Svenskt visarkiv

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner. Kulturarv och insamling som inspiration för nyskapande.

Besökstider

Helgfri tisdag & torsdag
kl 13–17 eller enligt överenskommelse.

Besöksadress
Tegeluddsvägen 100, Stockholm

visarkivet@musikverket.se

08-519 554 88

Hitta hit/karta

Följ oss på
Följ Svenskt visarkiv på Facebook Föllj Svenskt visarkiv på Instagram