Balladernas melodier

Medan vi har källor som pekar på att ballader sjöngs i Skandinavien så tidigt som under 1200- och 1300-talen är de tidigaste nedskrifterna i Sverige av texter från sent 1500-tal (se Är balladerna medeltida?). Belägg för vilka melodier som har sjungits är dock betydligt senare, de flesta från 1800- och 1900-talen. Därför kan vi inte vara säkra på vilka melodier som har sjungits tidigare – dock har många av melodierna en modal karaktär (alltså skalor som avviker från dur/molltonaliteten och är betydligt äldre) liksom annan äldre folkmusik. Det pekar på att deras ursprung är tidigare än 1700-talet.

Det är inte ovanligt att balladmelodier slutar på en annan ton än grundtonen, till exempel kvinten i oktaven under grundtonen. Många melodier och melodivarianter är emellertid yngre och kännetecknas av treklangsuppbyggda melodier (som bygger på dur/molltonalitet). Ett annat senare element är så kallade trallrefränger som ersättning för de äldre omkvädena.

Åtskilliga av melodierna, liksom texterna, finns dokumenterade i flera mer eller mindre likartade varianter. Samma melodi har sjungits till olika texter, och flera olika melodier till samma text.
Melodier har förflyttat sig mellan länder och till exempel tvärs över Nordsjön. Ett exempel på en balladmelodi som finns både i Sverige och på Brittiska öarna är en av de mest kända melodierna till balladen De två systrarna/The two sisters eller Binnorie.

Läs mer

Jersild: Ballader i skillingtryck. Om interaktion mellan tryckt text och muntligt traderad melodi. Noterat 13.
Jersild: Strofvariationer i balladmelodierna. Noterat 10.

Till presentationens startsida

Skrivet av Musikverket den 12 juni, 2017
Kategorier:
Nyckelord: Medeltida ballader

Kommentarer

Kommentera