Den kanadensiska trumpteraren Ingrid Jensen. Foto: changsterdam (CC/Flickr)

Den kanadensiska trumpteraren Ingrid Jensen. Foto: changsterdam (CC/Flickr) 

Med genusögon på jazz och medeltida ballader

Modern, urban och frigjord – jazzen har ändå varit männens domän där kvinnorna ofta fått en underordnad roll. Och den som läser medeltida ballader med genusperspektiv hittar berättelser om familjevåld och könsmakt. Musikverket lyfter lagom till Internationella kvinnodagen fram två publikationer med jämställdhetstema.

Musikverket har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhet i musiklivet. Uppdraget löper mellan 2011 och 2014. Hittills har det inneburit såväl stöd till projekt som arbetar strategiskt och långsiktigt med jämställdhet inom svensk musik som konferenser, samtal och artiklar.

Jazzens genus

I augusti 2012 arrangerade Svenskt visarkiv konferensen Nordisk Jazzkonferens i Stockholm med temat Jazzens genus och föreställningar om autenticitet. Under konferensen, som gästades av 17 forskare, belystes och problematiserades frågor kring genus och autenticitet inom jazzmusik utifrån olika perspektiv.

Nu publiceras en sammanställning av de anföranden som hölls, elektroniskt i boken Jazz, Gender, Authenticity. Där avhandlas bland annat hur synen på kvinnliga jazzsångare har tett sig i ett historiskt perspektiv, och vad kön spelar för roll i bemötandet av musiker på jazzklubbar i England.

Roger Bergner, forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv med inriktning på jazz presenterar boken Jazz, Gender, Authenticity.

Ladda ned och läs Jazz, Gender, Authenticity

Senaste numret av Visarkivets tidskrift Noterat, nummer 21, har fokus på frågor kring hur kön och makt uppträder i musik och dans.

Könsmakt och familjevåld i medeltida ballader

Ingrid Åkesson, forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv och redaktör för detta nummer av Noterat, har gjort en läsning av medeltidsballader ur ett könsmakts- och familjevåldsperspektiv. Hon tar upp flera exempel på ballader där kvinnor bränns på bål som straff för påstådda eller verkliga sexuella handlingar i artikeln ”Mord och hor i medeltidsballaderna – en fråga om könsmakt och familjevåld”.

Noterat nummer 21 här.

Inom ramen för Musikverkets stöd till projektet Kvinnliga tonsättare uppmärksammas Alice Tegnérs 150-årsjubileum. Musikverket gör det genom att publicera delvis unikt Alice Tegnér-material. Läs mer.

Musikverkets jämställdhetsuppdrag.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.