Svenskt visarkiv och radion

Svenskt visarkiv har ett långvarigt samarbete med Sveriges Radio och har medverkat i flera serier och program genom åren. Samarbetet med radion inleddes redan på 1950-talet.

De första fältinspelningar gjordes i samarbete med radion: Visarkivets Ulf Peder Olrog engagerades av dåvarande Radiotjänst för att assistera vid de folkmusikinspelningar som Matts Arnberg ledde under 1950-talet. Senast 2008 genomförde Visarkivet en insamling av handskrivna visböcker på Gotland tillsammans med Radio Gotland.

Det finns också en lång tradition bland arkivets medarbetare att skapa programserier med material ur och perspektiv på samlingarna. Som exempel kan nämnas Jens Lindgrens Jesses Jazzbar (SR P3 1983-1991) och Eva Danielsons och Märta Ramstens Provinsialtoner (SR P2 1994-2005).

Medarbetarna medverkar i en radolika radioproduktioner. Arkivchefen Dan Lundberg filosoferar återkommande om musik i P2:s Mimer, Ulrika Gunnarsson har haft ett flerårigt programledarskap för P2:s folkmusikmagasin Folke och 2012 samarbetar Visarkivet med Utbildningsradion i en serie om vistraditioner, Sång i sikte.

Kommentarer

Kommentera