Pågående forskningsprojekt

Kvinnliga utövare och scenografi av trauma inom samtida rysk teater

I projektet Kvinnliga utövare och scenografi av trauma inom samtida rysk teater undersöker Olga Nikolaeva traumats scenografi i verk av kvinnliga regissörer och scenkonstnärer i samtida ryska teater.

Historiskt informerad ljuddesign: ett multidsciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikvarv

I projektet “Historiskt informerad ljuddesign: ett multidisciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikarv” ställer Mischa van Kan frågor som vad händer när instrument som användes i en ny experimentell musikstil arkiveras och blir betraktade som kulturarv? Hur påverkar detta musikers, teknikers och arkivariers sätt att betrakta dessa tidiga analoga elektroniska instrument? Läs mer.

Vilkas röster, vems blick?

Kön, makt, kategorier och mångröstade berättelser i nordisk balladtradition. I projektet Vilkas röster, vems blick? undersöker Ingrid Åkesson medeltida balladers texter om äktenskap, heder, våld och makt.

Klassisk musik för en medialiserad värld

– visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället 

Vilka föreställningar om klassisk musik finns i den digitala västerländska världen? Hur påverkar bilder och filmer på nätet vår uppfattning om klassisk musik.  I projektet Klassisk musik för en medialiserad värld studerar Sverker Hyltén-Cavallius bland annat memes (humoristiska bilder) om klassisk musik som sprids i sociala medier. 

Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering

I projektet Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering undersöks nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som ett område där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. I detta spänningsfält finns en intressant dynamik och synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar här en viktig roll.

Skrivet av Musikverket den 2 oktober, 2019
Kategorier: Musik
Nyckelord: Forskning