Foto: Christine Richter

Queerdansen ifrågasätter normer och låter alla dansa med alla. Foto: Christine Richter 

I queerdansen får alla lov

Queerdans låter alla dansa med alla – och alla lär sig både förar- och följarrollerna. Nu finns en presentation av queerdans på Musikverkets webbplats, med filmat material, intervjuer och mycket mer.

Att ett danspar ska bestå av en man och en kvinna med sina tydliga roller är en relativt ny uppfattning, men djupt rotad. Queerdansen ifrågasätter dessa normer och låter alla dansa med alla – och alla får lära sig att både föra och följa.

– I dessa tider är det absurt att pardansen är jämställdhetens sista utpost. Det minsta man kan begära är väl ändå att alla ska bli tillfrågade om de vill föra eller följa. Det finns ingen annan sport där vi bara lär oss halva tekniken, halva spelet, säger Peter Helm som driver dansskolan QueerSalsa Stockholm.

Dokumenterat och bevarat

Svenskt visarkiv/Musikverket har dokumenterat och studerat queerdans inom pardans sedan 2012. Dokumentationen bevaras för framtiden och är viktiga tidsdokument.
Nu finns en presentation av queerdans på Musikverkets webbplats med bland annat filmat material, intervjuer och en forskningsrapport om queerdans.

Till presentationen Det queera dansgolvet