Historiskt informerad ljuddesign: ett multidisciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikarv

I det multidisciplinära forskningsprojektet “Historiskt informerad ljuddesign: ett multidisciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikarv” jobbar forskare som är knutna till olika forskningsområden tillsammans för att förstå och rekonstruera analoga, elektroniska musikinstrument. Samarbetet mellan KTH, KMH och Musikverket försöker återskapa några av dessa instrument som finns i Musikverkets samlingar som digitala musikinstrument. Projektet löper över fyra år och är finansierat av VR (Vetenskapsrådet).

Inom mitt delprojekt som utförs på EMS (Elektronmusikstudion) fokuserar jag framförallt på hur musiker och institutioner som Musikverket har interagerat med dessa analoga, elektroniska instrument. Å ena sidan handlar rör det sig om olika idéer, som ibland står i konflikt, om hur man ska använda dessa maskiner, synthesizers eller analoga elektroniska instrument. Å andra sidan följer projektet Elektronmusikstudions etablering och institutionalisering och undersöker därmed hur EMS position som del av Musikverket har påverkat synen på de äldre analoga elektroniska instrument. Huvudfrågorna är: Vad händer när instrument som användes i en ny experimentell musikstil arkiveras och blir betraktade som kulturarv? Hur påverkar detta musikers, teknikers och arkivariers sätt att betrakta dessa tidiga analoga elektroniska instrument?

Mischa van Kan

Skrivet av Musikverket den 19 oktober, 2021
Kategorier: