Karl Tiréns inspelningsresor

I avsikt att dokumentera jojkare gjorde Karl Tirén sex resor med fonograf och tomma vaxrullar i packningen. Dessa färder och hans övriga inspelningsresor är utförligt beskrivna i Gunnar Ternhags bok Jojksamlaren Karl Tirén (2000).

Den första inspelningsresan gick till vintermarknaderna i Arvidsjaur och Arjeplog i februari 1913. I juli 1913 gjorde Tirén en insamlingsresa där han inledde med att göra fonografinspelningar – mestadels i Tärnaby i samband med en så kallad böndagshelg – för att därefter fortsätta insamlingen med att göra uppteckningar efter gehör.

I januari 1914 besökte Tirén vintermarknaderna i Lycksele och Åsele för fortsatt inspelningsverksamhet.  Sommaren 1914 resulterade i inspelningar från en tur till Jokkmokk och Kvikkjokk i slutet av juni och upptagningar i juli i samband med landshövdingen Walter Murrays möten på olika platser med renskötare. Tiréns sista fältinspelningar med fonografen gjordes i oktober 1915, i samband med att han var inbjuden som gäst när Maria Persson-Johansson, Tiréns viktigaste kontakt bland jojkarna, gifte sig.

Vintermarknaderna i Arvidsjaur och Arjeplog 1913

De första fonografinspelningarna gjorde Karl Tirén vid vintermarknaden i Arvidsjaur 1913, 8–9 februari. Där dokumenterade han 13 jojkare. Därefter fortsatte Tirén till Arjeplog där det också skulle hållas marknad. Inför denna resa hade han haft kontakt med Maria Persson, som lät Tirén göra inspelningarna i hennes bostad, dit hon bjöd in släkt och vänner för att jojka.

I Arvidsjaur hade Tirén blivit bekant med författaren och hembygdvårdaren Karl-Erik Forsslund (1872–1941). Den sistnämnde deltog i Tiréns inspelningsarbete i Arjeplog och skrev en lång artikel, När lapparna joika, om sina intryck. Artikeln publicerades i Dagens Nyheter den 2 mars 1913.

Porträtt av jojkare

I artikeln gör Forsslund små miniporträtt av flera av de jojkare som var närvarade och han beskriver hur inspelningsarbetet gick till, vilket gör artikeln läsvärd och motiverar dess tillgängliggörande i detta sammanhang.

Forsslunds text är annars en blandning av romantisk exotism kring samernas liv och kultur samtidigt som han försöker att förklara och försvara jojkningen som en högt utvecklad musikform – något som var Karl Tiréns utgångspunkt i sitt arbete med den samiska musiken. Läs Forsslunds artikel här.

Tillbaka till Samiska röster

Kommentarer

Kommentera