Biblioteket ingår i flera utländska nätverk. Foto: Batintherain/Flickr (CC)

Biblioteket ingår i flera utländska nätverk. Foto: Batintherain/Flickr (CC) 

Bibliotekets internationella arbete

Musik- och teaterbiblioteket är inte bara en resurs för hela Sverige, verksamheten lockar även många forskare och musiker från andra delar av världen. Dessutom spelar biblioteket en viktig roll i en rad internationella nätverk.

Biblioteket är gammalt; det grundades i samband med Musikaliska akademiens tillkomst 1771. Under åren har stora samlingar med rariteter och arkiv byggts upp och biblioteket är ett av de största i sitt slag i hela Europa. Här finns rara noter i tryck och handskrift, äldre litteratur, tidskrifter och pjäser, arkiv, brev och notsamlingar. Alltsammans är föremål för ett stort forskningsintresse och biblioteket har många internationella kontakter med både forskare och musiker. Flera verk ur bibliotekets unika notmaterial finns inspelade på cd.

Nedladdningsbara noter

Internationellt intresse finns också för de digitala resurserna på bibliotekets webbplats. Framförallt har Boijes samling med gitarrmusik från 1800-talet, som går att ladda ner gratis från webbplatsen, visat sig vara populär. Vidare finns tonsättaren Johan Helmich Romans verk att tillgå via en databas. Och som exempel på bibliotekets stora samlingar med musik från 1700-talet finns notbiblioteket efter sällskapet Utile Dulci tillgängligt i digital form. Noterna kan fritt laddas ner.

Bibliotekets webbkataloger och arkivregister med digitala arkivförteckningar används flitigt av både utländska forskare och musiker. Ett ovärderligt stöd för forskare är den sammanställning över arkivmaterial med musikanknytning som finns runt om på kulturinstitutioner i Sverige och som är tillgänglig på bibliotekets webbplats. Den som söker material från utlandet hittar oss oftast med en Google-sökning.

Internationella nätverk

Biblioteket har enda sedan den Internationella musikbiblioteksföreningen (IAML) bildades varit mycket aktivt i föreningens arbete. Huvudsyftet med föreningen är att göra kataloger och samlingar tillgängliga internationellt. Biblioteket var även en av stiftarna av nätverket Nordiskt centrum för teaterdokumentation.

Ett antal internationella projekt har sin svenska bas på biblioteket. Gammal musik i tryck och handskrift från hela Sverige har genom biblioteket registrerats i RISM-projektet. Projektet har sitt centrum i Frankfurt och många utländska förfrågningar kommer via den Internetbaserade katalogen.

Musik i konsten

Konstverk med musikmotiv hos svenska institutioner har inventerats och gett upphov till katalogen Musik i konsten inom ramen för RIdIM-projektet. Det svenska materialet läggs in i en internationell databas i USA, men finns även tillgängligt på bibliotekets webbplats.

Genom registrering av enskilda artiklar i svenska musiktidskrifter från 1800-talet har biblioteket lämnat bidrag till RIPM-projektet.

Slutligen registreras svensk litteratur av musikvetenskapligt intresse i RILM-projektet. Dessa projekt avsätter sökmedel i form av böcker, webbkataloger och databaser, som hjälper forskare och andra att hitta material.

Kommentarer

Kommentera