Svenskt visarkiv

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner. Kulturarv och insamling som inspiration för nyskapande.

Besökstider

Expeditionen är stängd för fysiska besök och har begränsad service för närvarande p.g.a. att vi flyttar till nya lokaler.

visarkivet@musikverket.se 

08-519 554 88 P.g.a. flytt till nya lokaler så har vi endast telefontid helgfria tisdagar kl. 13.00 - 16.00

Besöksadress
Torsgatan 19, plan 5, Stockholm

Hitta hit/karta

Följ oss på
Följ Svenskt visarkiv på Facebook Följ Svenskt visarkiv på Twitter