Så behandlar Musik- och teaterbiblioteket personuppgifter

Här beskrivs hur Musik- och teaterbiblioteket använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information, samt vilka rättigheter du har.

Personuppgifter som Musikverket hanterar

I samband med att du ansöker om lånekort godkänner du våra låneregler samt fyller i en lånekortsblankett som innehåller vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information i samband med att du börjar låna material från oss.

Musik- och teaterbiblioteket lagrar samtliga uppgifter om dig som du lämnat till oss i samband med olika kontakter med oss. Det rör sig bland annat om namn, adress, telefonnummer, e-post, födelsedata, könstillhörighet och uppgifter kopplade till de lån som du gör hos oss. Vi behandlar uppgifter om könstillhörighet i samband med statistikrapportering. När du lånar något från oss så kopplas låntagarposten ihop med exemplarposten till en bok eller not. När materialet återlämnas plockas kopplingen bort och vi kan inte se vad du tidigare har lånat.

Uppgifterna används för att utföra Musikverkets uppdrag

  • För att kunna administrera utlåningen av böcker och noter från Musik- och teaterbiblioteket.

I annan kommunikation

Musik- och teaterbiblioteket behandlar personuppgifter i samband med kommunikation med dig, till exempel:

  • För att förse dig med information om dina lån och deras förfallodatum
  • För att förse dig med information om att reserverat material finns att hämta
  • För att förse dig med information om att dina lån har passerat förfallodatum
  • För att räkna statistik på referensfrågor som kommer in per e-post

Så samlar vi in uppgifterna

Uppgifterna kommer från dig själv när du skriver under vår lånekortsblankett på Musik- och teaterbiblioteket.

Så länge sparas uppgifterna

Musik- och teaterbiblioteket gallrar låntagare som inte varit aktiva, det vill säga gjort ett lån från oss, på fem år. Så länge låntagaren är aktiv och fortsätter låna, kommer lånekortet att finnas kvar.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Enligt 40 kap 3 § offentlighets- och sektretesslagen lämnar vi inte ut uppgifter om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör, eller någon närstående, lider men.

Kommentarer

Kommentera