30 000 rariteter

Noter i tryck och handskrift, böcker och tidskrifter främst från 1500–1800-talen. Den äldsta handskriften är ett vikt blad med kyrkomusik från mitten av 1100-talet.

Omfattande samling av äldre material

Raritetssamlingarna består dels av sammanhållna samlingar och dels av verk som står uppställda enligt genre, som till exempel orkestermusik, sånger, kammarmusik, litteratur och liturgik. Samlingarna uppgår i dag till cirka 30 000 enheter, därtill kommer en brevsamling om cirka 15 000 brev.

Samlingarna innehåller noter i tryck och handskrift, böcker och tidskrifter främst från 1500-1800-talen. Den äldsta handskriften är ett vikt blad med kyrkomusik från cirka 1150. Till det mest värdefulla hör också en Haydn-symfoni i autograf, nr 49, en fyra sidors skiss till Mozarts opera Clemenza di Tito och några Beethoven-skisser. 

Läs om några viktiga raritetssamlingar

Resurs för forskning

Bredden och omfattningen av bestånden, snarare än enstaka unika objekt, är det som gör biblioteket till en oumbärlig resurs för studier av främst 1700-talets och det tidiga 1800-talets europeiska musik. Biblioteket har en mycket stor samling av 1700-talstryck från de tysk-nederländska musikförläggarna Hummel.

Ta del av samlingarna

Sedan 2011 står nyinkomna verk i raritetssamlingen uppställda på löpnummer och kan sökas i onlinekatalogen. Varje samling är förtecknad i en verklista, antingen online i arkivregistret eller endast tillgänglig i pappersform på biblioteket. Vissa verk i samlingarna samt verk som står uppställda efter genre kan sökas i de digitaliserade kortkatalogerna för noter och teater.

Material ur raritetssamlingarna kan lånas som läsesalslån. Det går även bra att beställa kopior av materialet vid lånedisken eller genom att kontakta specialsamlingar@musikochteaterbiblioteket.se, som även kan hjälpa dig att hitta i samlingarna. Se prislista för kopior.