Läs mer om ballader

Vis- och låtlexikonartiklar om ballader

Bonden och kråkan
De två systrarna
Det stod en jungfru vid en brunn/De omöjliga uppgifterna
Ebbe Skammelson
Harpans kraft
Herr Peders sjöres
Inga liten kvarnpiga/Liten vallpiga
Knut Huling/Lille Jon/Midsommarnatten
Liten Karin
Skepparen och jungfrun
Staffansvisan/Sankte Staffan
Sven i Rosengård
Sven Svanevit/Svend Vonved

Artiklar från Svenskt visarkiv

Jersild, Margareta: Om rytmiska/textmetriska formler i svenskspråkig ballad. Sumlen 1986. Stockholm: Samfundet för visforskning.

Jersild, Margareta: Tre östgötasångerskor och deras ballader. Inte bara visor. Studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. Red. kommitté Eva Danielson. Stockholm: Svenskt visarkiv 1990.

Jersild, Margareta: Hurra min båj, hurra! Några medeltidsballader som gått till sjöss. Noterat 7. Stockholm: Svenskt visarkiv.

Jersild, Margareta: Strofvariationer i balladmelodierna. Noterat 10. Stockholm: Svenskt visarkiv.

Jersild, Margareta: Ballader i skillingtryck. Om interaktion mellan tryckt text och muntligt traderad melodi. Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv.

Jonsson, Bengt R: Visa och folkvisa. Några terminologiska skisser. Noterat 9. Stockholm: Svenskt visarkiv 2001. 

Jonsson, Bengt R & Jersild, Margareta 2002. Svenska visor

Ling, Jan: Balladmelodierna – improviserade eller komponerade? Sumlen 1986. Stockholm: Samfundet för visforskning.

Ramsten, Märta: Jag vet så dejlig en ros. Om folklig vissång. Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm 1980.

Ramsten, Märta: Med rötter i medeltiden – mönster och ideal hos 1960- och 1970-talens balladsångare. Artikel IV. Sumlen 1986. Stockholm: Samfundet för visforskning. Även i: Återklang. Svensk folkmusik i förändring 1950-1980. Musikvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 1992. 

Åkesson, Ingrid: Homogenisering och pussel – medeltidsballader i nutidsdräkt. Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv 2005.

Åkesson, Ingrid: Mord och hor i medeltidsballaderna – en fråga om könsmakt och familjevåld. Noterat 21. Stockholm: Svenskt visarkiv 2014. 

Övriga artiklar

Bokselskap.no: Solberg, Olav. Fagartiklar og tittelregister. Den norske balladen. 

Eriksson, Karin (red) 2009. I fråst och i kålle, Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008 

Åkesson, Ingrid 2013. Musicera för och musicera med. STM Online 16

Häggman, Ann-Mari 1994. Balladen. En forskningstradition. Om Bengt R. Jonsson. Texter om svensk folkmusik. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. samt Jonsson, Bengt R. Ur Svensk balladtradition 1.

Jansson, Sven-Bertil 2001. ”Ballader, långa och korta. Om balladen, maskinen och människan. Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman. Vasa.

Litteraturtips för specialintresserade

Fler litteraturtips för den som är specialintresserad

Webbresurser

Norsk balladutgåva på nätet 

Tobar an dualchais/Kist o riches. Databas över inspelningar av traditionell musik i Skottland med strömmat material för lyssning. School of Scottish Studies, University of Edinburgh  

British Museum, digitaliserat inspelningsarkiv med strömmat material 

Roud index. Brittisk balladkatalog, omfattar ballader som inte finns i Childs utgåva 

The Traditional Ballad Index 

Register till The English and Scottish Popular Ballads utgivna av F. J. Child med en del texter publicerade 

English Broadside Ballad Archive (EBBA)  

The Dutch Song Database, Meertens Institute 

Historisch-Kritisches Liederlexikon, Zentrum für Populäre Kultur und Musik, Universität Freiburg 

Institutioner med mera

Vaughan Williams Memorial Library 
The Irish Traditional Music Archive (ITMA) 
Dansk folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek 
Library of Congress, Digital collections, Performing arts – Music 
American Folklife Center 
Balladforum i Slaka 

Till presentationens startsida

Skrivet av Musikverket den 12 juni, 2017
Kategorier:
Nyckelord: Medeltida ballader

Kommentarer

Kommentera