För forskare

Musik- och teaterbiblioteket är ett av Europas stora forskningsbibliotek med rika samlingar av unikt material. Verksamheten lockar forskare från såväl Sverige som andra delar av världen.

Arkiv

Biblioteket har arkiv efter enskilda personer verksamma på musikens, teaterns och dansens områden. Dessutom finns arkiv efter olika organisationer såsom Musikaliska akademien, olika musikföreningar och teatrar. Arkiven finns listade i ett arkivregister.

Handskrifter

Omfattande samlingar av brev finns, dessa finner man främst genom kortkataloger. Likaså finns manuskript av olika slag, pjäser eller texter om musik och inte minst musikverk i autograf. Flera äldre notsamlingar finns.

Fotografier

Biblioteket har många porträtt av musiker, men särskilt märks våra stora samlingar av fotografier från teaterföreställningar.

Tryck

Stora samlingar rara tryck finns, till exempel äldre pjästexter, noter i olika genrer liksom musik- och teaterlitteratur. Mycket går att söka i onlinekatalogen medan annat söks i särskilda kortkataloger på biblioteket. I arkivdepån i Gäddviken finns stora klippsamlingar från 1900-talet rörande musik och teater.

Specialsamlingar

Det finns också många specialsamlingar såsom affischer, rollhäften, libretti med mera. Personalen hjälper gärna till med sökningar.

Databaser

I den digitaliserade kortkatalogen Musik i konsten finns musikikonografiskt material. Litteraturuppgifter finns i Svensk musikhistorisk bibliografi. Biblioteket prenumererar också på användbara externa databaser.

Kommentarer

Kommentera