noterat 13

Innehåll

 • Sven-Bertil Jansson: Kolonivisor
 • Märta Ramsten: Bröderna Björkman.
  Länkar till 1700-talets folkliga melodiflora
 • Mathias Boström: Vistryck och inspelningsteknik.
  Möte mellan två medier för spridning av visor
 • Margareta Jersild: Ballader i skillingtryck.
  Om interaktion mellan tryckt text och muntligt traderad melodi.
 • Ingrid Åkesson: Homogenisering och pussel.
  Medeltidsballader i nutidsdräkt
 • Ulrika Gunnarsson: Mäster Plut – mästersångaren från Västervik
 • Jens Lindgren: Petite fleur – Sidney Bechets franska jazzeternell.
 • Tommy Sjöberg: Musikinstrument som hemslöjd
 • Dan Lundberg: Giftet som gör galen
 • Litet vis- och låtlexikon:
  De rosor och de blader / Där växte upp en lilja
  Maple Leaf Rag
  Med en enkel tulipan
  Sven i rosengård
  Under rönn och syrén / Blommande sköna dalar
  Violen från Flen

(Tillägnad Eva Danielsson på födelsedagen den 20 augusti 2005 av kollegerna på Svenskt visarkiv.)

Kommentarer

Kommentera