Kontakta Statens musikverk

Telefonväxel och e-post
08-519 554 00
info@statensmusikverk.se

Registrator
Ärenden kring allmän handling och rapport om oegentlighet i enlighet med visselblåsarlagen.
registrator@statensmusikverk.se

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm

Besöksadress
Sibyllegatan 2, Stockholm (Hitta hit)
T-bana till Östermalmstorg (Sök resa på SL)

Budadress
Statens musikverk
Sibyllegatan 2
114 51 Stockholm

Fakturaadress
Statens musikverk tar i första hand emot e-faktura via PEPPOL: 0007:2021003666
För mer information, kontakta ekonomi@statensmusikverk.se

Org.nr: 202100-3666
VAT-nr: SE202100-366601
GLN-nr: 734 009 321 320 2

Statens musikverks medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@musikverket.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Myndighetschef

Generaldirektör
Dan Lundberg
08-519 554 04

GD-assistent
Anna Pettersson
073-318 24 45

Ledningsgrupp

Generaldirektör
Dan Lundberg
08-519 554 04

Kommunikationschef
Karin Algvik
08-519 554 61, 070-832 42 14

Överbibliotekarie
Kerstin Carpvik
08-519 554 29

Administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Chef Scenkonstmuseet
Nadia Izzat
08-519 567 18

Chef Elektronmusikstudion
Mats Lindström
08-519 567 51

Chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
08-519 554 20

Chef Caprice Music
Marie Wisén
08-519 554 69

Administration

Administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Arkivarie/registrator
Erik Broström
08-519 567 24

Vaktmästare/internservice
Johan Ekmark
08-519 554 59

Ekonomiansvarig
Magdi Guraish
08-519 567 16

Lokalansvarig
Ingela Jonasson
08-519 567 11

IT-tekniker
Ulf Lind
08-519 554 06

Personalhandläggare
Lena Malmström
08-519 554 92

Ekonomihandläggare
Marina Puric
08-519 554 32

HR-ansvarig
Maria Selin
08-519 567 04

IT-ansvarig
Christer Wandel
08-519 567 21

Kommunikation

Kommunikationschef
Karin Algvik
08-519 554 61, 070-832 42 14

Art Director
Jonas André
08-519 554 71

Kommunikatör
Måna Degerman
08-519 554 83

Kommunikatör
Emma Emanuelsson
08-519 567 14

Kommunikatör
Maria Hellqvist
08-519 567 15

Kommunikationsassistent
Sara Lundgren
08-519 554 81

Kontakta våra verksamheter