Söktips notkatalogen

Fritext

Välj i första hand denna sökmetod, även för tonsättarsökningar. Skriv in ett sökord här för att söka i alla ord som finns i databasen. Välj ”Exakta orden” för att söka hela ord. Välj ”Del av ord” för att till exempel fånga upp ord som kan ha olika ändelser eller stavas delvis olika på olika språk.

Tonsättare

Börja tonsättarsökningen med att skriva in början på tonsättarnamnet i rutan till vänster om rullgardinsmenyn för att snabbt komma till rätt ställe i listan. Du kan också klicka fram listan med tonsättarnamn och bläddra fram det namn du letar efter.

Överkategori

Välj bland kategorierna för att begränsa sökningen till en besättning, till exempel Sång och piano, Stråkkvartett, Orkester. Det finns även kategorier som inte är besättningsindelade t ex Liturgik, Folkmusik, Mikrofilm.

Välj någon av kategorierna i Överkategori och klicka Expand för att se Mellankategori. Det går att välja någon av mellankategorierna och klicka Expand igen för att se Underkategori, som är den snävaste nivån i systemet. När som helst kan du markera en kategori och klicka Sök, för att komma till träfflistan för den kategori du valt. Eventuella underkategorier visas också.

Du kan välja att söka enbart i kategorier och bläddra genom korten i vald kategori eller kombinera med Tonsättare och/eller Söktext.

Söktips

All information som står på korten finns tyvärr inte i sökbart i databasen. För vart femte kort är tonsättare och titel inskrivet, så kallad indexering. Där samma tonsättare återkommer efter fem kort, har vi fyllt ut så att även mellanliggande kort kan sökas på den tonsättaren. De tonsättare som finns inlagda i databasen på detta sätt är sökbara via tonsättarsökningen.

Vi har även även försökt tolka kortbilderna för att kunna göra all text sökbar, så kallad OCR-tolkning. Den text vi kunnat lägga in i databasen på detta vis är sökbar via fritextsökningen.

Förklaring till länkarna

Onlinekatalogen – bibliotekets ordinarie katalog med ca 50 000 musikalier fullständigt katalogiserade och sökbara. Använd i första hand Onlinekatalogen för att låna noter från biblioteket.

Bibliotekets webbplats – startplatsen för all information om biblioteket och dess samlingar. Här finns bland annat länkar till förteckningar över rariteter som inte kan sökas i bibliotekets andra kataloger. Här finns också länkar till de andra institutioner som ingår i myndigheten.

Ny sökning

Ger ett tomt sökformulär där du kan påbörja en sökning.

Kommentarer

Kommentera