Bibliotekets historia

Musik- och teaterbiblioteket var ursprungligen Kungliga Musikaliska Akademiens bibliotek. Biblioteket har en 250-årig historia och samlingarna går tillbaka till den gustavianska epoken. 

Grundades 1771

Bibliotekets historia inleddes den 8 september 1771, då Kungliga Musikaliska Akademien grundades. En av avsikterna med Musikaliska Akademien var att bedriva musikundervisning i organiserad form, men i stadgarna framgår det även att Akademien hade för avsikt att bygga upp ett bibliotek. 

1772, ett år efter grundandet, gjordes det första inköpet till Kungliga Musikaliska Akademiens bibliotek, samma år fick biblioteket även sin första gåva. I princip allt som man bestämde sig för att behålla finns kvar än i dag.

En av de första arkivarierna för biblioteket hette Pehr Frigel. Han hade ämbetet i 42 år och sammanställde 1806 den första kompletta katalogen över bibliotekets samlingar. Han beundrade den engelska tonsättaren William Horsley, men hade inte mycket till övers för Mozart som han ansåg vara för modern.

Biblioteket öppnar för allmänheten

1849 öppnade biblioteket för allmänheten. Innan dess var samlingen enbart öppen för ledamöterna och då bara en gång i veckan. 

1981 togs det in som en institution i Statens musiksamlingar, och döptes 1996 om till Statens musikbibliotek. 2010 införlivades omfattande teater- och danssamlingar som tidigare tillhört Drottningholms slottsteater i samlingarna och biblioteket bytte namn till Musik- och teaterbiblioteket.

Musik- och teaterbiblioteket

Sedan 2011 är Musik- och teaterbiblioteket en del av Musikverket. I biblioteket finns stora samlingar av handskrifter och äldre tryck från 1600–1800-talen, dessutom flera betydande svenska och internationella tonsättares originalmanuskript.

Låntagare kan välja bland noter för alla genrer och besättningar samt 50 000 böcker om musikhistoria, musikgenrer, pedagogik, teknik och musikvetenskap. I bibliotekets samling ingår även före detta Sveriges Teatermuseums drygt 73 000 volymer böcker som återspeglar det som skrivits för och om teater de senaste 500 åren.

Milstolpar i bibliotekets historia

1771 –Kungl. Musikaliska Akademien grundas

1772 – Akademiens bibliotek gör sitt första inköp och får sin första donation

1806 – Den första kompletta katalogen över bibliotekets samlingar sammanställs

1849 – Biblioteket öppnar för allmänheten, efter att enbart ha varit öppen för elever och akademiledamöter

1981 – Biblioteket skiljs från Akademien och blir en del av Statens musiksamlingar

1996 – Biblioteket byter namn från Musikaliska Akademiens Bibliotek, MAB, till Statens musikbibliotek

2010 – Omfattande teater- och danssamlingar som tidigare tillhört Drottningholms slottsteater införlivas i samlingarna och biblioteket byter namn till Musik- och teaterbiblioteket

2011 – Musik- och teaterbiblioteket blir en del av Statens musikverk