Johan Helmich Romans fastevisa Äta lite, dricka vatten 

Äta lite, dricka vatten – Romanvisa för påskfastan

En liten bantningsvisa så här i fastlagstider. Onsdagen den 22 februari (askonsdag) inleddes årets påskfasta, som fortfarande är en del av det katolska kyrkoåret, men som försvann ur svenska kyrkan i samband med reformationen på 1500-talet.

Trots att fastetraditionen med att äta lite och bara viss typ av mat försvann för mer än 400 år sedan, så har fastan fortsatt att vara försakelsernas tid på många håll i Sverige ända in på 1900-talet. Det ansågs olämpligt med kalas, dans och bröllop under de 46 dagar som föregick påskfirandet.

Den svenska musikens fader

Visan det här är fråga om ingår i Musik- och teaterbibliotekets stora samling av musikalier efter ”den svenska musikens fader” Johan Helmich Roman (1694–1758):

Äta litet, dricka vatten
roligt sällskap, sömn om natten
käckt arbeta, lägligt bo
stillhet någon tid på dagen,
där är Lagen, där är Lagen
för min hälsa och min ro

Roman var violinist, hovkapellmästare och tonsättare. Bibliotekets samling omfattar nästan allt av Romans kända produktion. Bland verken finns denna sång med en text som känns förvånansvärt modern. Texten är skriven av författaren Olof von Dalin (1708–1763). Dalin, mest känd för sin tidsskrift Den svenska Argus och det historiska verket Sagan om hästen, skrev även visor och tillfällighetsvers. Roman tonsatte i allt fyra sånger till texter av Dalin.

Utan titel

Sången, som inte har någon titel, börjar med texten ”Äta litet, dricka vatten…”. Melodin är identisk med sats 4 ur Romans Sinfonia D-dur (BeRI 14).

När sången skrevs är okänt. I den ena av de två Romanautografer av verket som finns i Musik- och teaterbiblioteket står det att texten är av ”von Dalin”. Dalin adlades 1751, men så sent kan sången inte ha varit skriven. Den finns med i en handskriven sångbok som tillhört Anders Crispin Lindberg och där själva avskriften av sången är daterad 23 november [17]48.

Två autografer, tre avskrifter

Sången finns förutom i de två autograferna, också i tre avskrifter i vårt bibliotek, i Kalmar läns museum samt i Lunds respektive Uppsalas universitetsbibliotek. Handskriften i Kalmar är en sångbok, Svebilii visbok (1756), där sången fått titeln Diaetisk Lefnad!

Musik- och teaterbiblioteket digitaliserade hela sin Romansamling för några år sedan. Databasen innehåller cirka 1000 verk, både originalkompositioner och arrangemang. Där finns bland annat det Te Deum som framfördes i Slottskyrkan vid tacksägelsegudstjänsten för prinsessan Estelle 24 februari 2012. Den digitala Romansamlingen hittar du här.

Källa: Tematisk förteckning av Romans vokalverk (1994) av Anna Lena Holm, tidigare handskriftsbibliotekarie vid Musik- och teaterbiblioteket.

Veslemöy Heintz, överbibliotekarie

Kommentarer

Kommentera