Arkivregistret

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Sök i listan efter den person, institution eller förening som handlingarna tillhört.

Register över arkiv i Musik- och teaterbiblioteket

Denna lista är uppställd efter arkivbildare. Ordet arkiv ska fattas i vid bemärkelse, även samlingar har tagits med. I listan ingår arkiv som förvaras i biblioteket på Torsgatan, men även i bibliotekets arkivdepå i Gäddviken, Nacka. Musik- och teaterarkiv som förvaras i Gäddviken studeras på plats.

Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta raritetsavdelningen för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Sök i arkivregistret

Sök på tonsättare, författare, brevskrivare eller institution. Sök på sidan, skrolla eller gå direkt till vald bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Å Ä Ö

A

Abramson, Axel 

Adolphson, Edvin
Manuskript, korrespondens, program, klipp, fotografier. Gäddviken

Afzelius-Bohlin, Davida
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Agelin, Fritz
Anteckningsbok: ”Anteckningar om teaterbesök 1894-1901”. Gäddviken

Ahlberg & Ohlssons Instrument AB
Skisser och anvisningar för instrumenttillverkningen, priskuranter, fotografier, tidningsklipp. 1 volym. Gäddviken.

Ahlström, Jacob Niklas
Kompositionsförteckning, manus till biografi, "Afhandling om Musikens Theori", fotografier. Gäddviken

Ahlström, Johan Alfred
Musikalier, egna verk och arrangemang i autograf. 12 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Alberg, Albert
Fotografier, program, klipp, förteckning över affischer, program, porträtt m.m. Gäddviken

Alexandersson, Helmer
Egna verk i autograf. 5 volymer. Torsgatan

Alfvén, Hugo
Tryckta musikalier (egna och andras verk), musikaliekatalog, brev m.m. 13 volymer. Torsgatan

Alfvén, Hugo
Fotografier, klipp. Gäddviken

Hugo Alfvén-sällskapet
Föreningshandlingar. Gäddviken

Alhambrateatern
Handlingar i Albert Ranfts arkiv, klipp, program, affischer. Gäddviken

Alkman, Edvard
Korrespondens, kontrakt, manuskript m.m. 14 volymer. Gäddviken

Allgén, Klas-Thure (Claude Loyola)
Egna verk i autograf och ljuskopia. Även transparanger varav vissa är digitaliserade p.g.a. att de är brandskadade. Notalbum, studier i kontrapunkt. 29 volymer. Torsgatan

Allum, Thorleif
Fotografier, klipp. Gäddviken

Almati, Adèle
Fotografier, klipp. Gäddviken

Almlöf, Charlie
Kontrakt m.m. 5 volymer. Gäddviken

Almlöf, Knut
Korrespondens (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Almqvist, Carl Jonas Love
Egna verk i autograf (noter) samt manuskript. 2 volymer. Torsgatan

Almqvist, Carl Jonas Love
Klipp, strödda anteckningar av lektor Marström till artikel i STM 1921. Gäddviken

Alströmer, Patrick
Samling av noter till 1700-talsmusik i tryck och handskrift. Kortkatalog och förteckning finns. 6 hyllmeter. Torsgatan

Althén, Ragnar
Egna verk i autograf och tryck. Verk och arrangemang av andra. 4 volymer. Torsgatan

Althén, Ruth
Fotografier, klipp. Gäddviken

Alw, Gabriel
Kontrakt, klipp, fotografier. Gäddviken

Andersson, Folke ”Göken”
Egna verk och arrangemang i autograf. 7 volymer. Torsgatan

Andersson, John O.
Tidningsklipp samt en plaststicka utvisande ackord och grepp vid gitarrspel. 1 volym. Gäddviken.

Andersson, Richard
Verk i autograf samt handlingar (texter, dagbok, program, handlingar rörande musikskolan). 6 volymer. Dessutom 1270 brev till och från Andersson i bibliotekets brevsamling över vilken en kortkatalog finns. Torsgatan

Andersson, Richard/Richard Anderssons musikskola
Klipp, program, bilder. Gäddviken

Andrée, Elfrida
Fotografier, program, korrespondens, annoterat exemplar av "Handbok om orgverket. Gäddviken

Andrée-Stenhammararkivet
Arkivet, tillhopa sju hyllmeter, förvaras på Torsgatan
Andrée, Elfrida
Egna verk i autograf, därtill några bearbetningar och skisser. Egna verk i tryck. Avskrifter gjorda av Elsa Stenhammar. Sammanlagt 51 vol. över vilka det finns en separat förteckning.
Korrespondens, fotografier, anteckningar, klipp, program, elevers betyg m.m.

Andrée, Lovisa
Korrespondens.

Andrée, Thor
Korrespondens, kompositioner.

Stenhammar, Elsa
Korrespondens, fotografier. Manuskript till boken om Fredrika Stenhammars brev, manuskript till boken om Elfrida Andrée, katalog över Elfrida Andrées kompositioner. Föredrag m.m.

Stenhammar, Fredrik
Korrespondens och diverse papper.

Stenhammar, Fredrika
Korrespondens. Se även bibliotekets brevsamling. Kompositioner och avskrifter. Fotografier. Se även Fredrika Stenhammars eget arkiv.

Stenhammar, Per Ulrik
Kompositioner, avskrifter, skisser. Se även Per Ulrik Stenhammars eget arkiv.

Stenhammar, Sigfrid
Korrespondens, kompositioner.

Stenhammar, Wilhelm
Hyllningsadresser. Se även Wilhelm Stenhammars eget arkiv samt Bo Wallners arkiv.

Andromeda fan society
Ralph Lundstens fanclub. Tidskrift, brev, klipp. Gäddviken

Anjou
Klipp rörande Emil, Hjalmar, Johan Niklas och Nils Erhard Anjou. Program för De Svenska Nationalsångarene och kassabok över resor 1856-1872. Gäddviken

Ardna, Priit
Egna verk, operetter. 3 volymer. Torsgatan

Arehn, Nils
Korrespondens, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Arenateatern, Stockholm
Handlingar finns i Albert Ranfts arkiv, affischer. Gäddviken

Arkiv för barn- och ungdomsteater
Rapporter, utredningar, statistik, klipp m.m. Donerat av barnteaterkonsulent Barbro Kotte. 39 volymer. Gäddviken

Arlberg, Fritz
Korrespondens, handlingar, fotografier, program, klipp. Gäddviken

Arnoldson, Ingrid
Klipp. Gäddviken

Arnoldson, Oscar
Fotografier, klipp. Gäddviken

Arnoldson, Sigrid
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Arrhén von Kapfelman, Eric Jacob
Egna verk i autograf. Manuskript. Tryck. 4 volymer. Torsgatan

Arvidsson, Gustaf
Sånger för röst och piano, autograf. Arrangemang. Avskrifter. 1 volym. Torsgatan

Arvinder, Jalmar
Egna verk i autograf och tryck. Skisser. 6 volymer. Torsgatan

Aspegren, Louise
Arkivleverans. Torsgatan

Atterberg, Kurt
Egna verk, mestadels i ljuskopia eller tryck. 10 volymer. Torsgatan

Atterberg, Kurt
Brev, klipp, program, fotografier, verkbeskrivningar, filmmanus, självbiografiska minnesanteckningar. 6 hyllmeter. Nyinkommet material skänkt av Petra Garberding, bl.a. den påbörjade nionde volymen till Atterbergs minnesanteckningar, benämnd ”Det levande liket” (tolv sidor), ett stort antal manuskript till verkbeskrivningar samt ett filmmanuskript till Atterbergs ”Älven” m.m. Gäddviken

Aulin, Tor
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Aulin, Valborg
Egna verk i autograf. Manuskript. Skisser. Verk av andra. 2 volymer. Torsgatan

Aulinska kvartetten
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

B

Bæckström, Oscar
Korrespondens, handlingar, fotografier, klipp, rollböcker. Gäddviken

Bagge, Julius
Notmanus och anteckningar

Baranowski, Wasili
Egna verk i autograf och tryck. Skisser. Transparanger. 7 volymer. Torsgatan

Barcklind, Carl
Fotografier, klipp. Gäddviken

Barkel, Charles
Verk av andra, mestadels svenska tonsättares verk i autograf för violin, skänkta till Barkel.1 vol. Torsgatan

Battistini, M.
Brev. Gäddviken

Beck-Friis, Regina
Handlingar, klipp. Gäddviken

Beckman, Bror
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, tryck, arrangemang. Brev (se även bibliotekets brevsamling). Foton, klipp m.m. 9 volymer. Därtill en vol. musikalier i autograf inkomna efter Alrik Wede och separat förtecknade. Torsgatan

Beckmans samling
Handlingar efter Bror Beckmans släktingar, bl.a. efter tonsättaren Bror Adolf Beckman. 4 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Bedinger, Hugo
Egna verk i autograf och tryck. 1 volym. Torsgatan

Behrens, Conrad
Klipp, program, biografi. Gäddviken

Beijer, Agne
Manuskript och utkast till föreläsningar och publikationer, korrespondens, excerpter, klipp m.m. 100 volymer. Gäddviken

Bellman, Carl Michael
Klipp 6 volymer. samt bilder. Gäddviken

Benkow, Manja
Manuskript, korrespondens, dagböcker, klipp, fotografier. Gäddviken

Benktander, Elof
Egna verk i autograf. Arrangemang. Verk av andra i autograf. 1 volym. Torsgatan

Berens, Herman d.y.
Egna verk i autograf. Arrangemang. Skisser. Avskrifter. 1 volym. Torsgatan

Berens, Hermann d.ä.
Egna verk i autograf. Manuskript. Verk av andra i autograf. 6 volymer. Torsgatan

Berens, Hermann Johann
Fullmakt, klipp, fotografier. Gäddviken

Berentz, Inga
Fotografier, klipp. Gäddviken

Berg, Gottfrid
Egna verk i autograf och tryck. Brev, kompositionsförteckning, foton m.m. 6 volymer. Torsgatan

Berg, Isak
Musikalier i manuskript, sångövningar, Anteckningar om sångteknik. Gäddviken

Berg, Natanael
Egna verk i autograf och tryck samt dokumentation. 18 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Berg, Natanael
Fotografier, klipp, "Minnesanteckningar" av E-M Stuart-Bergström. Gäddviken

Bergelt, Styrbjörn
Handlingar efter spelmannen, forskaren och instrumentbyggaren Styrbjörn Bergelt. 9 volymer. Gäddviken

Bergholz, Johan
Handlingar. Gäddviken

Berglund, Erik ”Bullen”
Anteckningsbok, fotografier, klipp. Gäddviken

Bergman, Anna
Skissbok, handlingar. Gäddviken

Bergman, Gunvor
Fotografier, libretti, klipp. Gäddviken

Bergman, Kerstin
Kontrakt, räkenskaper. 1 volym. Gäddviken

Bergman, Stina
Brev. Gäddviken

Bernadotte-samlingen
Verk av medlemmar ur den kungliga familjen. Se ytterligare material i Serie I och i bibliotekets musikaliekatalog. 4 volymer. Torsgatan
August, prins
Manuskript.

Eugénie, prinsessa
Autografer, manuskript, skisser, tryck, arrangemang.

Eugénie zu Hohenzollern
Manuskript.

Gustaf, prins
Manuskript, tryck.

Joséphine, drottning
Manuskript.

Oscar I
Tryck, manuskript, autograf.

Thérèse, hertiginna av Dalarna
Manuskript, skisser, tryck.

Bernhardt, Sarah
Fotografier, klipp. Gäddviken

Berns salonger
Notsamling. Gäddviken

Berwald, Franz
Samlingen av musikalier i autograf av Franz Berwald har byggts upp under årens lopp. Efter Musikaliska akademiens första inköp av delar av hans efterlämnade arbeten 1869 finns nu nästan alla hans originalmanuskript i samlingen. Den är systematiskt uppsorterad inför arbetet med utgåvan av hans samlade verk och finns inte i bibliotekets kortkatalog. Verkförteckning finns i Franz Berwald : Die Dokumente seines Lebens, herausgegeben von Erling Lomnäs. Kassel : Bärenreiter, 1979. I samlingen ingår även tryckta verk. Förvaras på Torsgatan

Berwald, Franz
Klipp, bilder, program m.m. Gäddviken

Franz Berwald-stiftelsen
Protokoll, stadgar, korrespondens, räkenskaper. 1 volym. Gäddviken

Beyer, Nils
Klippböcker, program m.m. 35 volymer. Gäddviken

Beyron, Einar
Fotografier, klipp. Gäddviken

Bianchini, Amadeus
Egna verk i autograf, arrangemang, verk av andra. 2 volymer. Torsgatan

Biörckman, G.L.
"General-bass me dertill hörande tabeller och reglor… 1775". Gäddviken

Björklund, Knut
Orgelverk, 2 volymer. Torsgatan

Blancheteatern
Räkenskaper rörande turné 1937. Klipp. Gäddviken

Blohm, Sven
Egna verk i autograf, arrangemang, skisser, tryck, texter, foton m.m. 12 volymer. Torsgatan

Blom, Oscar
Egna verk i autograf, 2 volymer. Torsgatan

Boijes samling
Gitarrmusik, dels tryckta utgåvor från tidigt 1800-tal, dels handskrifter. Digitalt tillgänglig.

Boldemann, Laci
Egna verk i autograf och tryck, transparanger, skisser, verkförteckning, klipp, program m.m. 15 volymer. Torsgatan

Boldemann, Lina
Manuskript, korrespondens, fotografier. Gäddviken

Bollhusteatern
Affischer. Gäddviken

Boman, Barbro
Manuskript, korrespondens, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Bonelli, Giosue d.y.
Verk i handskrift från 1900-talets början. 1 volym. Torsgatan

van Boom, Jan
Egna verk i autograf, manuskript, skisser, diverse tryck, pianoskola. 10 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Borgström, Hilda
Korrespondens, rollförteckning, fotografier, klipp m.m. Gäddviken

Bosse, Harriet
Korrespondens (brev till Arvid Paulson 1955-1961), fotografier, klipp. Gäddviken

Bournonville, August
Manuskript, klipp. Handlingar även i Fryklunds stora Bournonvillesamling över vilken det finns en tryckt förteckning från 1929. Gäddviken

Brandel, Sigrid
Fotografier, program, klipp. 1 volym. Gäddviken

Brandel, Åke
Korrespondens, excerpter, manuskript, noter, fotografier, litteratur. 28 volymer. Torsgatan

Brag, Herman
Klipp, bilder, program, repertoarförteckning. Gäddviken

Brag, Ida
Klipp samt tre små häften rörande regi och mask till olika operor. Gäddviken

Bramme, Folke
Några nothandskrifter och övningar efter cellisten Folke Bramme. Gäddviken

Brandtoft, John
Klipp. Gäddviken

Branner, Per-Axel
Handlingar rörande olika teatrar, regiböcker, klipp, korrespondens, program m.m. Gäddviken

Bratt, Leif
Egna verk i autograf och tryck, skisser, arrangemang, verk av Helmer Alexandersson i autograf. Brev, föreläsningsmanuskript, klippbok m.m. 8 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Brauckmann, Ernst
”Den gamle teatermålarens minnen” 1923 samt dito fotostatkopia [R]. Gäddviken

Benjamin Britten-sällskapet i Sverige
Utgåvor av Brittens verk. Förtecknade. 9 volymer. Torsgatan

Briem Ek, Halldóra
Egna verk i ljuskopior. 1 volym. Förtecknat. Torsgatan.

Broman, Natanael
Korrespondens, program, telegram. Gäddviken

Broman, Sten
Egna verk i autograf, skisser, ljuskopior. 10 volymer. Förtecknat. Torsgatan.

Broström, Hildur
Egna verk i autograf, manuskript, tryck. 1 volym. Torsgatan

Brunius, Pauline
Brev m.m (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Bruno, Hilma
Fotografier. Gäddviken

Bucht, Gunnar
Egna verk (particeller), övningsböcker, korrespondens, artiklar och debattinlägg. 1 hyllmeter. Torsgatan

Budtz, Palle
Handlingar. 1 volym. Gäddviken

Bull, Ole
Fotografier, program. Gäddviken

Burén, Axel af
Korrespondens, klipp. Gäddviken

Byström, Oscar
Egna verk i autograf, manuskript, tryck, koral- och mässtudier, dagbok, kompositionsförteckning m.m. 9 volymer. Torsgatan

Byström, Oscar
Fotografier, klipp. Gäddviken

Byström, Oscar Fredrik Bernadotte
Fotografier, klipp. Gäddviken

Bäck, Knut
Egna verk i autograf och tryck, verk av andra, avskrifter, klipp, sångförteckning m.m. 5 volymer. Torsgatan

Bäck, Sven-Erik
Frydéns samling: Verk av Bäck i handskrift och tryck, brev. 1 volym.
Silverstolpes samling: Verk av Bäck i autograf, kopia och tryck. 1 volym.
Se även Bo Wallners arkiv .
I biblioteket finns även Sven-Erik Bäcks eget arkiv innehållande verk m.m. 1 hyllmeter. Torsgatan

Bäckström, Gustaf
Konsertförteckning, karikatyrer av musiker gjorda på 1920-talet. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

C


Cahier, Mme Charles
Fotografier, klipp. Gäddviken

Carelius, Emil
Personliga handlingar, telegram. Gäddviken

Carlheim-Gyllensköld, Sigrid
Fotografier, klipp. Gäddviken

Carlsson, Gustaf
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, arrangemang. 4 volymer. Torsgatan

Carlstedt, Jan
Egna verk i autograf, skisser, transparanger, tryck m.m. 7 volymer. Torsgatan

Carlsten, Rune
Korrespondens, iscensättnings- och filmatiseringsakter, fotografier, klipp m.m. 35 volymer. Gäddviken

Carmen Sylva. Drottning Elisabeth av Rumänien
"Neaga." Opera i 3 akter af Carmen Sylva. Libretto i handskrift. Gäddviken

Castegren, Nils
Korrespondens, ämnesordnade handlingar, bilder, klipp, musikalier. 4 volymer. Torsgatan.

Cederberg, Gösta
Noter, fotografier. Gäddviken

Cederholm, Gösta
Egna verk i tryck. 1 volym. Torsgatan

De Champmelé
Kontrakt sign. C. Cronstedt & C.F. Adelcrantz 1754. Gäddviken

Claudius, Carl
Korrespondens, fotografier, klipp. Gäddviken

Claussen, Julia
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Collegium Musicum
Protokoll, stadgar, handlingar, räkenskaper, tryck. Gäddviken

Collin, Axel
Korrespondens, klipp m.m. Gäddviken

Collin, Gunnar
Korrespondens, klipp, fotografier m.m. Gäddviken

Coquelin cadet [pseud. för Ernest Coquelin, fransk skådespelare]
Korrespondens. Gäddviken

Cronhamn, Johan Peter
Arrangemang i autograf, verk av andra, brev. 1 volym. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

D

Dahl, Viking
Egna verk i autograf, skisser, avskrifter och övningar, manuskript, klipp. 21 vol. Förtecknat. Torsgatan

Bengt Dahlgrens musikhandel
Orderböcker, räkenskaper. 8 volymer. Gäddviken

Dahlgren, V.
Samling av affischer, program etc. från olika städer 1829-1913. Gäddviken

Dahlskog, Hans Bruno
Samling rörande svensk teaterhistoria inkl. skådespelarregister. Gäddviken

Dahlqvist, Carl Georg
Brev, klipp. Gäddviken

D’Andrade, Francisco
Fotografier, klipp. Gäddviken

Dannström, Isidor
Stambok, fotografier, klipp. Gäddviken

De Berg-Löfgren, Axelina
Personliga handlingar, fotografier, klipp. Gäddviken

Deland, Fredrik
Fotografier, klipp. Gäddviken

Deland, Pierre Joseph

Förteckningar över teatergarderober och musikalier, fotografier. Gäddviken

Dengremont, Maurice
Fotografier, klipp. Gäddviken

Dente, Joseph
Fotografier, klipp. Gäddviken

Derkert, Kerstin
Forskningsmaterial. Gäddviken

Deurell, Carl

Register över svenska skådespelare. 7 volymer. Gäddviken

Djurgårdsteatern
Protokoll, korrespondens, räkenskaper, affischer, klipp m.m. Handlingar finns även i Albert Ranfts arkiv. Gäddviken

Dockteaterföreningen UNIMA
Protokoll, korrespondens, räkenskaper m.m. Gäddviken

Dorph, Sven
Personliga handlingar, litteratur, fotografier, klipp. 3 volymer. Jenny-Lindkommitténs räkenskaper. Gäddviken

Dorsch, Lotten
Korrespondens, fotografier, klipp. Gäddviken

Drake, Erik
"Harmonie-Läran med förklaringar af ED"; Läran om Generalbasen, Kompositionslära, Läran om Fugan. Gäddviken

Dramatiska Teaterns Artistklubb
Protokoll 1933 & 1935. Gäddviken

Du Puy, Edouard
Samling av verk i manuskript och tryck. 4 volymer. Se även bibliotekets samling Serie I och II. Torsgatan

Du Puy, Edouard
Klipp, bilder, biografika. Gäddviken

Düben , Gustaf von
Skrivelser 1703, 1722 & 1724 [R]. Gäddviken

Duesberg-Baranowski, Nora
Fotografier, program, klipp, Nansenpass. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

E

Ebbesen, Elsa
Manuskript, anteckningsböcker, klipp, fotografier. Gäddviken

Eckerberg, Sixten
Egna verk i autograf. 4 volymer. Torsgatan

Edberg, Albert
Brev. 1 volym. Förtecknat. Se även bibliotekets brevsamling.

Edberg, Albert
Vaktmästare Edbergs samling av program från konserter i Stockholm under första halvan av 1900-talet. 64 volymer. Gäddviken.

Edling, Dina
Fotografier, klipp. Gäddviken

Eggert, Joachim Nikolas
Egna verk i autograf. Arrangemang. Manuskript. 5 volymer. Torsgatan

Ek, Selma
Handlingar, fotografier, klipp. Gäddviken

Ekelund, Karin
Fotografier, klipp. Gäddviken

Ekholm, Agnes
Manus, fotografier, telegram. Gäddviken

Ekholm, Erik
"Samling till et Svenskt musikaliskt bibliotek…1779". Gäddviken

Eklund, Alice
Fotografier, klipp. Gäddviken

Eklund, Ernst
Korrespondens, kontrakt, fotografier, klipp m.m. Gäddviken

Ekman, Gösta d.y.
Fotografier, klipp. Gäddviken

Ekman, Gösta d.ä.
Manuskript till Den tänkande August (ofullständigt), fotografier, klipp. Gäddviken

Ekström, Jacob
Egna verk i autograf. Manuskript. Tryck. Avskrifter m.m. 12 volymer. Torsgatan

Ekström, Märta
Fotografier, klipp. Gäddviken

Eleborg, Stig
Fonogram- och klippsamling. Gäddviken

Elektronmusik
Samling med program, klipp rörande tonsättare samt broschyrer över elektroniska musikinstrument. 7 volymer. Gäddviken

Elektronmusikstudion (EMS)
Tidigare Elektroakustisk musik i Sverige. 11 hyllmeter. Gäddviken

Ellberg, Ernst
Egna verk i autograf. Skisser. Övningar. Manuskript. Tryck och ljuskopior. Arrangemang. Texter. Verk av andra. Foton. Program. 30 volymer. Torsgatan

Ellis, Elis
Fotografier, klipp. Gäddviken

Elmlund, Axel
Fotografier, klipp. Gäddviken

Emsheimer, Ernst
Manuskript, korrespondens. 3 hyllmeter. Även inspelningar. Gäddviken

Engborg, Ernst
Korrespondens, kontrakt m.m. Gäddviken

Englind, Arvid
Korrespondens, klipp, affischer, manuskript m.m. 6 volymer. Gäddviken

Engström, Bengt Olof
Bakgrundsmaterial till Engströms avhandling Ny sång i fädernas kyrka…1997. 10 volymer. Torsgatan

Engsö-arkivet
Äldre musikaliesamling efter familjen Piper, kompletterar material på Riksarkivet. Förtecknad. 12 volymer. Torsgatan

Eppstein, Hans
Musikforskaren Hans Eppsteins arkiv innehållande föredrag, tidningsklipp, personliga papper m.m. 4 volymer. Torsgatan.

Ericks, Siv
Korrespondens, klipp, fotografier. Gäddviken

Ericson, Annalisa
Utmärkelse, fotografier och pressklipp m.m. 10 volymer. Gäddviken

Ericsson, Harald
Fotokopior av egna verk i autograf. 1 volym. Torsgatan

Eriksson, John
Kontrakt. Gäddviken

Eriksson, Josef
Egna verk i tryck. 1 volym. Torsgatan

Erikssons Marionetteater, Biblioteksgatan, Stockholm

Handlingar. 1 volym. Gäddviken

Erling, Erik
Egna verk i autograf, arrangemang, transparanger, tryck. Verk av andra. 18 volymer. Torsgatan

Eskilstuna Teateraktiebolag
Aktiebrev. Gäddviken

Eugénie, svensk prinsessa
Teckningar, fotografier, klipp. Gäddviken

Evergreen
Pensionärskör. Föreningshandlingar, 1 volym. Gäddviken

Eysoldt, Gertrud
Korrespondens. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

F

Falck, Johan
Manuskript, klippböcker. 2 hm. Gäddviken

Falk, Harald
Korrespondens. Gäddviken

Falkman, Ingrid
Klippböcker. Gäddviken

Falléns samling
Kammarmusik, operaarior och ensemblenummer i tryck och handskrift efter entomologen professor Carl Fredrik Fallén (1764-1830). 10 volymer. Torsgatan

Fallström, Daniel
Korrespondens, koncept till tidningsartiklar. Gäddviken

Farrar, Geraldine
Fotografier, klipp. Gäddviken

Fastbom, Ernst
Fotografier, klipp. Gäddviken

Fastborg, Gunnar
Egna verk i autograf, de flesta i fotokopia. 1 volym. Torsgatan

Fickteatern
Manuskript, klipp, fotografier m.m. Gäddviken

Filharmoniska sällskapet (Stockholm)
Handlingar efter Filharmoniska sällskapet och Nya filharmoniska sällskapet:
Protokoll, räkenskaper, program, recensioner 1885-1914. 10 volymer. Se även Erik Åkerbergs klippböcker. Gäddviken

Fischer, Artur
Handlingar rörande Tantolundens friluftsteater m.m. Gäddviken

Fleetwood, Kjell
Egna verk i autograf. 1 volym. Torsgatan

Flygare, Calle
Korrespondens, klipp, fotografier. Gäddviken

Folke, Gösta
Handlingar. Gäddviken

Folkerheim, Folke
Samling av restaurangmusik 11 vol. m.m. Gäddviken

Folkets Hus, Stockholm
Handlingar, fotografier. Gäddviken

Folkoperan

Klipp, program, fotografier. Gäddviken

Folkparkernas centralorganisation
Korrespondens, repertoarböcker. 2 volymer. Gäddviken

Folkteatern, Stockholm
Korrespondens, räkenskaper, ritningar, fotografier, klipp, affischer. Gäddviken

Forsell, John
Noter i manuskript av olika tonsättare, nästan alla svenska. Många av verken är i autograf. 4 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Forsell, John
Fotografier, klipp, program. Gäddviken

Forslund, Erik
Program, fotografier, klippböcker. Gäddviken

Franzén, Gotthard
Noter, fotografier, program, litteratur. 1916-1939 samt odat. 4 volymer. Gäddviken

Franzén, Olov
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang. 5 volymer. Torsgatan

Fredbärj, Telemak
Samling rörande Wilhelm Peterson-Berger innehållande P-B:s verk i tryck, litteratur av och om P-B, recensioner av P-B, levnads- och musikminnen, barndoms- och ungdomsminnen, diverse anteckningar och brev. 26 volymer. Torsgatan

Fredin, Anna
Klipp 1930- och 1940-talen. Gäddviken

Fredin, Axel
Karikatyrteckningar av svenska musikpersoner. 1 volym. Ingår i Gustaf Bäckströms arkiv. Gäddviken

Fredrikson, Gustaf
Fotografier, klipp, program, matsedlar, iscensättningar. Gäddviken

Fri Scen
Handlingar rörande de fria grupperna Teater Sargasso, 4:e teatern, Teater Galeasen m.fl. Gäddviken

Frumerie, Gunnar de
Egna verk i autograf. Arrangemang, transparanger, ljuskopior och tryck. Brev, foton, scenskisser, kompositionsförteckning, klipp m.m. 90 volymer. Se även förteckning över Stina Sundells gåva. Torsgatan

Fryklunds samling
Daniel Fryklunds musikaliesamling förvaras på Torsgatan. Likaså en samling äldre tryck, 7 hyllmeter. Det övriga av Fryklunds samlingar finns i Gäddviken. Musikaliesamlingen omfattar 140 volymer. och innehåller 1500-talstryck, albumblad i autograf av olika tonsättare och inte minst en omfattande samling gitarrmusik i utgåvor från tidigt 1800-tal.

Fryklund, Daniel
Manuskript, korrespondens, personliga handlingar, fotografier, klipp.
Fryklunds samlingar omfattar: Brevsamling, Bournonvillesamlingen, Marseljässamlingen, frimärken och ex libris, äldre tryck, medaljer. 20 hyllmeter. Gäddviken

Fryklöf, Harald
Egna verk i autograf, notböcker, manuskript, övningar, arrangemang. Manuskript rörande koralharmonisering. 8 volymer. Torsgatan

Fröberg, Einar
Korrespondens, avtal, artiklar m.m. 1 volym. Gäddviken

Fuchs, Walter
Program, fotografier, musikalier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Fröding, A. Per
Egna verk i autograf, manuskript, arrangemang. 1 volym. Torsgatan

Fylkingen
Stadgor, protokoll, korrespondens, ekonomiska handlingar, program, pressklipp och affischer m.m. 53 volymer. Därtill kommer inspelningar (ca 18 hyllmeter). Gäddviken

Förberg, Gustaf
Egna verk i tryck samt kopior av autografer. Två fotografier. En volym. Torsgatan.

Föreningen för elektroakustisk musik i Sverige (SEAMS)
Sedvanliga föreningshandlingar, 5 volymer., 1983-2011. Gäddviken

Föreningen svenska tonsättare
Korrespondens, noter, räkenskaper, fotografier. 1 volym. Gäddviken

Föreningen Sveriges musikskolledare
Föreningshandlingar. 9 volymer. Gäddviken

Förlagskataloger
Samling med äldre svenska förlagskataloger. 1,5 hyllmeter. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

G

Gade, Niels Wilhelm
Fotografier, klipp. Gäddviken

Garaguly, Carl von
Korrespondens, fotografier, program m.m. 28 volymer. Gäddviken

Garbert, Irving
Handlingar rörande Riksteatern. 1 volym. Gäddviken

Gaubier, Albert
Intervjuer, program, biografica m.m. Gäddviken

Geijer, Erik Gustaf
Klipp, porträtt. Gäddviken

Geijer, Gösta
Egna verk i autograf, manuskript, program. 2 volymer. Torsgatan

Gelhaar, Mathilda
Klipp, rollbok. Gäddviken

Gelhaar, Wilhelmina
Fotografier, klipp. Gäddviken

Génetay, Claude
Korrespondens, kontrakt, handlingar rörande olika uppdrag i musiklivet, bearbetade verk, program och recensioner, Nationalmusei kammarorkesters handlingar. Musikalier: autografer, transparanger och tryck. 101 volymer. Torsgatan.

Gillblad, Per-Olof
Oboisten Gillblads efterlämnade musikalier i handskrift. 1 volym. Torsgatan.

Gille, Jacob Edvard
Egna verk i autograf m.m. 8 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Godegårds samling
En samling musikalier i tryck och handskrift från 1700- och 1800-talen från godset Godegård, Östergötland. 13 volymer. Torsgatan

Gotlands länsbiblioteks deposition
Äldre musikalier i tryck, Corelli och Hasse. 2 volymer. Torsgatan

Gounod, Charles
Fotografier, klipp. Gäddviken

Grabow, Mathilda
Noter, klipp, repertoarbok, bok med sångövningar av Pauline Viardot-Garcia. Gäddviken

Grahn, Ulf
Tonsättaren Ulf Grahns verk, skisser, korrespondens m.m. 22 volymer. Torsgatan.

Granberg, Per Adolf
Manuskript, anteckningar. Gäddviken

Granér, Cyrus
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, tryck och ljuskopior, avskrift. Verk av andra i autograf och tryck. Texter. 1 volym. Torsgatan

Grünberg, Rosa
Fotografier, klipp. Gäddviken

Gruve, Carl-Herman Ingemar
Egna verk i autograf, arrangemang och verk av andra.1 vol. Torsgatan

Gudmundsson, Thure
Egna verk i autograf. Arrangemang av låtar. Uppteckningar. Föredrag rörande folkmusik. Biografiska anteckningar. 2 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Gulbranson, Ellen
Fotografier, klipp. Gäddviken

Günther, Georg
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, arrangemang, avskrifter. 1 volym. Torsgatan

Günther, Julius
Korrespondens, fotografier, klipp. Gäddviken

Göteborgs Studentteater
Handlingar. 1 volym. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

H

Hafgren, Lill Erik
Verk i tryck och handskrift, Die Gänsemagd. 0,5 hyllmeter. Torsgatan

Hagerman, Helge
Handlingar rörande Parkteatern och Dramatikerstudion. 4 volymer. Gäddviken

Hagman, Gerd
Handlingar, (19 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Hahn, Gunnar
Egna verk i autograf. Arrangemang, skisser, melodiuppteckningar, transparanger, tryck, avskrifter, verk av andra. 30 volymer. Torsgatan

Hallberg, Bengt Wilhelm
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, avskrifter, verk av andra m.m. 5 volymer. Torsgatan

Halldén, Nalle
Klipp, porträttbyst av Oskar Andersson. Gäddviken

Hallén, Andreas
Egna verk i autograf, huvudsakligen Missa solemnis, samt brev till Hans Herrig. 2 volymer. Torsgatan

Hallén, Andreas
Fotografier, klipp. Gäddviken

Hallnäs, Gun
Personalia, klipp, fotografier. Gäddviken

Hallnäs, Hilding
Egna verk i autograf, skisser, transparanger, ljuskopior och tryck, verk av andra. Brev, fotografier, kontrakt, kompositionsförteckning, klipp, program. 49 volymer. Torsgatan

Hallström, Ivar
Egna verk i autograf. Arrangemang, manuskript, tryck, avskrifter, tryckta verk av andra. 56 volymer. Se även Serie I. Torsgatan

Hallström, Ivar
Brev, fotografier, handskrivet libretto till operan Neaga, klipp. Gäddviken

Hansen, Max
Korrespondens (1 vol), klipp, fotografier. Gäddviken

Hanson, Lars
Korrespondens, repertoardagbok (2 vol), fotografier, klipp m.m. Gäddviken

Haquinius, Algot
Manuskript, fotografier, klipp, tryck, affischer, musikalier. 1 hyllmeter. Gäddviken

Harmoniska sällskapet i Stockholm
Program, 1 volym. Gäddviken

Harteveld, Wilhelm
Egna verk i autograf och tryck, manuskript till föredrag, texter, korrespondens, program, klipp m.m. 9 volymer. Torsgatan

Hartman, Ellen
Fotografier, klipp. Gäddviken

Hasso, Signe
Handlingar rörande produktioner inom teater och film m.m. samt korrespondens, fotografier och pressklipp. 33 volymer. Gäddviken

Hauptmann, Moritz
"Der accordliche Gegensatz". Gäddviken

Hebbe, Signe
Handlingar, fotografier, korrespondens, klipp, teckningar, föremål. Gäddviken

Hebbe, Wendela
Korrespondens, fotografier. Gäddviken

Hedemora teater
Protokoll, korrespondens, ritningar m.m. 1 volym. Gäddviken

Hedenblad, Ivar
Fotografier, klipp. Gäddviken

Hedin, Svante
Korrespondens, kontrakt (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Heimer, Henrik
Kompositioner i autograf och manuskript. Tryck och ljuskopior. Diverse liturgik. 1 volym. Torsgatan

Heintzes samling
Arkivet förvaras på Torsgatan.

Gustaf Wilhelm Heintze
Egna verk i autograf, manuskript, tryck, avskrifter, övriga handlingar. 2 volymer.

Wilhelm Heintze
Egna verk i autograf, skisser, avskrifter, arrangemang, manuskript, tryck, verk av andra, klipp, program, besiktningsprotokoll, rekommendationsbrev. 10 volymer.

Gustaf Heintze
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, tryck, verk av andra, klipp, program. 5 volymer.

John Heintze
Egna verk i autograf och tryck, verk av andra, porträtt, klipp m.m. 2 volymer.

Heland, Frans von
Egna verk, texter, tryck. 2 volymer. Torsgatan

Helleday, Fredrik
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang, verk av andra. 1 volym. Torsgatan

Hellman, Ivar
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang, instrumentationer, manuskript, tryck, verk av andra, foton, program. 10 volymer. Torsgatan

Hellqvist, Per-Anders
Egna texter, projekthandlingar m.m. 120 volymer. Gäddviken

Helsingborgs stadsteater
Protokoll, pjäsförteckningar, rekvisitalistor, klipp, program, affischer, fotografier m.m. 36 hm. Gäddviken

Henneberg, Albert
Kontrakt, räkenskaper, övningsböcker, texter, verk av andra. 1 volym. Torsgatan

Henneberg, Richard
Kontrakt. Gäddviken

Hennerberg, Carl Fredrik
Korrespondens, manus, excerpter m.m. rörande Hennerbergs studier av äldre musikhandskrifter och orglar. 5 volymer. Torsgatan.

Hermans, Hans
Repertoarförteckning. Gäddviken

Hertzberg, Brita
Fotografier, klipp. Gäddviken

Hertzman, Frithiof
Egna verk i autograf. Manuskript, kompositionsförteckning, lappkatalog. 2 volymer. Torsgatan

Hesse, Davida
Klipp, fotografier, program. Gäddviken

Hilding, Olle
Anteckningar, manuskript, klippböcker m.m. 9 volymer. Gäddviken

Hillberg, Emil
Korrespondens, klipp, fotografier. 3 volymer. Gäddviken

Hilleström, Gustaf
Korrespondens, fotografier m.m. 3 volymer. Gäddviken

Hislop, Joseph
Fotografier, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Hjort, Ivar
Ingenjör Ivar Hjorts kompositioner. 2 volymer. Torsgatan.

Hjort, Emil
Verk i autograf av Emil, Fredrik och Lennart Hjort samt Lennart Hultstedt. 1 volym. Torsgatan

Hjortsberg, Lars
Rollhäfte, fotografier, klipp. Gäddviken

Hodell, Björn
Korrespondens, räkenskaper rörande Folkets Hus teater, texter, musikalier. 2 volymer. Gäddviken

Hodell, Frans
Anteckningsbok ”Poëtiska Försök” innehållande dikter, sångtexter m.m. Gäddviken

Holewa, Hans
Egna verk i autograf, arrangemang, skisser, transparanger, ljuskopior, verk av andra. Intervjuer med Holewa, anteckningar m.m. efter Claes Witthoff. 20 volymer. Torsgatan

Hultén, Ragnar och Sam-Ragnar
Klipp bl.a. rörande Ragnar Hulténs sångelever. Korrespondens, program, diskografi, sammanställning av recensioner. Fotografi. Recensioner skrivna av Sam-Ragnar Hultén. 11 vol. Torsgatan

Hultgren, Elsa
Arkivmaterial (klipp, foton och intyg skrivna av musikpersoner), affischer, fotografier, bandinspelning. 2 volymer. Gäddviken

Hultman, Axel
Klipp, fotografier. Gäddviken

Hultstrand, Titus
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, tryck. 3 volymer. Torsgatan

Humlegårdsteatern
Dagslistor 1871, fotografier, klipp. Gäddviken

Huselius-Wickter, Elisabeth
Egna verk i autograf, skisser, ljuskopior. 2 volymer. Torsgatan

Hwasser, Daniel
Manuskript m.m. (1 vol), klipp, fotografier. Gäddviken

Hwasser, Elise
Pjäsförteckning, brev (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Hylbom, John
Program, tidningsklipp, fotografier. 1921-1947. Gäddviken

Hyltén-Cavallius, Ragnar
Dagbok m.m. 3 volymer. Gäddviken

Håge, Douglas
Manuskript, klipp, fotografier. Gäddviken

Håkanson, Knut
Egna verk i autograf. Samlingsvolymer. Skissböcker, manuskript, tryck, arrangemang. Verk av andra i autograf. Foto.
Därtill separat förtecknade papper: Kompositionsförteckning, räkenskaper, övningar, uppteckningar, program, klipp, fotografier. Tillsammans 13 volymer. Torsgatan

Håkansson, Julia
Dekorationsförteckning, fotografier, klipp. Gäddviken

Hägg, Jacob Adolf
Egna verk i autograf. Arrangemang. Tryck. Med kortkatalog. 20 volymer. Torsgatan

Högman, Åke
Avskrifter och kopior av lutmusik i tabulatur. 9 volymer. Torsgatan

Högqvist, Emilie
Personliga handlingar, fotografier, klipp, föremål. Gäddviken

Högstedt, Wilhelm
Kontrakt m.m. 1 volym. Gäddviken

Höijer, Johan Leonard
"Anteckningar intill 1884 för en ny upplaga av hans år 1864 utgifna musiklexikon" Gäddviken

Höijer, Leonard
Egna verk i autograf. Skisser, tryck, arrangemang. 1 volym. Förtecknat. Torsgatan

Höstsol
Rollhäften, klippböcker, fotoalbum. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

I

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)
Föreningshandlingar, 20 hyllmeter. Torsgatan

International Society for Contemporary Music (ISCM), Svenska sektionen
Tryckta verk av olika moderna tonsättare, alfabetiskt ordnade. 2 volymer. Torsgatan

International Society for Contemporary Music (ISCM), Svenska sektionen 
Arkivmaterialet berör främst perioden 1961-1982 och innehåller protokoll, korrespondens, räkenskaper, program, klipp och fotografier. 24 volymer. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

J

Jacobsson, Jeanette
Klipp. Gäddviken

Jacobson, John
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, tryck. 7 volymer. Torsgatan

Jahn, Gösta
Egna verk i autograf. Skisser, transparanger, tryck, arrangemang, brev, foton, klipp m.m. 27 volymer. Torsgatan

Jansson, Henrik
Korrespondens samt 70 volymer. program (Göteborg). Gäddviken

Janzon, Per Adolf (Pelle)
Resedagbok 1873, fotografier, klipp. Gäddviken

Jeanson, Gunnar
Egna verk i autograf. Verk av andra. Skrifter och föredrag, verkpresentationer, brev, program, klipp, handlingar rörande ISCM. 16 volymer. Torsgatan

Johansson, Cari
Excerpter ur kataloger rörande äldre musik m.m. 6 volymer. Torsgatan

Johanson, Martin
Egna verk i autograf. Skisser, transparanger, manuskript, tryck, arrangemang, brev. 6 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Johanson, Sven-Eric
Egna verk i autograf m.m. 2 volymer. Torsgatan

Johnn, Sven
Manuskript, korrespondens, klipp, fotografier. Gäddviken

Johnson, Edla
Korrespondens. Gäddviken

Jolin, Johan
Arkivmaterial, brev, manuskript, teckningar, klipp. Gäddviken

Jonsson, Josef
Egna verk i autograf. Skisser, övningar, arrangemang, avskrifter, transparanger, tryck. 21 vol. Förtecknat. Torsgatan

Josephson, Jacob Axel
Egna verk i autograf. Tryck. Verk av andra. Anteckningar och klipp. 8 volymer. Torsgatan

Josephson, Jacob Axel
Fotografier, klipp. Gäddviken

Josephson, Ludvig
Handlingar från Josephsons ungdom, manuskript, korrektur, kostym- och rekvisitalistor (11 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Jungstedt, Matilda
Verk i handskrift av olika tonsättare, ofta i autograf och med dedikation till Matilda Jungstedt. 1 volym. Förtecknade. Torsgatan

Jungstedt, Matilda
Korrespondens, fotografier, klipp. Gäddviken

Järnefeldt, Armas
Fotografier, klipp. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

K

Kallstenius, Edvin
Egna verk i autograf. Skisser, övningar, arrangemang, manuskript, avskrifter, transparanger, tryck. Verk av andra. Texter, brev, anteckningar, klipp, foton m.m. 35 volymer. Torsgatan

Kallstenius, Gottfrid S.N.
Egna verk i autograf. Verk av andra (B. Beckman, Alfr. B-m, Braga, G. de Frumerie, H. Fryklöf, Gustav Kallstenius, A. Kallstenius). Avskrifter. 1 volym. Torsgatan

Kammarmusikföreningen (Stockholm)
Program, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Kar de Mumma/Folkan
Manuskript, korrespondens, klipp, program, musikalier, fotografier m.m. 107 volymer. Gäddviken

Karl Gerhard
Manuskript, kuplettexter (22 vol), klipp, fotografier. Gäddviken

Karkoff, Maurice
Tonsättararkiv innehållande egna verk, korrespondens, klipp m.m. 5 hyllmeter. Torsgatan.

Karlsson, Henrik
Samling innehållande tonsättningar av Frihetsvisan. 1 volym. Torsgatan

Karte, Tore
Klipp, manuskript, fotografier, ritningar m.m. 2 volymer. Gäddviken

Kinmansson, Helfrid
Fullmakter, klipp, fotografier. Gäddviken

Kjellbom, Nils Th.
Notsamling innehållande avskrifter av verk. 1800-talet. 2 volymer. Torsgatan

Kjellström, Sven
Manuskript, biografiska data, klipp. 8 volymer. Gäddviken

Klassiska teatern
Korrespondens, gästböcker, räkenskaper m.m. 7 volymer. Gäddviken

Klemming, Anna
Tidningsklipp efter sångerskan Anna Klemming, recensioner och nekrologer samt enstaka brev. 1 volym. Torsgatan

Klemming, Anna
Fotografier, klipp. Gäddviken

Klintberg, Gunnar
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Klockars, Edvin
Klipp 1920-1970-talet. 3 volymer. Gäddviken

Klosters röstskola
Handlingar i Karl Nygrens arkiv. Gäddviken

Kneip, Peter
Manuskript, klipp, program, fotografier m.m. 7 volymer. Gäddviken

Knöppel , Christoffer
Anställningsansökan. Gäddviken

Koch, Augustin
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Koch, Erland von
Egna verk i autograf. Transparanger, ljuskopior, tryckta memoarer, program. 17 volymer. Torsgatan

Koch, Sigurd von
Egna verk i autograf. Manuskript, tryck, klipp, foton. 8 volymer. Torsgatan

Koehler-Broman, Mela
Korrespondens m.m. 1 volym. Gäddviken

Kolthoff, Signe
Korrespondens m.m. (2 vol), klipp, fotografier. Gäddviken

Kongl. Swenska Theatern
Reklamblad för Den hvilda Ön 1748 [R]. Gäddviken

Konsertbolaget (Stockholm)
Fotografier, program. 2,7 hyllmeter. Gäddviken

Konserthusets artistmaterial (Stockholm)
Material som artister sänt in för att söka engagemang; recensioner,
fotografier och repertoarförteckningar. 3,5 hyllmeter. Gäddviken

Konsinf
Material från ett projekt där konserter i Stockholm i äldre tid registrerades. 5 volymer. Torsgatan

Kraus, Joseph Martin
Klipp. 1 volym. Gäddviken

Kulturprojekt Island 1986
Korrespondens, protokoll, fotografier m.m. Gäddviken

Kungliga dramatiska teatern
Speljournal 1866-1874, se Helander [R], prolog 1888, affischer, program. Gäddviken

Kungl. Franska truppen 1753-1771
Repertoarlista [R]. Gäddviken

Kungliga flottans musikkår i Stockholm
Katalog över musikalier. 1 volym. Gäddviken

Kungl. Musikaliska akademien
Akademiens handlingar från och med 1771. Historik. Digitaliserad arkivförteckning. Indexerade protokoll sökbara i databas via bibliotekets hemsida. Till databasen över KMA:s protokoll. Även Musikhögskolans och dess föregångares handlingar fram till 1971 ingår i arkivet. Förteckning över detta material finns i pappersform i biblioteket. 80 hyllmeter. Torsgatan

Kungliga teatern
Program, affischer, klipp. Gäddviken

Kungliga teatern 1891-1898
Planritningar och skisser till dekorationsuppställningar. 3 volymer. Gäddviken

Kungliga teaterns samling
Kungliga teaterns äldre notbibliotek, från grundandet 1773 till mitten av 1800-talet. 300 hyllmeter partitur och stämuppsättningar, inte enbart musikdramatik. Ingående verk förtecknade i ”Schwarz katalog”. Torsgatan

Kuula, Toivo
Verket Orjan poika, Trälens son, på transparang, i ljuskopia och tryck. 1 volym. Torsgatan

Kyhlberg, Bengt
Bakgrundsmaterial och excerpter till Kyhlbergs avhandling om musiken i Uppsala under stormaktstiden. 10 hyllmeter samt lappkatalog. Torsgatan

Källén, Hilding
”Deurell/Källén-samlingen”, teaterhistorisk samling. 10 volymer. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

L

Labatt, Leonard
Fotografier, klipp. Gäddviken

Ladugårdslandsteatern
Kassabok 1873/74. Gäddviken

Lagerström, Evald
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, tryck, texter, verk av andra varav vissa i autograf. 3 volymer. Torsgatan

Lambert, Helfrid
Klippböcker. Gäddviken

Larsén-Todsen, Nanny
Fotografier, klipp. Gäddviken

Larsson, Lars-Erik
Egna verk i autograf. Skisser, transparanger, tryck, arrangemang. Verk av andra i tryck och autograf. Kortkatalog, texter, brev, släkthandlingar, handlingar rörande Lars Magnus Béen, avtal, program, foton. 58 volymer. Se även Bo Wallners arkiv. Torsgatan

Laurin, Sigfrid
Egna verk i autograf, arrangemang, skisser. 10 volymer. Torsgatan

Laval, Gustaf de
Program. Gäddviken

Lehnert, Edwin och Greta
Fotokopior av egna verk, autografer och tryck. 1 volym. Torsgatan

Leibbrandt, Ingrid
Arkivmaterial som dokumenterar Eric Ericsons arbete med kammarkören. 3 volymer. Torsgatan.

Lettström, Harald
Korrespondens, handlingar rörande Kungl. Dramatiska teatern m.m. 3 volymer. Gäddviken

Leuhusens samling
Instrumentalmusik från 1700-talets mitt, delvis från Carl Leuhusens (1724-1795) tid som ambassadsekreterare vid den svenska legationen i Spanien. 9 volymer. Torsgatan

Levande interpreter av nutida konstmusik, LINK
Föreningshandlingar 1999-2009, 1 volym. Gäddviken

Levin, AB Herman Carlsson
Protokoll, korrespondens, förteckningar, ekonomiska handlingar, personal handlingar samt fotografier och tryck m.m. 22 volymer. Gäddviken

Libretti
Samling libretti, 11 hyllmeter, ingående verk separat katalogiserade i Libris. Torsgatan

Lidén, Karl
Egna verk, uppteckningar och arrangemang jämte biografi. 2 volymer. Torsgatan.

Lidén, Sture
Egna kompositioner och arrangemang. Torsgatan.

Lidforss, Erik
Böcker med kopior av utgående skrivelser. Tidningsklipp. 2 volymer. Torsgatan

Lidforss, Erik
Musikalieförteckningar. 1 fascikel. Gäddviken

Lidholm, Ingvar
Egna verk i autograf, transparanger, tryck, ljudupptagning. 0,5 hyllmeter. Se även Bo Wallners arkiv. Torsgatan

Lilja, Bernhard
Egna verk i autograf. Tryck, arrangemang, verkförteckning m.m. 2 volymer. Torsgatan

Lilje
Dikt 1802 "Skalmejens Lyd". Gäddviken

Liljefors, Ruben
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, arrangemang. 2 volymer. Torsgatan

Lind, Jenny
Brev, fotografier, program, affischer, noter, klipp, föremål. 1,3 hyllmeter. Gäddviken

Jenny Lind-sällskapet
Protokoll, medlemsförteckningar, korrespondens, räkenskaper. 9 volymer. Gäddviken

Lindberg, August
Fotografier, program, klipp. Se även Lindberg, Per. Gäddviken

Lindberg, Oskar
Egna verk i autograf. 20 volymer. Torsgatan

Lindberg, Oskar
Fotografier, klipp. 6 volymer. Gäddviken

Lindberg, Per
Biografika, manuskript, regiböcker, iscensättningar, klipp, fotografier, handlingar rörande olika teatrar, handlingar rörande

August Lindberg m.m. 178 volymer. Gäddviken

Lindblad, Adolf Fredrik
Egna verk i autograf. Skisser, avskrifter, verk av andra. Brev m.m. Även Kerstin Linders material om Lindblad. 23 volymer. Torsgatan

Lindblad, Adolf Fredrik
Notautografer, fotografier, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Lindblad, Otto
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Lindegren, Johan
Egna verk i autograf, koraler, studier, skisser, manuskript, arrangemang. Verk av andra. Notbok. 0,4 hyllmeter. Torsgatan

Lindegrén, Johan Didrik
"Sånger till Guitarrackompagnement" (avskrift), skrivbok (ms.) m.m. 1820- och 1830-talen. Gäddviken

Lindegrén, Soffi
Fotografier, klipp. Gäddviken

Linden, Gustaf & Raphael-Linden, Olga
Korrespondens, manuskript, klipp m.m. 22 volymer. Gäddviken

Lindenbaum, Arne
Korrespondens m.m. 2 volymer. Gäddviken

Lindgren, Adolf
Manuskript till musiklexikon, anteckningar, klipp. 6 volymer. Gäddviken

Lindgren, Göran
Klippsamling. Gäddviken

Lindholm, Albert
Egna verk i autograf. Skisser. Även skisser av Fredrik Lindholm. Torsgatan

Lindmark, Carl Otto
Rekvisitabok. Gäddviken

Lindstedt, Carl-Gustaf
Manuskript, musikalier, klipp, fotoalbum m.m. 17 volymer. Gäddviken

Lindström, Sven
Recensioner skrivna av Lindström samt hans manuskript till en bibliografi
över svenska teaterstycken med musik intill 1850. 7 volymer. Gäddviken

Lindvalls samling
Verk i autograf av Otto David Lindvall, Emil Lindvall och Otto Lindvall. Därtill manuskript. 1 volym. Torsgatan

Liszt-sällskapet
International Liszt Centre for 19th Century Music. Föreningshandlingar 1989-2000, 1 volym. Gäddviken.
Första livgrenadjärregementet
15 hyllmeter militärmusik. Torsgatan

Lizell, Sven
Program, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Ljungberg, Göta
Fotografier, program, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Ljungdahl, Ulla
Handlingar, program. 1 volym. Gäddviken

Logier, Bernhard
"Harmoni Lära af Bernhard Logier öfversatt af S.N. Ahlström". Gäddviken

Lundahl, Astrid
Egna verk i ljuskopia. 1 volym. Torsgatan

Lundberg, Lennart
Egna verk i autograf. Skisser, verkförteckning. 3 volymer. Torsgatan

Lundberg, Valborg
Notautografer, övningar i komposition och harmonilära, personliga handlingar, program, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Lundbergh, K. A.
Rollförteckning. Gäddviken

Lundell, Carl
Egna verk, troligen utskrivna av hans hustru. Se även verk i bibliotekets katalog. 1 volym. Torsgatan

Lundén, Lennart
Egna verk, skisser och studier, texter. 10 volymer. Torsgatan

Lundequist, Gerda
Korrespondens, kontrakt, manuskript, hyllningsdikter m.m. (7 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Lundgren, Emelie och Maria
Två tryckta nothäften. 1 volym. Torsgatan

Lundgren-Grevesmühls samling
Äldre musikaliesamling från Tummelsta gård, äldsta trycket är från 1705. 60 volymer. Torsgatan

Lundholm, Hjalmar
Korrespondens. 1 volym. Gäddviken

Lundmark, August
Handlingar (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Lundqvist, Carl Fredrik ”Lunkan”
Korrespondens, fotografier, noter, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Lundsten, Ralph
Fonogram, filmer, brev, personliga handlingar, program, klipp. 22 hyllmeter. Gäddviken

Lundström, Gustaf
Egna verk från andra hälften av 1800-talet samt en tryckt sjävbiografi. Även enstaka verk av Anders Sidner. 1 volym. Gäddviken

Luterkort, Ingrid
Handlingar, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Lutteman, Hugo
Fotografier. 2 volymer. Gäddviken

Lykseth-Skogman, Magna
Fotografier, klipp. Gäddviken

Löfman, Lars Erik
Handlingar, fotografier m.m. Gäddviken

Lönnberg, Axel
Korrespondens, anteckningsböcker, klipp. Gäddviken

Löwenadler, Gordon
Handlingar rörande Skansenteatern m.m. 1 volym. Gäddviken

Löwenadler, Holger
Korrespondens (1 vol), klipp, fotografier m.m. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

M

Mago (Max Goldstein)
Handlingar rörande produktioner inom teater och film samt korrespondens, dagböcker och almanackor, anteckningsblock och -böcker, fotografier, tryck och pressklipp. 86 volymer. Gäddviken

Maier, Amanda
Egna verk i autograf, tryck, dagböcker, brev, foton m.m. 6 volymer. Torsgatan

Malm, Elsa
Klippböcker, anteckningsböcker, programböcker. 2 hm. Gäddviken

Malmberg, Nils
Egna verk i autograf. Skisser. 2 volymer. Torsgatan

Malmfors, Åke
Egna verk i autograf. Arrangemang, transparanger, tryck, avskrifter, klipp, program m.m. 7 volymer. Torsgatan

Malmlöf-Forssling, Carin
Egna verk i autograf och tryck. Program m.m. 5 volymer. Torsgatan

Malmqvist, Sandro
Korrespondens, pjäsanalyser, fotografier, klipp m.m. 34 volymer. Gäddviken

Mankell, Henning
Egna verk i autograf, 6 volymer. Torsgatan

Mars, Anne Francois
Korrespondens. Gäddviken

Marteau, Henri
Notmanuskript, fotografier, program, klipp. 4 volymer. Gäddviken

May, John
Klipp. Gäddviken

Mazerska kvartettsällskapet
Kammarmusikförening grundad 1849. Protokoll med bilagor, förteckningar, musikjournaler, program m.m. 16 volymer. (Biblioteket har även Mazers notsamling, 46 hyllmeter, över vilken en särskilt kortkatalog finns.) Torsgatan

Meissner, Emma
Fotografier, klipp. Gäddviken

Meissner, Hjalmar
Manuskript, fotografier, program, klipp. Gäddviken

Melander, Stina-Britta
Klipp. 4 volymer. Gäddviken

Melchers, Melcher
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, tryck, arrangemang m.m. 6 volymer. Torsgatan

Mellnäs, Arne
Egna verk i autograf. Skisser, transparanger, tryck. Brev, kursmaterial, foton, klipp m.m. 43 volymer. Torsgatan

Michaëli, Louise
Fotografier, klipp. Gäddviken

Michaelson, Knut
Korrespondens, manuskript, iscensättningar, fotografier m.m. 6 volymer. Gäddviken

Mindre teatern, Hammerska ladan, Stockholm
Inventarieförteckningar, kontrakt, recettlistor, scenerier, dekorationslistor, räkenskaper, korrespondens m.m. Gäddviken

Mindre teatern, Kungsträdgårdsgatan, Stockholm
Handlingar, räkenskaper, manuskript, affischer, program, klipp. Gäddviken

Moberg, Carl-Allan
Material till avhandling. Ingår i Tobias Norlinds arkiv. Gäddviken

Moberger, Carl Johan
"Afhandling om kontrapuncten och komposition", 2 delar. "Exempel i Kontrapuncten", 2 volymer. 1826. Gäddviken

Moderna Dansteatern
Handlingar rörande koreografer och danskompanier. Inspelningar från föreställningar. 79 volymer. Gäddviken

Modellteatern
Korrespondens, manuskript, räkenskaper, fotografier, affischer, klipp. 15 volymer. Gäddviken

Molander, Gustaf
Fotografier, klipp. Gäddviken

Molander, Harald
Iscensättningar, handlingar rörande turnéer, handlingar rörande Allmänna konst- och industriutställningen 1897, klipp m.m. 22 volymer. Gäddviken

Molander, Karin
Fotografier, klipp. Se även Hanson, Lars. Gäddviken

Molander, Olof
Korrespondens, manuskript. Gäddviken

Molbeck, Christian
Brev. Gäddviken

Monrad, Cally
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Moralec, Fouqeau de
Lettre du Sieur Fauqeau de Moralec…les differentes mesures des Air de Musique.. Ca 1720. Gäddviken

Moreau, Janine
Personliga handlingar, program, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Morén, John
Egna verk i autograf. Arrangemang, avskrifter, tryck, kontrapunktstudier. Brev, verkförteckning, betyg, klipp m.m. Material efter Olof Johan Morén. 9 volymer. Torsgatan

Munktell, Helena
Egna verk i autograf. Skisser, manuskript, tryck, arrangemang. Verk av andra, verkförteckning, klipp, program, foton m.m. 16 volymer. Torsgatan

Musik och sångarfester
Spridda år 1888-1957. 4 volymer. Gäddviken

Musikarrangörer i samverkan (MAIS)

Protokoll, korrespondens, klipp, räkenskaper m.m. 6 volymer. Gäddviken

Musikfrämjandet
Protokoll, korrespondens, ämnesordnade handlingar, räkenskaper, klipp. 2 hyllmeter. Gäddviken

Musikföreningen i Stockholm
Korrespondens, räkenskaper, program m.m. 2 hyllmeter. Gäddviken

Musikpsykologiska föreningen
Korrespondens, referat av föredrag m.m. 1 fascikel. Gäddviken

Musikstipendiefonden
Skulle genom stipendier till i musiklivet verksamma personer stödja och stimulera svenskt musikliv. Räkenskaper, stadgar. 1956-1962. 1 volym. Gäddviken

Myrberg, August Melchior
Handlingar. 1 fascikel. Gäddviken

Möller, Dagmar
Brev och program samt verk i tryck och handskrift tillägnade sångerskan Dagmar Möller. 2 volymer. Torsgatan

Mörk, Lennart
Iscensättningar: skisser och utkast m.m. 2 volymer. Gäddviken

Mörk, Titti
Scriptamanus till TV-teaterföreställningar. 54 volymer. Gäddviken

Mörner, Marianne
Verk skänkta till sångerskan Marianne Mörner av svenska tonsättare, autografer. 3 volymer. Förtecknat. Torsgatan

Mörner, Marianne
Fotografier, program, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

N

Nast, Minnie
Fotografier. 1 volym. Gäddviken

Neruda, Franz
Fotografier, program, kompositionsförteckning, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Neruda, Wilma
Dagböcker, program, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Neruda, släkten
Fotografier, klipp. 7 volymer. Gäddviken

Niegmanns samling
Liten samling äldre musikalier i handskrift, blandad repertoar. 1 volym. Torsgatan

Nielsen, Asta
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Nilsson, Bo
Egna verk i autograf, skisser, transparanger. Torsgatan

Nilsson, Christina
Korrespondens, stambok, fotografier, program, klipp, föremål, tavlor. Gäddviken

Nilsson, Ivar (1877-1929)
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Nilsson, Nils (1926-)
Restaurangmusiker. Noter, intervju, kassettband, biografi, kontrakt. 3 volymer. Gäddviken

Niska, Adolf
Fotografier, klipp. Gäddviken

Nissen-Saloman, Henriette
Stambok, personliga handlingar, fotografier, noter, program, klipp. 5 volymer. Gäddviken

Carl Nisser
Material rörande Nissers Svensk instrumentalkomposition, musikalieannonser, konsertannonser, notkopior, undersökning rörande musikodling m.m. Förtecknat. 1 volym. Torsgatan

Nodermann, Preben
Korrespondens, klipp. 1 volym. Gäddviken

Noer, Elna
"Harmonie-lära", 1858. Avskrift. Gäddviken

NOMUS, Nämnden för nordiskt musiksamarbete
Nordiska beställningsverk: Verk av olika tonsättare i kopia. Ljudband, arbetspapper. 12 volymer. Torsgatan

Nordberger, Carl
Manuskript, noter, brev, program, räkenskaper, fotografier, klipp, affischer. 1 hyllmeter. Gäddviken

Nordenfelt, Birgitta
Musikaliesamling innehållande verk av företrädesvis svenska tonsättare; i kopia, tryck eller autograf. 3 volymer. Torsgatan

Nordenfelt, Eva
Manuskript rörande instrumentet cembalo, efterlämnade musikalier och ett bokutkast. 2 volymer. Torsgatan

Nordenvard, Ernst af (pseudonym för af Schickh)
Egna verk i autograf, skisser, tryck, avskrifter, verk av andra i autograf. 6 volymer. Torsgatan

Nordin, Elvira f. Rogliano
Korrespondens, kontrakt, fotografier. 1 fascikel. Gäddviken

Nordins samling
Samling av äldre musikalier i handskrift och tryck. 6 volymer. Torsgatan

Nordiska museets musiksällskap
Korrespondens, program. 1 fascikel. Ingår i Sven Kjellströms arkiv. Gäddviken

Nordiska musikfester
Protokoll, program, korrespondens, fotografier, klipp, tryck. 1888-1938. 4 volymer. Gäddviken

Norlander, Emil
Revyer, rollhäften, noter, fotografier, program, klipp. 5 hyllmeter. Gäddviken

Nordqvist, Conrad
Egna verk i autograf, studier i harmonilära, arrangemang, skisser, manuskript, verk av andra. 7 volymer. Torsgatan

Norén, Yngve
Egna verk i autograf och kopia, diverse arbeten från studietiden, verkförteckning. 2 volymer. Torsgatan

Norlén, Gunnar
Klippsamling. 82 volymer. Gäddviken

Norlind, Tobias
Manuskript, personliga handlingar, korrespondens. 25 hyllmeter. Gäddviken

Norman, Ludvig
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang. Med kortkatalog. 18 volymer. Torsgatan

Norman, Ludvig
Klipp. "Om Elementerna för Compositionen". Gäddviken

Norrie, Anna
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Norrman, John
Egna verk i autograf. Tryck, verk av andra, föredrag, korrespondens, klipp m.m. 5 volymer. Torsgatan

Nya teatern, Blasieholmen, Stockholm
Skrivelse från personalen, handlingar, pjäskatalog, affischer, klipp, fotografier. Gäddviken

Nyblom, Knut
Klippbok. Gäddviken

Nyblom, Sven
Fotografier, sångtexter, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Nygren-Kloster, Karl
Manuskript, fotografier, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Nyköpings kommunala musikskolas samling
Äldre musikalier i tryck och handskrift/avskrift. 2 volymer. Torsgatan

Nyman, Lena
Korrespondens, dagböcker, manuskript, klipp, fotografier m.m. 108 volymer. Gäddviken

Nyvall, Jacob
Egna verk i autograf, skisser, tryck, verk av andra i autograf. 2 volymer. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

O

Ohlson, Hjalmar
Fotokopior av egna verk i autograf. Avskrifter och verk av andra i fotokopia. 1 volym. Torsgatan

Ohlson, Richard
Egna verk i autograf, klipp, avskrifter, skisser. 9 volymer. Torsgatan

Ohlsson, Richard
Korrespondens, program, uppsats, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Olin, Vilhelm
Manuskript, korrespondens, räkenskaper, affischer, klippböcker m.m. 6 volymer. Gäddviken

Olsson, Edvin
Egna verk i autograf. Biografiska uppgifter. Verk av andra. 1 volym. Torsgatan

Olsson, Otto
Egna verk i autograf. Tryck, arrangemang, verk av andra varav vissa i autograf. Notsamling.
Brev, fotongrafier. 38 volymer. Torsgatan

Olsson-Föllinger, Göran
Noter, brev, fotografier, program, klipp, tryck. 6 volymer. Gäddviken

Olympiateatern/Östermalmsteatern
Daglistor, fotografier, klipp. Gäddviken

Operastudio 67
Produktionshandlingar, program, fotografier m.m. 31 vol. Gäddviken

Oreglia, Giacomo
Handlingar m.m. Gäddviken

Oscár, Anna
Fotografier, klipp. Gäddviken

Oscár, Martin
Handlingar. Gäddviken

Oscarsteatern, Stockholm
Rekvisitalistor, manuskript, affischer, klipp, fotografier, program. Gäddviken

Otter, Salomon von
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, tryck, verkförteckning. 1 volym. Torsgatan

Ottosson, Elvin
Fotografier, klipp. Gäddviken

Ottosson, Märta
Fotografier, klipp. Gäddviken

Oxenstiernas samling
Samling skänkt 1860. Innehåller operamusik 1750-1858 av alla slag: över 300 partitur, 800 klaverutdrag, ett stort antal arior och ensemblenummer. Tio hyllmeter står samlat, men samlingen är i övrigt splittrad. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

P

Palm, Herman
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang, manuskript, tryck, verk av andra varav vissa i autograf. Brev, anteckningar, klipp, program, foton m.m. 19 volymer. Torsgatan

Palme, August
Handlingar (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Palmgren, Selim
Klipp. 1 fascikel. Gäddviken

Patti, Adelina
Brev, fotografier, program, klipp. Gäddviken

Paulson, Arvid
Korrespondens, biografika, klipp m.m.1 vol. Gäddviken

Pegelow, Hanna
Egna verk i autograf. Tryck. Anteckningar till Skolsångsmetodik. 1 volym. Torsgatan

Percy, Gösta
Egna verk i autograf. Arrangemang, skisser, verk i fotokopia. Verk av andra. Uppsats om Wagnerrörelsen, verkförteckning. 13 volymer. Torsgatan

Pergament, Moses
Egna verk i autograf. Skisser. Tryck. Ljuskopior. Klipp med egna recensioner och egna artiklar, fotografi. 3 hyllmeter. Torsgatan

Pergament, Moses
Dagböcker, manuskript, brev, program, klipp. 2 hyllmeter. Gäddviken

Personne, Nils
Anteckningar över kostym och rekvisita, pjäsförteckning, fotografier, klippböcker. 2 volymer. Gäddviken

Peter, Hans A. (Adolf Fleischner)
Egna verk i autograf. Verk av andra, arrangemang, brev, fotografier, barnteckningar. 32 volymer. Torsgatan

Peterson, Mille

Handlingar. 1 volym. Gäddviken

Peterson, Märta
Gift Serafinowitsch. Egna verk i autograf och tryck. Biografiska uppgifter. 1 volym. Torsgatan

Peterson-Berger, Wilhelm
Egna verk i autograf, manuskript och tryck. Skisser. 11 vol. Torsgatan
Se även Telemak Fredbärjs Peterson-Berger-samling samt Peterson-Berger-sällskapets arkiv.

Peterson-Berger, Wilhelm
Korrespondens, fotografier. 1 volym. Gäddviken

Wilhelm Peterson-Berger-sällskapet
Brev till och från P-B, program, klipp, recensioner, artiklar av och om P-B, kompositioner, föreningshandlingar. 4 hyllmeter. Torsgatan

Petschler, Erik A.
Handlingar rörande filmprojekt, klipp, program. 5 volymer. Gäddviken

Eric Pettersons musikinstrumenthandel, Stockholm
Handlingar, fotografier. 2 volymer. Gäddviken

Petterson, Hjördis
Korrespondens m.m. (3 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Pianistförbundet
Protokoll, räkenskaper. 2 volymer. Gäddviken

Pistolteatern
Korrespondens, manuskript, räkenskaper, ritningar, fotografier, klipp, program. 22 volymer. Gäddviken

Positiftheatern
Protokoll, korrespondens, kontrakt, program, klipp. 5 volymer. Gäddviken

Prytz, Agneta se Folke, Gösta

Punk
Material rörande punk från ett uppsatsarbete 1981; artiklar, tidskrifter, föredrag och intervjuer m.m. 3 volymer. Gäddviken

Pyk, Louise
Fotografier, program, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Pålson-Wettergren, Gertrud
Fotografier, klipp. 2 volymer. Dessutom en karikatyr i G. Bäckströms arkiv. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

R

Rabe, Julius
Klippböcker med egna recensioner. 4 volymer. Torsgatan

Radisse, Nathalie
Fotografier, program, klipp. 1 volym. Gäddviken

Ralf, Oscar
Korrespondens, fotografier, tidningsklipp m.m. 3 volymer. Torsgatan

Ralf, Oscar
Fotografier, klipp. Gäddviken

Ranft, Albert
Förteckningar, korrespondens, handlingar rörande Ranfts teatrar, kontrakt, räkenskaper, manuskript, musikalier, fotografier, program, klipp, affischer m.m. 55 volymer. Gäddviken

Ranft, Nils
Klippbok, kontrakt, rollförteckning, korrespondens, fotografier, klipp m.m. 1 volym. Gäddviken

Rangström, Ture
Fotografier, telegram, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Rangströmsamlingen
Samlingen omfattar 7,5 hyllmeter. Merparten utgörs av Ture Rangströms tonsättararkiv. Samlingen förvaras på Torsgatan

Rangström, Ture
Egna verk i autograf. Skisser. Manuskript, föredrag, artiklar, anteckningar, brev. Tidningsklipp, recensioner, program, affischer. Verkförteckning. Fotografier.

Elsa Nodermanns papper
Huvudsakligen korrespondens med TR, men även program, artiklar, klipp, konstverk, två Rangströmverk i autograf, foton, minnesföremål. Sammanlagt 8 volymer.

Helmer, Axel
Papper från arbetet med boken om Ture Rangström.

Raphael, Olga
Korrespondens, manuskript, hyllningsadresser, fotografier, klipp. Se även Linden, Gustaf. Gäddviken

Rappe, Signe
Program och klipp efter sångerskan Signe Rappe samt verk i autograf av olika tonsättare. 5 volymer. Torsgatan.

Rappe-Welden, Signe
Fotografier, program, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Reeps, Hans-Jochem
Korrespondens, fotografier, program, tidningsklipp, affischer och skivinspelning efter dirigenten H-J Reeps. 1 volym. Gäddviken

Reimers, Lennart
Artiklar, föredrag m.m. Handlingar rörande Alice Tegnér och Gösta Nystroem. 16 volymer. Torsgatan

Reinholdz, Carl
Vis- och kupletthäften m.m. 4 volymer. Gäddviken

Richards, Florence
Egna verk i autograf, verkförteckning, verk av andra. 2 volymer. Torsgatan

Riego, Olov
Klippböcker, fotografier. Gäddviken

Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik, RANK
Föreningshandlingar, 1 volym. Gäddviken

Ringström, Fritz
Fotografier, handskrivna och tryckta noter. 3 volymer. Gäddviken

Ringvall, Axel
Fotografier, klipp. Gäddviken

Rischow, Eric
Studiematerial, tryckta noter av olika tonsättare, violinlitteratur. 1 volym. Torsgatan

Rischow, Eric
Notsamling med restaurangmusik. 5 hyllmeter. Gäddviken

Ristori, Adelaide
Fotografier, klipp. Gäddviken

Roberg, Emil
Biografika. Gäddviken

Roeck Hansen, Ester
Klippböcker, dagboksanteckningar (1 vol), fotografier. Gäddviken

Rolf, Ernst
Fotografier, klipp. Gäddviken

Romansamlingen
Samlingen av musikalier av Johan Helmich Roman har byggts upp under årens lopp av Musikaliska akademien och dess bibliotek sedan 1771. De största bidragen till samlingen kommer från A. Holmbergs donation 1858 samt ur Utile Dulcis samling. Samlingen omfattar nästan allt av Romans kända produktion och ligger till grund för litteraturen och verkförteckningarna. Någon regelmässig katalogisering av verken i kortkatalogen har aldrig gjorts: i stället har man använt sig av P. Vretblads verkförteckning, sedan ersatt av I. Bengtsson och A.L. Holm. Det finns en databas som upptar alla källor till Johan Helmich Romans verk i Statens musikbiblioteks Romansamling med länkar till skannade filer. 2,5 hyllmeter. Torsgatan.

Rootzén, Kajsa
Korrespondens, fotografier, program, klipp m.m. Gäddviken

Rosenberg, Hilding
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang och bearbetningar, manuskript, tryck, transparanger, baletter. Verk av andra i tryck, avskrifter. Föredrag, klipp, program, verkförteckning, texter, brev. (Verk även i avdelningen för autografer signum Z/Sv.) 5,5 hyllmeter. Se även Bo Wallners arkiv. Torsgatan

Rosenberg, Hilding
Fotografier, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Rosengren, Margit
Fotografier, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Rózmann, Ákos
Egna verk, skisser till elektronmusik, personliga handlingar, program och recensioner, verk av andra. 1 hyllmeter. Torsgatan

Rossi, Ernesto
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Rothgardt, Edla
Kontrakt, rollböcker (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Rothgardt, Wanda
Program, fotografier, klipp. Gäddviken

Roundqvist, Helge
Handlingar rörande skivbolaget Sonora-Cupol. 2 volymer. Gäddviken

Ruben, Moritz
Musikhistoria, 2 häften. Anteckningar ur Hortense Panums och William Behrends "Illustreret Musihistoria". Gäddviken

Rubenson, Albert
Egna verk i autograf, arrangemang, fragment, manuskript, tryck, avskrifter. 2 volymer. Torsgatan

Rubenson, Albert
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Rubenson, Olga & Erik
Korrespondens m.m. 2 volymer. Gäddviken

Rubinstein, Anton
Fotografier, program, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Rudö, Gösta
Kontrakt, fotografier, orkesterns repertoarbok m.m. 1 volym. Gäddviken

Rundberg, Axel
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Rustan, Anna
Fotografier, klipp. Gäddviken

Ruthström, Julius
Korrespondens, fotografier, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Rydström , Jonas Fredric
Bouppteckning [R]. Gäddviken

Rylander, Amanda
Fotografier, klipp. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

S

Sacks samling
Efter Johan Gabriel Sack (1697-1751). Huvudsakligen fransk opera: 44 volymer med 36 tryckta partitur från Lully till Rameau, samt kammarmusik. Dessutom ingår en bok i tysk luttabulatur från slutet av 1500-talet. 26 volymer. Torsgatan

Saloman, Siegfried
Personliga handlingar, korrespondens, fotografier. 2 volymer. Gäddviken

Salomonsson, John
Egna verk i autograf. Omdömen. 2 volymer. Torsgatan

Salwén, Gottfrid
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, tryck, verk av andra. 3 volymer. Torsgatan

Samtida musik
Protokoll, räkenskaper, korrespondens, programblad, kontrakt, artistpresentationer,
medlemsförteckningar m.m. 11 vol. Gäddviken

Sandberg-Norrlander, Alva
Egna verk i autograf, arrangemang, verk av andra i tryck, klipp m.m. 2 volymer. Torsgatan

Sandqvist, Johan
Korrespondens, kontrakt (1 vol), klippböcker. Gäddviken

Sandrew AB
Artistregister, korrespondens, kontrakt, handlingar rörande teaterproduktioner, manuskript, program, affischer, fotografier, klipp. 462 volymer. Gäddviken

Sandström, Gustaf
Rollförteckning, Kungl. Teatern. Gäddviken

Sandström, Svante
Recensioner, rollförteckning. 1 volym. Gäddviken

Saul, Felix
Manuskript, notmanuskript, program, affischer, klipp. 19 volymer. Gäddviken

Sauret, Emile
Fotografier. 1 volym. Gäddviken

Scandinavian Theatre Company
Korrespondens, klipp, program. 3 volymer. Gäddviken

Scheele, Fergus
Program, klipp. 1,6 hyllmeter. Gäddviken

Schildknecht, Björn
Verk, skisser, utkast och en del arrangemang. 3 volymer. Torsgatan.

Schildknecht, Maria
Kontrakt, brev (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Schnéevoigt, Georg
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Schnitzer, Käte
Korrespondens m.m. 17 volymer. Gäddviken

Scholander, F. W.
Manuskript, rekvisitaförteckning, bruksanvisning (Marionetteater). Gäddviken

Scholander, Sven
Notmanuskript, fotografier, klipp. Gäddviken

Schröder, Christian
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Schwab, Eigil
Kostymförteckning. Gäddviken

Schwencke, Carl
Verk i avskrift gjord av Erik Drake. 5 volymer. Torsgatan

Schyberg, Birgitta
Forskningsmaterial, teater. 57 volymer. Gäddviken

Schymberg, Hjördis
Kontrakt, korrespondens m.m (3 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Schütska qvartetten
Noter, tryck. 2 volymer. Gäddviken

Schütz, Adolf
Manuskript, korrespondens, klippböcker m.m. 6 volymer. Gäddviken

Schönning, John
Egna verk i autograf, arrangemang, verk av andra, handlingar rörande låttävlan 1930 inkl. insända bidrag i autograf, kompositionsförteckning. Klipp, program, betyg teckningar, foton m.m. 5 volymer. Torsgatan

Seelig-Lundberg, Lotten
Fotografier, klipp. Gäddviken

Selander, Concordia
Kontrakt, fotografier, klipp. Gäddviken

Selander, Hjalmar
Kontrakt, fotografier, klipp, affischer. Gäddviken

Serner-Petrén, Gertrud
Korrespondens med Viking Dahl, texter, program. Verk av Viking Dahl och Wilhelm Göransson i autograf. 1 volym. Torsgatan

Sibelius, Jean
Fotografier, klipp, korrespondens. 5 volymer. Gäddviken

Sillén, Josef Otto af
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, ljuskopior, uppsats om Sillén samt CD-skiva. 18 volymer. Torsgatan

Silverstolpe, Fredrik Samuel
Egna verk i autograf, arrangemang, verkförteckning m.m. 5 volymer. Torsgatan

Sjöblom, Heimer
Egna verk i autograf, arrangemang, ljuskopior. 6 volymer. Torsgatan

Sjöblom, Nils
Anteckningar, korrespondens, handlingar rörande stamsånger. 5 volymer. Torsgatan

Sjödin, Anders
Anders Sjödin spelade dragspel i Walle Söderlunds elevorkester. Fotografier och program, 1 volym. 1957-1981. Gäddviken

Sjöding, Adolph
Egna verk i autograf. Torsgatan

Sjögren, Albert
Egna verk och arrangemang i autograf och tryck. 7 volymer. Torsgatan

Sjögren, Ebba
Program, noter. 4 volymer. Gäddviken

Sjögren, Emil
Egna verk i autograf, manuskript i andras piktur, tryck, skisser och fragment, arrangemang. Verk av andra. Brev, artiklar, foton, klipp, program. 8 volymer. Torsgatan

Sjögren, Emil
Korrespondens, fotografier, klipp. 13 volymer. Gäddviken

Sjögren, Josef
Korrespondens och anteckningar om orglar. 5 volymer. Gäddviken

Sjökvist, Gustaf
Korrespondens, handlingar från studietiden, handlingar rörande körverksamhet, fotografier, musikalier, pressklipp, program m.m. 14 hyllmeter. Gäddviken.

Skawonius, Sven-Erik
Korrespondens, handlingar rörande teateruppsättningar m.m. 1 volym. Gäddviken

Skeaping, Mary
Handlingar (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Skilondz, Andrejeva von
Korrespondens, program, klipp, fotografier, anteckningar m.m. 20 volymer. Gäddviken

Skolteatern
Protokoll, korrespondens, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Skådebanan
Protokoll, korrespondens, medlemslistor, räkenskaper, fotografier, klipp m.m. 38 volymer. Gäddviken

Sköld, Sven
Program, klipp. 1 volym. Gäddviken

Smith, Salomon
Fotografier, klipp, förteckningar över Sydsvenska kammarmusikföreningens konserter 1899-1929. 2 volymer. Gäddviken

Sohlmansarkivet
Protokoll, korrespondens, diarier, register, manuskript, fotografier, tryck m.m. 14 hyllmeter. Gäddviken

Stangenberg, Harry
Korrespondens, kontrakt, manuskript m.m. 6 volymer. Gäddviken

Stenborg, Carl
Utanordning. Gäddviken

Stenborg , Petter
”Stemnings Memorial”. Gäddviken

”Stene”
1 vol. musikalier med innehåll enligt nedan. Torsgatan
Svensson, Nils
Övningar och verk i autograf.

Svensson, Melcher
Verk i autograf. Äldre musikalier i tryck och avskrift av utländska tonsättares verk.

Svedbom, Vilhelm
Verk i autograf.

Stenhammar, Elsa
Fotografier, program, klipp. 1 volym. Gäddviken

Stenhammar, Fredrika
Egna verk i autograf. Manuskript i Elsa Stenhammars piktur. Avskrifter, vokala kadenser. Brev i bibliotekets brevsamling samt i Andrée-Stenhammararkivet. 1 volym. Torsgatan

Stenhammar, Fredrika
Korrespondens, stambok, fotografier, noter, program, klipp. Gäddviken

Stenhammar, Per Ulrik

Egna verk i autograf, skisser, manuskript, verk av andra i avskrift, texter m.m. 9 volymer. Torsgatan

Stenhammar, Wilhelm
Egna verk i autograf, barndomskompositioner, skisser, studier, manuskript, texter. Verk av andra varav en del i autograf m.m. Förteckning 1990 och 1991. Se även Bo Wallners arkiv. 3 volymer. Torsgatan

Stenhammar, Wilhelm
Fotografier, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Stiebel, Emile
Fotografier, klipp. Gäddviken

Stjernström, Edvard
Fotografier, klipp, teateraffischer, brev, teaterhandlingar. 6 volymer. Gäddviken

Stjernström, Louise

Manuskript. Gäddviken

STIM Svenska tonsättares internationella musikbyrå
Samling transparanger, alfabetiskt ordnade på tonsättare, 1 hyllmeter. Torsgatan

Stockholms fiolbyggarklubb
Föreningshandlingar 1955–1996. Innehåller även handlingar från Nordisk violinbyggareförening. Sammanlagt 6 volymer. Gäddviken.

Stockholms folkkör
Korrespondens, klipp. 1 volym. Ingår i Felix Sauls arkiv. Gäddviken

Stockholms musikbildningskommitté
Protokoll, korrespondens, räkenskaper, program. 2 hyllmeter. Gäddviken

Stockholms musikdramatiska ensemble (SMDE)
Arkivalier, fotografier, klipp. 31 vol. Gäddviken

Stockholms oratoriesällskap med föregångaren Konsertföreningens symfonikör
Protokoll m.fl. handlingar 1925–1957. 1 volym. Gäddviken

Stockholms privata konservatorium
Korrespondens, elevlistor, klipp m.m. 4 volymer. Gäddviken

Stockholms studentsångarförbund
Föreningshandlingar samt handlingar rörande Amerikakörens resa 1925. 6 volymer. Gäddviken

Stockholms studentteater
Protokoll, manuskript, korrespondens, räkenskaper, program, klipp m.m. 53 volymer. Gäddviken

Stockman, David
Korrespondens, hyllningsadresser, rollförteckning, manuskript (2 vol), fotografier, klipp m.m. Gäddviken

Stora teatern (Göteborg)
Affischer. Gäddviken

Strandberg, Anna
Fotografier, klipp. Gäddviken

Strandberg, Charlotta
Fotografier, klipp. Gäddviken

Strandberg, Olof
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Strandin, Ebon
Fotografier, klipp. Gäddviken

Strindberg, August
Manuskript, korrespondens, fotografier, klipp. Gäddviken

Strindberg, Axel
Mystéren från Dramaten : Ett genmäle. 1896. Gäddviken

Strindberg, Carl Axel
Egna verk i autograf, tryck, verk av andra, skisser m.m. 6 volymer. Torsgatan

Strömberg, Frihiof
Fotografier, klipp. Gäddviken

Stuart-Bergström, Elsa Marianne
Manuskript, klipp. 7 volymer. Gäddviken

Stylin, Olov
Korrespondens m.m. 1 volym. Gäddviken

Ståhlberg, Lennart
"Piano-stämning" samt brev 1873. Gäddviken

Stål, Sven
Korrespondens, klipp, program, fotografier m.m. Gäddviken

Svenska musikbiblioteksföreningen
Föreningshandlingar. 2 hyllmeter. Torsgatan

Sveriges teater- och musikinformatörers förening
Arkivalier. Gäddviken

Sundberg, Sune
Egna verk, betyg , brev, foton, klipp, inspelningar. 11 volymer. Torsgatan

Sundh, Harry ”Nottorparn"
Klipp, brev. 1 volym. Gäddviken

Sundhammar, Hilda
Egna verk i autograf, skisser, texter, övningar m.m. 1 volym. Torsgatan

Sundquist, John (Johan)
Statistik över teaterpjäser, med biografiska anmärkningar. Gäddviken

Sundström, Einar
Manuskript, noter, klipp. 1,4 hyllmeter. Gäddviken

Sundström, Frank
Korrespondens, handlingar rörande teateruppsättningar, räkenskaper, manuskript, klipp m.m. 41 vol. Gäddviken

Svanberg, Johannes
Manuskript, privata handlingar, korrespondens, fotografier, klipp m.m. Gäddviken

Svanholm, Set
Fotografier, klipp. Gäddviken

Swanström, Karin
Fotografier, klipp. Gäddviken

Swartz, Edvard
Fotografier, klipp. Gäddviken

Svedberg, Mauritz
Teateranteckningar 1870-1913, fotografier, klipp. Gäddviken

Svedbom, Vilhelm
Fotografier, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Svedin, Lulli
Korrespondens, klipp, program. Gäddviken

Svennberg, Tore
Fotografier, klipp. Gäddviken

Svensén, Fritz och Hillevi
Fotosamling. 2 volymer. Gäddviken

Svenska solistförbundet
Protokoll. 1 volym. Gäddviken

Svenska sångarförbundet
Protokoll, stadgar, räkenskaper, fotografier, klipp. 9 volymer. Gäddviken

Svenska teaterförbundet
Handlingar, medlemsblad, klipp. 28 volymer. Gäddviken

Svenska teatern, Stockholm
Fotografier, affischer, program. Se även Ranft, Albert. Gäddviken

Swenska Theatern
Broschyr 1791. Gäddviken

Svensson, August
Fotografier, klipp. Gäddviken

Swensson-Friberg, Carin
Klipp, vis- och kuplettexter, personalia, fotoalbum m.m. 6 volymer. Gäddviken

Sveriges kyrkosångsförbund
Protokoll, årsberättelser, korrespondens, program, räkenskaper, fotografier, inspelningar m.m. 32 volymer. Gäddviken

Sveriges teaterhistoriska samfund
Protokoll, handlingar, korrespondens, tryck. 1 volym. Gäddviken

Svärdström, Valborg
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Säffleoperan/Fonofon
Klippböcker, affischer m.m. Gäddviken

Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige (SEAMS)
Sedvanliga föreningshandlingar, 5 volymer., 1983-2011. Gäddviken

Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande
Notmanuskript, korrespondens, fotografier, räkenskaper, klipp, tryck. 5,5 hyllmeter. Gäddviken

Sällskapet Utile dulci, Visby

Handling rörande Kulturhistoriska spelen, program. Gäddviken

Söderholm, Valdemar
Maskinskrivet manuskript till Arbetsbok i elementär kontrapunkt… Övningar. 1 volym. Torsgatan

Söderlund, Erik
Egna verk i autograf med tillhörande akvareller. 1 volym. Torsgatan

Söderlundh, Lille Bror
Egna verk i autograf, pedagogiskt material, arrangemang, folkmusikarrangemang, skisser, verk av andra, brev i fotokopia. 23 volymer. Torsgatan

Söderlundh, Lille Bror
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Söderman, August
Egna verk i autograf och avskrift, manuskript, skisser, tryck. 11 vol. Torsgatan

Söderman, August (tonsättare)
Fotografier, klipp, noter. 3 volymer. Gäddviken

Söderman, Carl August (operasångare)
Fotografier, klipp. Gäddviken

Söderman, Greta
Fotografier, klipp. Gäddviken

Söderqvist-Kastl, Daga
Arkivmaterial efter operasångerskan Daga Söderqvist-Kastl: Klipp, program, rollista m.m. 1 volym. Gäddviken

Södersten, Gunno
Egna verk i autograf, transparanger, manuskript, tryck, arrangemang m.m. 11 vol. Torsgatan

Söderström, Conny
Korrespondens, fotografier m.m. 2 volymer. Gäddviken

Söderström, Gunilla
Korrespondens, räkenskaper, program, fotografier, klipp m.m. 11 vol. Gäddviken

Söderström, Leif
Korrespondens, kontrakt, manuskript, klaverutdrag (regiex), fotografier, klippböcker m.m. 55 volymer. Gäddviken

Södling, Carl Erik
Uppteckningar, personliga handlingar, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Södra teatern, Stockholm
Kassaböcker, affischer, fotografier. Gäddviken

Söhrling, Wilhelm
Egna verk i autograf, tryck, verk av andra, texter. 6 volymer. Torsgatan

Sörensen, Vendela
Fotografier, klipp. Gäddviken

Sörenson, Torsten
Egna verk i autograf, arrangemang, transparanger, tryck, skisser, uppteckningar. Verk av andra, korrespondens, texter, uppsats. 26 volymer. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

T

Tammelin, Bertha
Fotografier, klipp. Gäddviken

Tammelin, Filip
Fotografier, klipp. Gäddviken

Teater Aurora
Kontrakt, räkenskaper, manuskript, handlingar rörande föreställningar, fotografier, klipp m.m. 62 volymer. Gäddviken

Teater Narren
Protokoll, förteckningar, korrespondens, manuskript, handlingar rörande föreställningar, fotografier, klipp m.m. 32 volymer. Gäddviken

Teater Scenario (tid. UngFUtuRUM)
Verksamhet 1993–2009. Handlingar rörande produktioner m.m. 52 volymer. Gäddviken

Teater Schahrazad
Protokoll, korrespondens, räkenskaper, manuskript, handlingar rörande föreställningar, fotografier, affischer, klipp m.m. 102 volymer. Gäddviken

Teater 9
Protokoll, korrespondens, kontrakt, räkenskaper, manuskript, handlingar rörande föreställningar, affischer, fotografier m.m. 110 volymer. Gäddviken

Teatercentrum
Protokoll, korrespondens, räkenskaper, statistik, matriklar, repertoarkataloger, handlingar rörande festivaler, manuskript, program, affischer, klipp m.m. 148 volymer. Gäddviken

Teater-och musikutställningen 1897
Korrespondens, förteckningar över anmälda föremål, handlingar, program, räkenskaper. 6 volymer. Se även Molander, Harald. Gäddviken

Tegen, Martin
Korrespondens. Ämnesordnade handlingar såsom föreläsningar, excerpter och manus rörande Tegens forskningsområden. Egna skrifter och artiklar.2 hyllmeter. Torsgatan.

Tegnér, Alice
Egna verk i autograf, skisser, manuskript, avskrifter, tryck. I arkivet ingår Lennart Reimers samling. Torsgatan

Teje, Tora
Fotografier, klipp. Gäddviken

Terlizzi, Sigrid
Fotografier, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Terserus, Gösta

Handlingar. 5 volymer. Gäddviken

Tham, Hélène
Egna verk i autograf, manuskript. 1 volym. Torsgatan

Thegerström, Ferdinand
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Thiel, Olof
Verk i manuskript, skisser, transparanger, tryck, texter, verkförteckningar, korrespondens, klipp, foton. 1 hyllmeter. Torsgatan

Thor, Johan
Egna verk i autograf, arrangemang, tryck, verkförteckning m.m. 4 volymer. Torsgatan

Thorborg, Kerstin
Fotografier, klipp. Gäddviken

Tidblad, Inga
Dagbok, fotografier, klipp. Gäddviken

Tivander, Knut
Dagbok, visbok, klippbok, programblad, dekorationsbok 1872/73 m.m. 1 volym. Gäddviken

Tobison, Ernst
Fotografier, autografer, libretti. 4,5 hyllmeter. Gäddviken

Topelius, Christer

Förteckningar över teatrar, excerpter om landsortsteatrar m.m. 3 volymer. Gäddviken

Torsell, Astri
Fotografier, klipp. Gäddviken

Torsslow, Olof Ulrik
Korrespondens, pjäsmanuskript, övriga manuskript, akvareller, fotografier, klipp. Gäddviken

Trebelli, Zelia
Fotografier, klipp. Gäddviken

Trobäck, Otto
Egna verk i autograf, transparanger, tryck. 2 volymer. Torsgatan

Trobäck, Otto
Minnesanteckningar 1872-1936, personliga handlingar, klipp. 1 volym. Gäddviken

Troili, Uno
Egna verk i autograf, skisser. 1 volym. Torsgatan

Tua, Teresina
Fotografier, program, klipp. 1 volym. Gäddviken

Tubin, Eduard
Egna verk i autograf, skisser, transparanger, mikrofilm av verken. 11 vol. Torsgatan

Tyska kyrkans samling
Sakral och profan vokalmusik, huvudsakligen 103 tryckta stämböcker från 1500- och 1600-talen med tidens gängse europeiska repertoar, ett fåtal handskrifter. Jämte Hovkapellet var Tyska S:t Gertruds kyrka den viktigaste dåtida musikinstitutionen i huvudstaden.
4,5 hyllmeter mikrofilm jämte katalog. Torsgatan

Törne, Bengt von
Egna verk i autograf. 2 volymer. Torsgatan

Törnwall, Jonas Fredrik
Äldre kompositioner samlade av J.F. Törnwall på 1800-talet, handskrivna stämmor. 2 volymer. Torsgatan

Törnwall, Kurt
Verk i autograf och tryck, korrespondens, klipp, foton, verkförteckning m.m. Oförtecknat. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

U

Uddman, Carl Johan
Rollförteckning, fotografier, klipp. Gäddviken

Uggla, Madeleine
Böcker, artiklar, pressklipp, notutgåvor samt ett eget arrangemang. 3 volymer. Gäddviken.

Uppström, Tore
Korrespondens, kontrakt, personalia, tidningsklipp. 5 volymer. Gäddviken.

Uhr, Conrad Rudolf af
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang. 2 volymer. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

V, W

Wachtmeister, Axel Raoul
Egna verk i autograf, skisser, verk instrumenterade av Tor Mann, manuskript, transparanger, tryck. Kompositionsförteckning, anteckningsböcker, texter, program, klipp m.m. 35 volymer. Torsgatan

Vadstena-akademien
Handlingar rörande föreställningar, kurser och administration. Inspelningar, fotografier. 20 hyllmeter. Gäddviken

Wagner, Richard (skådespelare)
Fotografier, klipp. Gäddviken

De Wahl, Anders
Korrespondens, manuskript, klippböcker, fotografier, klipp m.m. 19 volymer. Gäddviken

De Wahl, Anna
Klipp, fotografier. Se även De Wahl, Anders. Gäddviken

Wahlberg, Rune

Egna verk i autograf, transparanger, tryck, verk av andra varav några i autograf. 16 volymer. Torsgatan

Walin, Stig
Manuskript, brev, klipp. 2 hyllmeter. Gäddviken

Wallén, Sigurd
Fotografier, klipp. Gäddviken

Wallenbergs samling
Äldre musikaliesamling, verk av utländska kompositörer. Ingående verk sökbara i bibliotekets kortkatalog. 9 volymer. Torsgatan

Wallgren, Åke
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Wallin, John
Förteckning över föreställningar 1876-1924. 1 volym. Gäddviken

Wallmark, Ernst
Manuskript m.m. 1 volym. Gäddviken

Wallner, Bo
Material huvudsakligen rörande svensk musikhistoria. Innefattar material av och om ett flertal svenska tonsättare bl.a. Blomdahl, Bäck, Hambraeus, Larsson, Lidholm, Rosenberg och Stenhammar. Korrespondens, arbetsdagböcker, egna arbeten och artiklar, klipp m.m. 8,5 hm. Torsgatan

Warberg, August
Personliga anteckningar, rollbok, fotografier, klipp. Gäddviken

Warberg, August
Teaterhandlingar. 1 fascikel. Gäddviken

Warburg, Karl
Sångtexter, hyllningsverser. 1 volym. Gäddviken

Vasateatern, Stockholm
Personalförteckning 1893/94, kassaböcker, klippböcker, fotografier, affischer, program, klipp. Se även Ranft, Albert. Gäddviken

Wasservogel, Ernst
Personliga handlingar, kompositioner, program, klipp. 4 volymer. Gäddviken

Weingartner, Felix
Fotografier, program, klipp. 1 volym. Gäddviken

Welin, Sven
Egna verk i autograf, verk i kopia, transparanger. 19 volymer. Torsgatan

Wennerberg, Gunnar
Manuskript, notautografer, personliga handlingar, korrespondens, fotografier, föremål, klipp. 7 volymer. Gäddviken

Gunnar Wennerberg-sällskapet
Stadgar, protokoll, korrespondens, fotografier, räkenskaper, program, klipp. 3 volymer. Gäddviken

Wennerberg-Reuter, Sara
Egna verk i autograf, skisser, övningar, manuskript, tryck, kompositionsförteckning. 9 volymer. Torsgatan

Wennerberg-Reuter, Sara
Personliga handlingar, brev, verkförteckning, program, fotografier, klipp. 2 volymer. Gäddviken

Wennersten, Oscar
Korrespondens, manuskript m.m. 1 volym. Gäddviken

Werle, Lars Johan
Egna verk i autograf, transparanger, tryck, brev, anteckningar, klipp, program m.m. 16 volymer. Torsgatan

Wessel, Jessie
Fotografier, klipp. 1 volym. Gäddviken

Westberg, Eric
Egna verk i autograf. Korrespondens, texter, ämnesordnade handlingar, program, foton. 13 volymer. Torsgatan

Westling-Leman, Bert och Anna
Klipp, memoarer, kassabok, turnéhandlingar, kontrakt, foton. 2 volymer. Gäddviken

Viardot-Garcia, Pauline
Bok med sångövningar skrivna för Mathilda Grabow. Gäddviken

Wiberg, Albert
Excerpter till Den svenska musikhandelns historia. 0,5 hyllmeter. Torsgatan

Wide, Nils
Egna verk i autograf, foton. 2 volymer. Torsgatan

Wideberg, Hilda
Grundare av den svenska damkvartetten 1871. Brev, dagböcker m.m. 2 volymer. 1872-1917. Gäddviken

Widéen, Ivar
Egna verk i autograf, skisser, texter. 9 volymer. Torsgatan

Widéen, Ivar
Fotografier, klipp. Gäddviken

Widegrens samling
Äldre nottryck, ingående verk listade i separat register. 23 volymer. Torsgatan

Widell, Signe
Fotografier, klipp. Gäddviken

Wiehe-Berény, Charlotte
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Wieselgren, Oscar
Manuskript rörande teaterhistoria. 11 vol. Gäddviken

Wifstrand, Naima
Fotografier, klipp, rollhäften. Gäddviken

Wijkander, Axel
Handlingar rörande Folkteatern. 1 volym. Gäddviken

Wikander, David
Egna verk i autograf och tryck. 7 volymer. Torsgatan

Winnerstrand, Olof
Rollböcker, korrespondens, handlingar rörande Augusta & Frida Winnerstrand, kontrakt, manuskript, fotografier, klipp m.m. 13 volymer. Gäddviken

Wiklund, Adolf
Egna verk i autograf, tryck och avskrift. 3 volymer. Torsgatan

Wiklund, Adolf
Fotografier, klipp. Gäddviken

Willman, Anders
Fotografier, klipp. Gäddviken

Willman, Hedvig
Fotografier, klipp. Gäddviken

Winge, Otto Daniel
Undervisningsmaterial till kurser på konservatoriet m.m. 10 volymer. Torsgatan

Winterhjelm, Hedvig & Kristian
Korrespondens, rollförteckningar, biografika, anteckningsböcker, handlingar rörande den finskspråkiga teatern, program m.m (17 vol), klipp, fotografier. Gäddviken

Wirén, Dag
Egna verk i autograf, skisser, arrangemang, tryck, manuskript, verk av andra, brev, klipp. 26 volymer. Torsgatan

Virginska boken
Stambok som tillhört Peppi Benedicks med bl.a. notautografer av kända kompositörer. Torsgatan

Wistedt, Sven
Egna verk i autograf, arrangemang, manuskript rörande Abbé Vogler, föreläsningar i musikhistoria m.m. 2 volymer. Torsgatan

Witkowsky, Wiatcheslaw
Personliga handlingar, program, klipp. 9 volymer. Gäddviken

Witkowsky, Wiatcheslaw
Program, turnéhandlingar, personliga papper m.m. 1 fascikel. Gäddviken

Wohlfart, Karl
Egna verk i autograf, skisser, tryck, ljuskopior. Tre verk av andra i autograf. 5 volymer. Torsgatan

Vretblad, Patrik
Arrangemang i autograf, 1 volym. Torsgatan
Fler autografer och brev finns i bibliotekets samlingar; de är sökbara via bibliotekets kataloger.

Vretblads arkiv
Handlingar efter Patrik och Åke Vretblad. Korrespondens, klipp och tryckta arbeten. Studier i olika ämnen, manuskript m.m. Musikalier: Verk av J.F. Törnvall i autograf. Arrangemang i autograf och tryck av Patrik Vretblad. 3 hyllmeter. Torsgatan

Västernorrlands länsteater
Manuskript, klippböcker, program, affischer m.m. Gäddviken

Tillbaka till toppen av sidan

Z

Zacharias, John
Biografika, protokoll, korrespondens, handlingar rörande teatrar och övriga institutioner, produktionsakter, manuskript, program, fotografier, klipp, handlingar rörande Viveca Lindfors m.m. 83 volymer. Gäddviken

Zachrisson, Eric
Korrespondens, kontrakt (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Zeipel, Fredrik von?
Anekdoter om Haeffner för ett anekdotlexikon. 1 fascikel. Gäddviken

Zellman, Tollie
Brev (1 vol), fotografier, klipp. Gäddviken

Zethræus, Ada f. Hässler
Egna verk i autograf. Verk av andra. 1 volym. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

Å

Åberg, Gurli
Fotografier, klipp. Gäddviken

Åkerberg, Erik
Egna verk i autograf, arrangemang, manuskript, tryck. 2,5 hyllmeter. Torsgatan

Åkerberg, Erik
Klipp. Gäddviken

Åman, Ludvig
Musikalier i tryck och handskrift som tillhört läkaren Ludvig Åman f. 1825 och kvartettsångare i Uppsala. 1 volym. Torsgatan

Tillbaka till toppen av sidan

Ö

Öberg, Josef
Konstnär. Text, musik och illustrationer till visor. 1 volym. Torsgatan

Ödmann, Arvid
Fotografier, program, klipp. Gäddviken

Ödmann, Arvid
Notsamling, mestadels i handskrift och innehållande många sångroller. 6 volymer. Gäddviken

Östberg, Carolina
Fotografier, klipp. Gäddviken

Östermalmsteatern, Stockholm
Fotografier, affischer, klipp. Se även Ranft, Albert. Gäddviken

 

Sidan uppdaterades 2015-05-25