700 000 fotografier

Porträtt och rollfotografier, främst inom svensk musik, teater och dans. Även föreställningsbilder från de flesta svenska teatrar liksom fotografier av teaterbyggnader, teaterteknik och dekor.

Från mitten av 1800-talet till i dag

Fotografier från hela den fotohistoriska epoken av personer inom musik, teater och dans. Bland specialsamlingarna kan nämnas Beata Bergströms samling av föreställningsbilder från framför allt Dramaten samt Helledays samling av äldre teaterfotografier. 

Beata Bergström på Scenkonstmuseet

Beata Bergström är en av Sveriges främsta teaterfotografer. I utställningen Foto: Beata Bergström Scenkonstmuseet fick publiken möta scenpersonligheter som Inga Tidblad, Allan Edvall, Margaretha Krook och Ingmar Bergman. Utställningen innehöll föreställningsbilder från 1950-talet ända fram till 2000-talet. Den visades mellan 19 april 2013 och 30 mars 2014.