En återfunnen repertoar

Kungl. Musikaliska Akademien har letat reda på en undangömd musikresurs i Musik- och teaterbibliotekets arkiv. I en omfattande inventering hittades över tusen verk av drygt 70 kvinnliga tonsättare, verk som tidigare har legat utspridda i samlingarna.

Kvinnliga tonsättare – en återfunnen repertoar. (fr. v. Amanda Maier-Röntgen, Helfrid Lambert, Laura Netzel, Elfrida Andrée & Helena Munktell)

Levande musikarv

Kungl. Musikaliska Akademiens projekt Kvinnliga tonsättare: bevarande och tillgängliggörande av ett kulturarv syftar till att lyfta fram verk skrivna av kvinnor och att göra noterna spelbara för dagens musiker. Projektet ingår i akademiens projekt Levande musikarv och har genomförts med jämställdhetsstöd från Musikverket. Kungl. Musikaliska Akademien vill nu gå vidare och skanna vissa utvalda verk för att göra dem tillgängliga via den nationella biblioteksdatabasen Libris.

Noter från flera hundra år

Musik- och teaterbiblioteket grundades 1771 som Kungl. Musikaliska akademiens eget bibliotek och har samlat noter ända sedan dess. Under bibliotekets månghundraåriga historia har sorteringsprinciperna och omflyttningarna avlöst varandra. Det har inneburit att verk av en och samma tonsättare kan ha splittrats och spridits ut på olika platser i de stora och många samlingarna. Att få överblick över vissa tonsättares samlade produktion och betydelse har därmed varit mycket svårt.

Förteckning över verken

Över tusen verk av drygt 70 kvinnliga tonsättare födda mellan 1746 och 1916 har hittats hitills. Vanligast förekommande är pianostycken och sånger med pianoackompanjemang. Här finns även två operor, Fritiofs saga av Elfrida Andrée och I Firenze av Helena Munktell, operetten Skatten av Helfrid Lambert, sagospelen Kung Balbunga i Vajavunga av Märta Tham och Skogsstämning av Alice Tegnér, ett 30-tal kantater, några större körverk och 15 vaggsånger. 

Till förteckningen

Ladda ner och beställ noter

En stor mängd av noterna har digitaliserats och kan laddas ner fritt från Musik- och teaterbibliotekets katalog. Digitaliseringsarbetet pågår och fler verk fylls på efterhand. Samtliga noter kan lånas på biblioteket, det går även bra att beställa kopior genom att kontakta raritetsavdelningen. Se prislista för kopior.