Fotograf: Christine Richter

Fotograf: Christine Richter 

Video

Svenskt visarkiv har sedan 2012 dokumenterat queerdans i olika sammanhang. Dokumentationen bevaras för framtiden och är viktiga tidsdokument. Nedan finns filmer av salsa, tango och lindyhop. Fotograf: Torbjörn Ivarsson

 

Salsakurs, inspelad 2017.

Salsa. Dansinspedagogerna Peter Helm och Johan Björk under en salsakurs i Stockholm, inspelad 2017.

Lindy hop, inspelad 2017.

Tangokurs, inspelad 2017.

Tillbaka presentationen av queerdans 

Kommentarer

Kommentera