Externa databaser

Biblioteket prenumererar på flera databaser för den som är specialintresserad av musik. Det går bland annat att söka i musikvetenskapliga artiklar, uppslagsverk, verkförteckningar och handskrifter över hela världen.

80 internationella musiktidskrifter

JSTOR (Journal storage), en databas som innehåller artiklar från ett 80-tal internationella musiktidskrifter, sök- och läsbara online.

Uppslagsverk

Grove’s online, uppslagsverket The New Grove Dictionary of Music and Musicians finns i en onlineversion, Oxford Music Online. Tillgänglig via ditt lånekortsnummer. 

Sökhjälp för notutgåvor

IPM (Index of Printed Music) ger sökhjälp för att hitta noter i tryckta samlingsutgåvor. Sök på enstaka titlar för information om i vilken utgåva och på vilken sida stycket finns. Gå till inloggningssidan och logga in med lånekortsnummer i fältet ”Patron ID”. Klicka sedan på ”EBSCOhost Research Databases”.

Musikvetenskapliga artiklar

RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), en internationell databas med 600 000 sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, böcker, uppsatser, avhandlingar och filmer. Gå till inloggningssidan och logga in med lånekortsnummer i fältet ”Patron ID”. Klicka sedan på ”EBSCOhost Research Databases”

 

Musikkällor före år 1800

RISM (Répertoire International des Sources Musicales) är en internationell förteckning över musikkällor - tryckta och handskrivna noter och musikskrifter - före år 1800. I RISM online kan man söka handskrifter, även via melodibörjan (så kallad incipit),  men det tryckta materialet kan endast sökas i referensbibliotekets RISM-böcker.

International Bibliography of Theatre and Dance

International Bibliography of Theatre and Dance with Full Text innehåller fler än 360 boktitlar i fulltext och 170 teater- och danstidskrifter, även många av dessa tillgängliga i fulltext. Gå till inloggningssidan och logga in med lånekortsnummer i fältet ”Patron ID”. Klicka sedan på ”EBSCOhost Research Databases”
 

Mer musik- och teatermaterial

Musik- och teaterbiblioteket visar vägen till massor av användbara länkar och webbplatser. Se samlade länkar.