Utvalda rariteter

I Musik- och teaterbibliotekets raritetssamlingar finns noter i tryck och handskrift, böcker och tidskrifter främst från 1500–1800-talen, fotografier och konst. Den äldsta handskriften är ett vikt blad med kyrkomusik från mitten av 1100-talet. Samlingarna uppgår i dag till cirka 30 000 enheter, därtill kommer en brevsamling om cirka 15 000 brev.

Här presenteras ett urval av rariteter från samlingarna.