Kontakta Musikverket

Adresser, telefon och öppettider

Telefon, växel
08-519 554 00

Registrator
registrator@musikverket.se
Telefontid: kl 9–12
08-519 554 80

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm

Besöksadress
Sibyllegatan 2, Stockholm (Hitta hit)
T-bana till Östermalmstorg (Sök resa på SL)

Budadress
Lokstallsgatan 9

Fakturaadress
Musikverket tar i första hand emot e-faktura via PEPPOL: 0007:2021003666
För mer information, kontakta ekonomi@musikverket.se

Org.nr: 202100-3666
VAT-nr: SE202100-366601

Musikverkets medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@musikverket.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Myndighetschef

Ställföreträdande generaldirektör
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Generaldirektör
Stina Westerberg
Tjänstledig

GD-assistent
Anna Pettersson
073-318 24 45

Ledningsgrupp

Ställföreträdande generaldirektör, administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Kommunikationschef
Karin Algvik
08-519 554 61, 070-832 42 14

Bitr. bibliotekschef
Kerstin Carpvik
08-519 554 29

Chef Scenkonstmuseet
Christina Kåremo Sköldkvist
08 519 567 18

Chef Elektronmusikstudion
Mats Lindström
08-519 567 51

Överbibliotekarie/Arkivchef
Dan Lundberg
08-519 554 04

Bitr. chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
08-519 554 20

Administration

Administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Arkivarie/registrator
Erik Broström
08-519 567 24

Lokalansvarig
Ingela Jonasson
08-519 567 11

IT-tekniker
Ulf Lind
08-519 554 06

Personalhandläggare
Lena Malmström
08-519 554 92

Vaktmästare/internservice
Bengt Nilsson
08-519 554 79

Ekonomihandläggare
Marina Puric
08-519 554 32

Ekonomiansvarig
Anna Roehring Florczyk
08-519 567 20

HR-ansvarig
Maria Selin
08-519 567 04

IT-ansvarig
Christer Wandel
08-519 567 21

Kommunikation

Kommunikationschef
Karin Algvik
08-519 554 61, 070-832 42 14

Art Director
Jonas André
08-519 554 71

Kommunikatör Scenkonstmuseet
Måna Degerman
08-519 554 83

Kommunikatör/webbredaktör
Emma Emanuelsson
08-519 567 14

Kommunikatör
Herman der Nederlanden
08-519 554 59

Musikplattformen

Stf avdelningschef
Dan Lundberg
08-519 554 04

Handläggare
Emma Emitslöf
08-519 554 56

Administratör
Barbara Matamoros Bengtsson
08-519 567 07

Handläggare
Karl Tiderman
08-519 554 44

Arkiv och bibliotek

Överbibliotekarie/Arkivchef
Dan Lundberg
08-519 554 04

Musik- och teaterbiblioteket

Orkester- och blåsmusiksamlingen
Telefontid: tis–fre kl 9–11
08-519 554 40
orkester@musikverket.se

Arkiv, raritet och dokumentation
arkivdok@musikverket.se

Bibliotekarie, bitr. bibliotekschef
Kerstin Carpvik
08-519 554 29

Biblioteksassistent
David Bacci
08-519 554 37

Biblioteksassistent
Mattias Karlsson

Arkiv

Digitaliseringsansvarig
David Jansson
08-519 554 23

Teaterarkivarie
Virve Polsa
08-519 554 86

Teater- och fotoarkivarie
Marianne Seid
08-519 554 47

Digitaliseringsassistent
Sofia Wadenberg
08-519 554 84

Svenskt visarkiv

Forskningsarkivarie, bitr. arkivchef
Karin Strand
08-519 554 20

Forskningsarkivarie
Jörgen Adolfsson
08-519 554 43

Forskningsarkivarie
Roger Bergner
08-519 554 99

Forskningsarkivarie
Anna Björk
08-519 554 78

Arkivassistent/ljudmigrering
Jonas Broberg
08 519 554 65

Databasansvarig
Lena Drake
08-519 554 38

Forskningsarkivarie
Wictor Johansson
08-519 567 09

Forskningssamordnare
Mischa van Kan
08-519 55 435

Arkivassistent/ljudmigrering
Jan Ljungberg
08-519 554 89

Forskningsarkivarie
Madeleine Modin
08-519 554 19

Caprice Records

Producent, digitala releaser
Erik Hamrefors
08-519 557 05

Produktionsansvarig
Marie Wisén
08-519 554 69

Marknads- och promotionansvarig
Elin Sleipnes
08-519 567 01

Elektronmusikstudion

Studiochef
Mats Lindström
08-519 567 51, 070-306 66 25

Studioingenjör
Daniel Araya
08-519 567 54

Studioingenjör
Mats Erlandsson
070-306 60 95

Bibliotekarie
Pär Johansson
08-519 554 45

Internationell koordinator
Gabrielle Karlsén-Beretta
08-519 567 52, 070-306 56 94

Utbildningskoordinator
Lisa Stenberg
08-519 567 53

Scenkonstmuseet

info-scenkonstmuseet@musikverket.se
Frågor om föremål, instrument och samlingarna:
samlingsavdelningen@musikverket.se

Scenkonstmuseets medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@scenkonstmuseet.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Museichef
Christina Kåremo Sköldkvist
08 519 567 18

Projektledare utställningar/pedagogik
Lars Annersten
08-519 554 72

Museivärd
Ellinor Blixt
08-519 554 67

Pedagog
Kajsa Dahlström
08-519 554 66

Kommunikatör
Måna Degerman
08-519 554 83

Samlingsassistent 
Aleksander Dybowski
08-519 554 52

Intendent musik
Nicholas Eastop
08-519 554 58

Butik och bemötandeservice
Malin Ewaldsson
08-519 554 95

Ansvarig pedagogik
Monica Åslund Forsén
08-519 554 70

Program- och eventansvarig
Annika Gooch
08-519 554 57

Museivärd
Marika Hillblom
08-519 554 68

Samlingsansvarig
Sofia Skoglund
08-519 554 42

Intendent
Malin Karlsson
08-519 554 74

Biträdande museichef
Maria Stoor
08-519 554 55

Tekniker
Johan Sturk
08-519 554 51