Musik i konsten

Konstverk som innehåller information om musikaliska förhållanden är en viktig källa till kunskap om musik och musikhistoria. Svenska RIdIM-kommitténs arbete, som utförs vid biblioteket, har som målsättning att kartlägga, katalogisera och tillgängliggöra all konst som på något sätt ger information om musik och musikliv från forntiden till idag.

Änglar och demoner

Bildsamlingen vid Musik- och teaterbiblioteket dokumenterar all slags musikikonografi, det vill säga konstverk med musikmotiv, som finns i svenska museer, arkiv, bibliotek och hos andra institutioner.

Registret, som är en kortkatalog med foton av konstverken, finns sökbart på webben. Katalogen och reproduktionssamlingen består av svartvita fotokopior, men innehåller även en hel del diapositiv. Studiekopior av konstverken kan beställas som läsesalslån i bibliotekets lokaler. Till Musik i konsten-katalogen.

Tonvikten ligger vid äldre konst, från medeltid och framåt, och omfattar mycket olikartade motivtyper – från änglakonserter, musicerande djur och demoner i medeltida kyrkmålningar till instrumentframställningar och musikmiljöer på oljemålningar och gravyrer från 1600- och 1700-talen. Här finns även scenbilder och rollporträtt, folkmusikmiljöer och bonader från 1700- och 1800-talen med såväl världsliga som religiösa musikmotiv. Biblioteket har också en stor samling ritningar till orgelfasader och en samling musikerporträtt.

Viktig kunskapskälla till musik

Konstverk som innehåller information om musikaliska förhållanden är en viktig källa till kunskap om musik och musikhistoria från tider där annat källmaterial förekommer sparsamt eller är förstört. Konstverken kan – rätt tolkade – informera om vilka musikinstrument som fanns, hur de såg ut och vilken symbolisk innebörd de kunde ha. De kan också ge svar på frågor om hur musiken framfördes, till exempel hur ensembler var sammansatta, hur stora de var och om vilka sociala förhållanden som rådde i musiklivet.

Sök i internationella databaser

Arbetet med samlingen Musik i konsten är en del av det internationella projektet Répertoire international d'iconographie musicale (RIdIM). På 1970-talet tog den amerikanske musikforskaren Barry Brook initiativet till en världsomspännande inventering och katalogisering av allt musikikonografiskt material. Därmed uppstod RIdIM, Répertoire international d'iconographie musicale, parallellt med RILM och RISM. Nationella kommittéer bildades, däribland Svenska RIdIM-kommittén. Här kan du läsa mer om RIdIM.

Svenska RIdIM-kommitténs arbete, som utförs vid Musik- och teaterbiblioteket har som målsättning att kartlägga, katalogisera och tillgängliggöra allt musikikonografiskt material i Sverige. Sådant material kan bland annat vara kalkmålningar, oljemålningar, akvareller, teckningar och skulpturer – kort sagt all konst som på något sätt ger information om musik och musikliv från forntiden till idag.