Publikationer

Böckerna kan köpas i bibliotekets låneexpedition eller beställas via Svenskt visarkivs prislistaVid försändelser tillkommer porto. Samtliga priser inkl. 6% moms.

Tryckt

Inte bara katalogregler : festskrift till Anders Lönn : 5 mars 2003 / redaktör
Veslemöy Heintz. Stockholm : Statens musikbibliotek, 2003. 141 s.
Pris 200:- + moms och porto.

Musik i Sverige : dokument och förteckningar (ISSN 0077-2518)

Musik i Sverige är namnet på Musik- och teaterbibliotekets skriftserie. Som undertiteln säger innehåller den bibliografier, kataloger och andra förteckningar, samt dokumentära utgåvor eller studier med tonvikten på att presentera källmaterial. Rent musikhistoriska framställningar ligger utanför. Däremot är den inte begränsad till någon viss typ av musik, trots att utgivningen hittills hållit sig inom konstmusikområdet. Serien startades 1969 som ett samarbete mellan dåvarande Svenskt musikhistoriskt arkiv och Svenska samfundet för musikforskning. Från och med vol. 7 (1994) utges den av biblioteket genom Arkiv-,raritets- och dokumentationsavdelningen.

ISBN för enskilda volymer: 91-85172-

Hittills utkomna volymer:

 1. Hülphers, A. A:sson, Historisk afhandling om musik och instrumenter. Westerås 1773. Faksimilutgåva med inledning av Thorild Lindgren. 1969 159:-
 2. Ruuth, Gustaf, Katalog över äldre musikalier i Per Brahegymnasiet i Jönköping. 1971 Gratis
 3. Helmer, Axel, Svensk solosång 1850-1890. 1. En genrehistorisk studie. 1972. 2. Sångförteckning. 1972. (Mit einer deutschen Zusammenfassung) 127:-
 4.  Joseph Martin Kraus in seinen Briefen, utg. av Irmgard Leux-Henschen. 1978
  Distribueras av Edition Reimers, Stockholm
 5. Rudén, Jan Olof, Music in tablature. 1981 165:-
 6. Henrysson, Harald, A Jussi Björling phonography. 2nd edition, 1993. Reviderad och utökad upplaga 300:-
 7. Holm, Anna Lena, Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalmusik. 1994 265:-
 8. Gasparini, Francesco, En uti Harmoni öfvad på Clav-Cymbal (översatt av J.H. Roman, vetenskapligt bearbetad av Kathleen K. Hansell, Martin Tegen och Eva Nordenfeldt). 1994 265:-
 9. Lomnäs, Bonnie & Erling, Stiftelsen Musikkulturens främjande, Catalogue of music manuscripts. 1995 212:-
 10. Jonsson, Leif, Offentlig musik i Uppsala 1747-1854: från representativ till borgerlig konsert. 1998 240:-
 11. Lomnäs, Bonnie, Stiftelsen Musikkulturens främjande, Catalogue of letters and other documents. 1999 212:-
 12. Bengtsson, Britta, 1751 års män : anteckningar om amatörer och hovkapellister vid "Kongl. begrafnings och kongl. krönings musiquerne år 1751"   212:-
 13. Barth Magnus, Ingebjørg, Här är spel och dans. Musikmotiv i svenskt folkligt måleri på bonad och vägg 180:-

ERBJUDANDE: Volym 9 och 11 till paketpris 350:-

 

 

Online

Ingen dager synes än. Visor om Lucia, Staffan och andra figurer ur lussetraditionen

Dokumenterat : bulletin från Musik- och teaterbiblioteket med föregångaren Bulletin / Svenskt musikhistoriskt arkiv

Musikarkiv och övrigt källmaterial - en beståndsöversikt sammanställd av Inger Enquist. 2002

Nyförvärvslista ges inte lägre ut. Ses numera i bibliotekets onlinekatalog.

Svensk musikhistorisk bibliografi. Numera i Libris.