För lärare

Biblioteket har olika typer av material som kan användas i undervisning, både av elever och lärare. Materialet kan lånas på plats i Stockholm eller skickas som fjärrlån till hela landet.

Noter

Biblioteket har noter för elever inom alla instrument och genrer, både för nybörjare och för mer avancerade elever upp till musikhögskolenivå. Det finns både olika instrumentskolor och övningsmaterial samt anpassat material i olika arrangemang.

Noter för orkester går också att låna, biblioteket har hela uppsättningar för blås-, stråk- och symfoniorkester. Det finns både enklare arrangemang och originalutgåvor. Noter för storband och brassband finns också.

Inom kammarmusiken finns det mycket att låna, biblioteket har det mesta inom standardrepertoaren och även här finns det enklare och mer populära arrangemang

För kör och sång har biblioteket en bredd med både klassiskt och populärmusik. Pedagogiskt material inom kör och sång finns förstås också.

Böcker

Det finns många böcker om pedagogik och metodik. Dessa går förstås att låna och vi försöker hela tiden köpa in ny litteratur inom området.

Uppsatsämnen och specialarbete

Biblioteket har många rariteter, det vill säga noter i autograf och skisser, brev, arkiv efter tonsättare och musikpersonligheter. Fråga oss gärna när det gäller uppsatsämnen eller förslag på specialarbete.

Arkivväskor

Olika arkivinstitutioner har framställt ”väskor” för att hjälpa skolor att upptäcka arkivhandlingar. De handlingar som packats i väskorna är förstås inte äkta utan naturtrogna kopior och de är vanligen grupperade kring ett visst ämnesområde. Kontakten med riktigt arkivmaterial har uppskattats av eleverna som kallat det ”historia på riktigt”.

Bibliotekets arkiv har framställt en Jenny Lind väska med tanke på elever i åk 6-8. Där ges möjligheter att lära sig mer om Jenny Lind och hennes tid genom brev, inspelningar, teckningar, recept, bilder, noter och så vidare.

Teater

Pjäsmanus på svenska och litteratur inom teaterområdet går också att låna på biblioteket.

Studiebesök

Bibliotekets personal visar gärna lokaler, material och service. Visningar anpassas efter intresse.

 

Kommentarer

Kommentera