Söktips

Sökning

Skriv in det du söker i sökrutan. Då söker du bland alla ord i katalogposterna. Det går att söka efter författare, artist, kompositör, titlar, ämnen med mera.

Använd så få ord som möjligt i sökningen, undvik vanliga småord som ”och”. Använd enkla ord som piano, konsert, kvartett och stråkar i stället för sammansatta ord som pianokonsert eller stråkkvartett. Sök hellre på ovanliga ord i titeln än hela titeln.

Kombinera gärna med något annat, t ex: lady gaga born. Det går också att söka på hela fraser (och andra fraser) med citattecken, t ex ”born this way”. Du behöver inte ta hänsyn till små eller stora bokstäver. Sökningar på t ex ”noren” ger även träffar på ”norén”.

Trunkering med tecknet * (asterisk)

Lund* söker fram alla ord som börjar på lund;: lundkvist, lundgren, lunden, lundar.
Du kan också använda * i mitten av ord: gr*nd söker fram alla ord som grind, gränd, grund osv. Det är praktiskt om du inte vet hur något stavas. Exempel: S*verud ger träff på både Sæverud och Saeverud.

Träfflista

När du gjort din sökning får du fram en träfflista. Du kan avgränsa din sökning genom att i vänstermenyn klicka på bok, noter, partitur, pjästexter etc. Klicka på titlarna för att se mera information om materialet.

Klassifikationskoder

Klassifikationskoderna är bättre än du tror! Använd dem för att hitta noter inom olika besättningar, genrer och för olika nivåer. De kan också användas till att hitta böcker inom olika ämnen. Nedan finns listor och lathundar för olika koder.

Lista över klassifikationskoder
Lathundar med söktips

Ämnesord

Du kan använda ämnesord på svenska för att söka efter vissa ämnen. ”Hårdrock” ger träffar på böcker om hårdrock, ”sonater” och ”sonatform” ger träffar på böcker om sonater och sonatform. Använd gärna trunkering om du inte vet exakt vad något kallas (sonat*), och fråga gärna personalen om du behöver hitta något särskilt.

Kortkataloger

Mycket av vårt material finns bara i kortkatalogerna. Numera är de digitaliserade, och du kan beställa material ur dem via nätet. I vår kortkatalog för noter finns de noter biblioteket katalogiserade före 1985. I katalogen för teaterlitteratur hittar du det teatermaterial som inte finns i onlinekatalogen. Kontakta biblioteket om du har ytterligare frågor.

Till onlinekatalogerna

Flikarna Katalog, Artiklar och Naxos, Allt

De tre flikarna ger tillgång till olika sökningar:

  • Katalog – sök efter noter, böcker m.m. som du kan beställa fram och hämta i expeditionen, och digitalt material som du kommer åt direkt. Här ser du Musik- och teaterbibliotekets, Svenskt Visarkivs och Elektronmusikstudions samlingar.
  • Artiklar och Naxos – sök efter artiklar och strömmande musik/video i våra databaser, bland andra JSTOR, RILM, International Bibliography of Theatre & Dance och Naxos Music/Video Library. Du kommer åt materialet genom att logga in. (Se också Avancerad sökning nedan.)
  • Allt – sök samtidigt i Katalog och Artiklar och Naxos.

Avancerad sökning

Det finns artiklar i våra databaser som du inte har tillgång till genom inloggningen. Men artiklarna kan ändå finnas i våra papperstidskrifter, och du kan beställa artiklar via fjärrlån. För att söka efter dessa artiklar använder du Avancerad sökning.

Gör så här: Klicka på fliken Artiklar och Naxos (eller Allt) och sedan på Avancerad sökning. Avmarkera ”Available in Library Collection” under ”EDS begränsningar” och markera gärna ”Apply equivalent subjects” och ”Apply related words” under ”EDS utökningar”. Skriv sedan in din sökning och klicka på ”Sök”.

I Avancerad sökning kan du göra kombinerade sökningar efter vissa egenskaper, t ex författare, med ELLER och INTE.

Ämnesord

Du kan använda ämnesord på svenska för att söka efter vissa ämnen. ”Hårdrock” ger träffar på böcker om hårdrock, ”sonater” och ”sonatform” ger träffar på böcker om sonater eller sonatform. Använd gärna trunkering om du inte vet exakt vad något kallas (sonat*), och fråga gärna personalen om du behöver hitta något särskilt.

Kommentarer

Kommentera