Musik- och teaterbiblioteket bjuder in till inspirationsdag 

Inspirationsdag för kulturskolan

Musik- och teaterbiblioteket bjuder in till en inspirations- och fortbildningsdag den 29 oktober. Fokus ligger på musikens betydelse för hälsa och välbefinnande, men också på musikens roll i samhället när det gäller integration och delaktighet.

Eva Bojner Horwits (professor i musik och hälsa på Kungl. Musikhögskolan) talar om Kulturskolan, musiken och folkhälsan.

Dan Lundberg (generaldirektör vid Statens musikverk och docent i musiketnologi) talar om kulturmöten och musikens roll för integration under rubriken ”Kulturell mångfald som utmaning och resurs”. 

Biblioteket visar samlingarna, digitala resurser samt hur du hittar och lånar material. Vi bjuder också in till en diskussion kring hur vi på biblioteket bäst kan stötta kulturskolans arbete. Vilket material behöver ni? Hur kan det bli enklare för er att låna? Ni har även chansen att lyfta andra frågor som känns angelägna för er.

Dagens avlutas med musikinslag och mingel.

Biblioteket bjuder på fika och lunch.

Anmäl er senast 31 maj till info@musikochteaterbiblioteket.se

Tid: tisdag 29 okt kl. 10–16 (fika från kl. 9.30)
Plats: Musik- och teaterbiblioteket, Tegeluddsvägen 100, Stockholm
Hållplats Frihamnsporten, buss 1, 72 och 76.

Program:

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Biblioteket hälsar välkommen

10.15 Dan Lundberg – Kulturell mångfald som utmaning och resurs

11.00 Kort Paus

11.15 Eva Bojner Horwits – Kulturskolan, musiken och folkhälsan

12.15 Lunch

13.15 Orkestersamlingen presenteras

14.00 Kort Paus

14.15 Övrigt material på biblioteket

15.00 Fika

15.30 Diskussion kring hur biblioteket kan vara en resurs för kulturskolan

16.00 Avslutande mingel med musikinslag

Välkomna!

Skrivet av Maria Hellqvist den 22 april, 2024
Nyckelord: