Kvinnliga utövare och scenografi av trauma inom samtida rysk teater

Syftet med Olga Nikolaevas projekt är att analysera scenografier som iscensätter trauma i teaterföreställningar skapade av kvinnliga utövare i en samtida rysk kontext. Därför har projektet ett dubbelt mål.

Projektets syfte är att utforska representationen av trauma i den samtida ryska kulturen som stöds av problem i den sociokulturella sfären i det samtida Ryssland där ämnena trauma och traumatiska upplevelser kan uppfattas som oönskade och till och med hotande för statens agenda. Samtidigt syftar projektet till att uppmärksamma kvinnliga teaterregissörer och kvinnliga scenkonstnärer i samtida rysk teater och därmed utmana dold diskriminering av deras kreativa praxis.

Medan trauma, tillsammans med minne och historia, kontinuerligt bryts och formas för att upprätthålla den politiska berättelsen, fortsätter kvinnliga utövare att utmana gränserna för hur trauma kan artikuleras och uppfattas. För att analysera hur trauma representeras i verk av kvinnliga utövare, vänder sig detta projekt till några av de senaste teoretiska utvecklingarna inom området scenografi och kombinerar förstahandsobservation av föreställningar med intervjuer med kvinnliga utövare.

Detta 3-åriga internationella postdok projekt placeras vid Musikverket, Stockholm och Aleksanteri Institutet, Helsingfors Universitet.