Dokumenterat

Dokumenterat : bulletin från Musik- och teaterbiblioteket vid Musikverket är en elektronisk tidskrift med fokus på bibliotekets arbete med arkiv och dokumentation. Specialpresentationer av enskilda arkiv och samlingar, musikikonografiska bidrag och bibliografier varvas med förteckningar över källmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer.

Nr 30 (2000)–, ISSN 1404-9899. 

Senaste numret

I detta nummer: Clownmysteriet – Funderingar kring några teckningar av Sandro Malmquist av Rikard Larsson-Eng, Bilder ur dansarkivet – Om koreografen Eva Lundqvist och dansgruppen Vindhäxors arkiv av Kajsa Sandström, GOArts bibliotek – Med orgeln i fokus av Pia Shekther

Till Dokumenterat 55 (PDF)

Tidigare nummer

I detta nummer: På upptäcktsresa i teaterkonsternas skattkista av Inga Lewenhaupt, Ett teatermuseums tillkomst av Magnus Blomkvist, Om några böcker i Musik- och teaterbibliotekets teatersamlingar av Rikard Larsson,  Teater i fotosamlingarna av Marianne Seid

Till Dokumenterat 54 (PDF)

För att fira bibliotekets 250-årsjubileum är årets upplaga av Dokumenterat en jubileumsutgåva som gör nedslag i samlingarna och blickar tillbaka på den långa historien i musikens tjänst.

Till Dokumenterat 53 (PDF)

I detta nummer: Scenographic Dialogues: Staging Carl Grabow’s 1907 Designs for A Dream Play (Part 2) av Eszter Szalczer and Astrid von Rosen och Selinders barnteatersällskap 1816–1866 samt dess sommarsejour 1859 av Virve Polsa.

Till Dokumenterat 52 (PDF)

I detta nummer: Scenographic dialogues: staging Carl Grabow’s 1907 designs for A Dream Play (Part 1) av Astrid von Rosen and Eszter Szalczer, Kulturarv och arkivloopar: musikarkiv, makt och demokrati av Dan Lundberg, Nyförvärv 2017–2018 i arkiv, bibliotek och museer av Sebastian Lindblom.

Till Dokumenterat 51 (PDF)

I detta nummer: "Ett nödvändigt vapen" – Leningradsymfonins skandinaviska premiär och efterspel av Marina Demina, En tidig politisk balett av Birgit Cullberg av Magnus Blomkvist, Jean Kullin – en svensk romantiker av Göran Tegnér, Ödesåret 1798 – Början på slutet för Carl Stenborg och den Stenborgska teatern av Virve Polsa.

Till Dokumenterat 50 (PDF)

I detta nummer: Ren sång – om sång i duschen och vardagslivets musikalitet av Sverker Hyltén-Cavallius, Preumayrs resedagbok av Inger Enquist & Veslemöy Heintz, Halévy’s La juive in Stockholm 1835–1866 by Owe Ander, Nyförvärv 2015–2016 i arkiv, bibliotek och museer av Sebastian Lindblom.

Ladda ner Dokumenterat nr 49 (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

I detta nummer: Smörsångaren gör entré av Karin Strand, Stadsteatern överfaller av Christina Svens, Från en vrå för två till en sommar i Ohio av Johan Franzon, Albert Ranfts roll i svensk teaterhistoria av Rikard Hoogland, Livet och teatern på arkivet av Per Ringby.

Ladda ner Dokumenterat nr 48 (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

I detta nummer "Ett manuskript af Tschaikowsky?" av Marina Demina, Var prästen Sven Tiliander ägare till Musik 15–1600 18:1–4 i Växjö bibliotek? av Jan Olof Rudén, Notomslag av Veslemöy Heintz och Inger Enquist, Stockholms konsertliv och Francesco Ciaffei av Göran Tegnér, Nyförvärv 2013–2014 i arkiv, bibliotek och museer av Olle Fernau.

Ladda ner Dokumenterat nr 47 (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

I detta nummer: Två Samuel Ödmann-oratorier som exempel på kompositorisk och musikteoretisk rivalitet 1800–1820: Haeffner vs. Frigel av Mattias Lundberg, Dans i visarkivets samlingar av Anna Nyander, The Rienzi Score in Stockholm – a Recently Discovered Wagner Autograph? av Owe Ander, Olof Åhlström – ett porträtt av Veslemöy Heintz, Tobias Norlinds arkiv av Inger Enquist.

Ladda ner (PDF)

I detta nummer: Elektronmusikarkiv i Statens musikverks samlingar av Pär Johansson, Marys koffert av Magnus Blomkvist, Moderna Dansteaterns arkiv av Onna Heinonen, Grétry and the Gustavian musical theatre av Alan Swanson, Man tager vad man haver – historien om 1600-talets teatrar i Sverige av Virve Polsa, Nyförvärv 2011–2012 – bestånd i arkiv, bibliotek och museer av Inger Enquist.

Ladda ner (PDF)

I detta nummer: Strindberg och Stenhammar av Stefan Bohman, Växelspel mellan måleri och scenografi i några av Strindbergs dramatiska verk av Göran Söderström, Ett drömspel på Teater 9 – Portvakterskans minnen av Karin Helander, Strindberg och Beethovengubbarna av Sten Dahlstedt, Folkungasagan på Musik- och teaterbiblioteket av Magnus Blomkvist.

Ladda ner (PDF)

I detta nummer: Nya generaldirektören Stina Westerberg om Statens musikverk, överbibliotekarie Veslemøy Heintz om Sällskapet Utile Dulci och dess musikbibliotek, Riksinventeringen av teaterhistoriskt teatermaterial av Inger Enquist, Kärlek till driftens gräns: en parodi på Afrikanskan av Göran Gademan, Ciaffei – en italiensk opera- sångare i svenska arkiv av Göran Tegnér och Nyförvärv 2009–2010 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer av Inger Enquist.

Ladda ner (PDF)

MTB – vad är det? -- Konservering av Statens musiksamlingars daguerreotyper och ambrotyper -- Pojklekar – om vänskapen mellan Ludvig Josephson och Ludvig Norman -- Art and music notation

Ladda ner (PDF)

Nyförvärv 2007–2008 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer -- Målaren Albertus Pictor - ett 500-årsminne -- Glimtar ur Wilhelm Hartevelds liv återspeglade i hans arkiv i Statens musikbibliotek

Ladda ner (PDF)

Kantor Abraham Baer (1834–1894) -- Stamböcker i Musikmuseets arkiv -- Handskrivna visböcker : ett källmaterial med möjligheter -- Index till Kungliga musikaliska akademiens protokoll 1771–1971 -- 1940-talets musik – ett nytt arkivpedagogiskt lånematerial -- Johan Helmich Roman i litteraturen – en bibliografi

Ladda ner (PDF)

Nyförvärv 2005–2006 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer -- Arkivens dag -- Jenny Lind som arkivpedagogiskt läromedel -- Forskningsförhållandena vid de svenska universiteten kring mitten av sjuttonhundratalet : en undersökning med tre musikavhandlingar ur Fryklunds samlingar som exempel

Ladda ner (PDF)

Musikmotiv i bonadsmåleriet -- 1700-talets musiklärde lyssnar till folkets sång och spel -- Pehr Hilleström och musiken -- Musik vid Karl V:s festliga intåg med Christian II i Bryssel 1521 : nytolkning av en flamländsk tapet

Ladda ner (PDF)

Det var roligare förr! Om Emil Norlanders arkiv -- Librettosamlingen i Musikmuseet -- Folkmusikkommissionens verksamhet och arkiv – en översikt och vägledning -- Sökmedel för litteratur -- Erfaringer med samlokalisering av musikkinstitusjoner i Oslo

Ladda ner (PDF)

Nyförvärv 2003-2004 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer -- Ingmar Bengtssons arkiv i Stiftelsen Musikkulturens främjande -- Sveriges teatermuseum – ett okänt "fyndställe" för många musikforskare -- Hur lät klaveren förr? : om Musikmuseets dokumentationsinspelningar

Ladda ner (PDF)

Skydd för det immateriella kulturarvet -- Svenskt Rockarkiv -- ”Vad är detta för en kurre?” Om attribueringen av J.Palms musiklexikon på Statens musikbibliotek --  Att skapa källor. Om Bo Wallners personarkiv --  Bonadsmålningarna och musiken

Ladda ner (PDF)

Nyförvärv 2000-2002 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer -- Organologi idag --  Tillgängliggörande av arkivmaterial i Musikmuseet --  Den svenska lutan i en anonym målning från 1800-talets början

Ladda ner (PDF)

Musikmuseets arkiv --  Konvertering av raritetsmaterial --  RIPM, RIPM i Norden -- Att ordna en notsamling -- Åke Brandels donation

Ladda ner (PDF)

Nyförvärv och bestånd 1996-1999 samt en artikel om orgelfirman Setterquist & son

Ladda ner (PDF)

Bulletin

Dokumenterat är en fortsättning på den tidigare tryckta tidskriften Bulletin / Svenskt musikhistoriskt arkiv, nr 1–29 (1966–1995), ISSN 0586-0709, med motsvarande innehåll. Samtliga 29 nummer finns även i pdf-format: