I arkiven

Biblioteket har flera hundra enskilda arkiv med unikt material efter personer och organisationer inom musik, teater och dans. Med arkiv menas ett sammanhållet bestånd av handlingar som uppstått organiskt ur en institutions, förenings eller persons verksamhet. Biblioteket kan även guida vidare till andra arkiv i landet.

Unikt material

I arkiven finns unikt material som brev, dagböcker, kontrakt, räkenskaper, klipp, manuskript, noter och fotografier. Materialet är en tillgång för såväl forskare, författare och släktforskare som dagens scenkonstnärer inom musik, teater och dans. Arkivmaterial lånas inte ut utan måste studeras på plats.

Sök i arkivregistret

Till många av arkiven finns en arkivförteckning där innehållet beskrivs. Sök i arkivregistret efter den person, institution eller förening som handlingarna tillhört
Till arkivregistret

Dokumenterat

Dokumenterat är en bulletin från Musik- och teaterbiblioteket. Den upptar förteckningar över källmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer, specialpresentationer av enskilda arkiv och samlingar, musikikonografiska bidrag, bibliografier och andra resultat av arbetet vid Arkiv-, raritets och dokumentationsavdelningen. 
Ladda ner Dokumenterat

Nationell dokumentationscentral

Musik- och teaterbiblioteket är en nationell dokumentationscentral inom svensk musik, teater och dans. Som forskare kan du få hjälp att hitta rätt källmaterial även på andra biblioteket och institutioner. Biblioteket har ett nationalregister med en översikt av arkiv och samlingar i hela landet som innehåller musikmaterial. Översikten uppdateras vartannat år. 
Till nationalregistret

Svensk musikhistorisk bibliografi

Bibliotekets personal bevakar utgivningen av svensk musiklitteratur av alla slag och utländsk litteratur om svensk musik. Böcker och tidskriftsartiklar katalogiseras så att de blir sökbara i den nationella biblioteksdatabasen Libris. Böcker läggs in när de ges ut, tidskrifter när hela årgången utkommit. 
Till Svensk musikhistorisk bibliografi

Databas för arkiv, föremål och föreställningar

I Musikverkets databas över arkiv, föremål och föreställningar finns information som omfattar de arkiv och samlingar inom områdena musik, teater och dans som finns på Musik- och teaterbiblioteket. I databasen finns även information om föreställningar inom alla former av scenkonst. Där går att hitta uppgifter om verk, föreställning och medverkande och om vilket material relaterat till en specifik föreställning som finns i samlingarna.
Till databasen