Pågående forskningsprojekt

Kvinnliga utövare och scenografi av trauma inom samtida rysk teater

I projektet Kvinnliga utövare och scenografi av trauma inom samtida rysk teater undersöker Olga Nikolaeva traumats scenografi i verk av kvinnliga regissörer och scenkonstnärer i samtida ryska teater.

Historiskt informerad ljuddesign: ett multidsciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikvarv

I projektet “Historiskt informerad ljuddesign: ett multidisciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikarv” ställer Mischa van Kan frågor som vad händer när instrument som användes i en ny experimentell musikstil arkiveras och blir betraktade som kulturarv? Hur påverkar detta musikers, teknikers och arkivariers sätt att betrakta dessa tidiga analoga elektroniska instrument? Läs mer.

En botfärdig synderskas svanesång: Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

Brott säljer, och så har det varit länge. På 1800-talet genom skillingtryck och i dag på kvällstidningarnas löpsedlar. I denna studie undersöker Karin Strand förhållandet mellan de visor om brott som såldes som skillingtryck under 1700- och 1800-talet, och den verklighet de var en del av. Läs mer om forskningsprojektet En botfärdig synderskas svanesång.

Vilkas röster, vems blick?

Kön, makt, kategorier och mångröstade berättelser i nordisk balladtradition. I projektet Vilkas röster, vems blick? undersöker Ingrid Åkesson medeltida balladers texter om äktenskap, heder, våld och makt.

Kreativa förflyttningar

Projektet Kreativa förflyttningar undersöker det sena 1960- och tidiga 70-talet, en tid som ofta beskrivs som omvälvande och på många sätt kännetecknas av förflyttningar. Hur har dessa förflyttningar skapat villkor för kreativitet?

Klassisk musik för en medialiserad värld

– visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället 

Vilka föreställningar om klassisk musik finns i den digitala västerländska världen? Hur påverkar bilder och filmer på nätet vår uppfattning om klassisk musik.  I projektet Klassisk musik för en medialiserad värld studerar Sverker Hyltén-Cavallius bland annat memes (humoristiska bilder) om klassisk musik som sprids i sociala medier. 

Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering

I projektet Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering undersöks nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som ett område där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. I detta spänningsfält finns en intressant dynamik och synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar här en viktig roll.

Skrivet av Musikverket den 2 oktober, 2019
Kategorier: Musik
Nyckelord: Forskning