Svenska fornsånger. Foto: Jonas André

Svenska fornsånger. Foto: Jonas André 

Svenska fornsånger

En samling af Kämpavisor, Folk-Visor, Lekar och Dansar samt Barn- och Vall-sånger

Av Adolf Iwar Arwidsson

Den finlandssvenske vissamlaren med mera, Adolf Iwar Arwidsson, gav under åren 1837–1842 ut Svenska fornsånger i tre delar. Nu finns ett nytryck av del 3, med undertiteln ”En samling af Kämpavisor, Folk-visor, Lekar och Dansar samt Barn- och Vall-Sånger”. Samlingen innehåller bland annat en rad fina sånglekar (många med noter) samt beskrivningar av lekar med fantasieggande namn som ”Nappa Stek”, ”Pippla Höns” och ”Hinka Penning”. Nyutgåvan är ett samarbete mellan Samfundet för visforskning, Svenskt visarkiv, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Länk till Svenskt visarkivs prislista hittar du här.

Svenska fornsånger del 3 var medlemsbok i Samfundet för visforskning 2014. Det går fortfarande bra att betala medlemsavgift för detta år och skaffa boken på detta sätt. Glöm inte att skriva ditt namn, ev. adress samt ”Årsbok 2014” på inbetalningen.

Kommentarer

Leave a Reply