Foto: Horst Tuuloskorpi: Friteatern, Unge Lars i Wexiö skola (1981). Jonas André, Scenkonstmuseet: museibesökare. Okänd: Anna Behels dansskola, glasnegativ (ca 1914)

Foto: Horst Tuuloskorpi: Friteatern, Unge Lars i Wexiö skola (1981). Jonas André, Scenkonstmuseet: museibesökare. Okänd: Anna Behels dansskola, glasnegativ (ca 1914) 

Att spara och bevara ögonblickets konst

Musik- och teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet på bibu, 17 maj 2024 i Helsingborg

Här och nu skapas framtidens historia om scenkonst för barn och unga! Scenkonst är ögonblickets konst, varje föreställning är unik i mötet med publiken.

Musik- och teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet har det nationella uppdraget att spara och bevara scenkonsten för framtidens museibesökare, forskare, scenkonstnärer och andra intresserade. Hur? Är det ens möjligt? Vad blir kvar när föreställningen är över?

Musik- och teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet presenterar sina verksamheter och bjuder in till ett samtal om scenkonstens bevarande, med scenkonstnärer, forskare och framtida donatorer. Kanske är du en av dem?

Tid: 10:30-11.30
Datum: 17 maj, 2024
Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Caféet
Boka ditt biennalpass

Medverkande

  • Lena Gustafsson, teaterarkivarie, och Kajsa Sandström, dansarkivarie, Musik- och teaterbiblioteket.
  • Malin Karlsson, intendent, Scenkonstmuseet.
  • Martha Vestin, regissör, grundare av och tidigare konstnärlig ledare för Friteatern.
  • Claire Parsons, koreograf, konstnärlig ledare, Claire Parsons Co.
  • Rebecca Brinch, fil.dr. teatervetenskap, Stockholms universitet.

Arrangör: Musik- och teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet, Statens musikverk