Specialsamlingar

Brev, program, klipp, affischer, manuskript och libretton – massor av material i fysisk form som har digitala register.

Brevsamlingen

Brevkatalogen är en digitaliserad version av Kungl. Musikaliska akademiens biblioteks äldre kortkatalog omfattande ca 15 000 brev. Samlingen förvaras i Musik-och teaterbibliotekets lokaler på Tegeluddsvägen 100.

Brevregistret är ett register över brev som tidigare tillhört Musikmuseets arkiv. De förvaras numera i Gäddviken. Det handlar om brev efter musikaliskt verksamma personer, men även efter andra kulturpersoner som konstnärer och skådespelare. Samlingen innehåller också okatalogiserade brev.

Fler brev kan sökas i enskilda arkiv som finns listade i arkivregistret.

Program

Framför allt program från svenska teatrar men även program rörande dans, amatörteater, revy, cirkus, dockteater och mim. Samlingen sträcker sig från mitten av 1800-talet och utökas kontinuerligt med aktuella program.

Libretton

Cirka 2 500 libretton till musikdramatiska verk, katalogiserad och sökbar i onlinekatalogen.

Manuskript

Sammanhållna samlingar av äldre pjäsmanuskript från enskilda teatrar, teaterledare och regissörer. Samlingen är bara delvis katalogiserad.
Förteckning över delar av manuskriptsamlingen

Rollhäften

Samlingen innehåller rollhäften från olika teatrar, bland annat Albert Ranfts teatrar och Kungliga teatern. Allt är inte katalogiserat, men en förteckning över delar av samlingen finns.
Förteckning över rollhäften

 

Klippsamlingen

Biografiska klipp, recensioner, intervjuer, artiklar om musik, teater och dans. Huvudsakligen från svensk press från mitten av 1800-talet och framåt. Även topografiskt ordnade klipp, klipp om dragspel och klipp om svenska instrumentmakare. Även program och enstaka brev. Klipp ingår i många av bibliotekets person-, institutions- och föreningsarkiv. 
Översikt över klippsamlingen
Listor över namn som förekommer i klippsamlingen
Klipp – svenska orkestrar (PDF)
Klipp – nordiska pop- och jazzgrupper (PDF)
Klipp – svenska instrumentmakare (PDF)
Klipp – dragspel (PDF)
Klipp – övriga nordiska grupper (PDF)
Klipp – orter (PDF)

Affischer

Affischer från teatrar och teatersällskap från mitten av 1800-talet och framåt. De flesta svenska teatrar finns representerade och samlingen utökas kontinuerligt.
Förteckning över delar av affischsamlingen

Noter

Bland notsamlingarna finns Serie I, Autografsamlingen som innehåller verk i tonsättarens egen handskrift, en samling med kyrklig musik samt en samling med siffernotskrifter. Till dessa samlingar finns förteckningar. Noter finns även i raritetssamlingarna samt i vissa pjässamlingar som Folkteaterns samling och Ranfts samling.

Förteckning över Serie I
Förteckning över Autografsamlingen
Förteckning över kyrklig musik
Förteckning över siffernotskrifter