Romanifolkets visor. Foto: Fernando Medina

Romanifolkets visor. Foto: Fernando Medina 

Romanifolkets visor

Av Ralf Novak-Rosengren och Marie Länne Persson

För första gången presenteras ett urval visor som har sjungits bland resandefolket i Sverige – en rik sångskatt av kända och okända visor från medeltida ballader till nyskrivna sånger. Resande/romer har funnits i Sverige åtminstone sedan 1512, alltså i 500 år. ändå är den rika muntliga musiktraditionen nästan okänd av andra än de resande själva. Nu presenterar Ralf Novak-Rosengren, artist och musiker inom den resande-romska traditionen, ett urval visor som har funnits i hans släkt eller som han har samlat in. Både Ralf själv och Marie Länne Persson, balladsångerska och musiker i sydsvensk folkmusiktradition, bidrar dessutom med berättelser kring visor och låtar utifrån sina egna olika erfarenheter.

Boken har tillkommit inom ramen för Svenskt visarkivs dokumentation av resandefolkets musik.

Ur Anders Hammarlunds förord:

”Det bofasta, gråa och noggrant bokförda Gammelsverige krävde för sin fullbordan en kontrast, ett ständigt tvärdrag med svärta av hemlös muntlighet. Resandefolkets visor och låtar är ett slags songlines genom den svenska landsbygden. De vittnar om en för de flesta okänd värld av nära främlingskap och utsatthet som existerat i Sverige sedan 1500-talet. I den här boken möter vi en resande artist som berättar om sånger han vuxit upp med och visor han skapat för att kunna vara resande i 2000-talets Sverige. Ett av många resandespår. Stark kärlek och hårda öden.”

Bo Ejeby Förlag 2012.

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv, nr 34.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera