Kontakta Musik- och teaterbiblioteket

Låneexpedition och fjärrlån
08-519 554 12
info@musikochteaterbiblioteket.se

Orkester- och blåsmusiksamlingen
Telefontid: tis–tor kl 10–12
08-519 554 40
orkester@musikochteaterbiblioteket.se

Musik- och teaterbibliotekets medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@musikochteaterbiblioteket.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Överbibliotekarie
Kerstin Carpvik
08-519 554 29

Biblioteksassistent
David Bacci
08-519 554 37

Raritetsbibliotekarie
Marina Demina
08-519 554 15

Bibliotekarie
Sara Ekman
08-519 554 46

Systembibliotekarie
Marie Hedbom
08-519 554 96

Biblioteks- och arkivassistent
Mattias Karlsson

Bibliotekarie
Göran Lilja
08-519 554 93

Enhetschef arkivenheten
Sebastian Lindblom
08-519 567 03

Bibliotekarie
William Lindvall
08-519 554 87

Biblioteks- och arkivassistent 
Aina Myrstener
08-519 554 10

Teaterarkivarie
Virve Polsa
08-519 554 86

Dansarkivarie
Kajsa Sandström
08-519 554 35

Bibliotekarie
Besa Spahiu
08-519 554 24

Fakturaadress

Musik- och teaterbiblioteket tar i första hand emot e-faktura via PEPPOL: 0007:2021003666
För mer information, kontakta ekonomi@statensmusikverk.se

Org.nr: 202100-3666
VAT-nr: SE202100-366601
GLN-nr: 734 009 321 320 2

En del av Statens musikverk

Registrator
Ärenden kring allmän handling och rapport om oegentlighet i enlighet med visselblåsarlagen.
registrator@statensmusikverk.se

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm