Kontakta Musikverket

Adresser, telefon och öppettider

Telefon, växel
08-519 554 00

Registrator
registrator@musikverket.se
Telefontid: kl 9–12
08-519 554 80

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm

Besöksadress
Sibyllegatan 2, Stockholm (Hitta hit)
T-bana till Östermalmstorg (Sök resa på SL)

Budadress
Lokstallsgatan 9

Fakturaadress
Statens musikverk
FE 908
838 74 Frösön

Org.nr: 202100-3666
VAT-nr: SE202100-366601

Musikverkets medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@musikverket.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Myndighetschef

Ställföreträdande generaldirektör
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Generaldirektör
Stina Westerberg
Ej i tjänst

GD-assistent
Anna Pettersson
073-318 24 45

Ledningsgrupp

Ställföreträdande generaldirektör, administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Kommunikationschef
Karin Algvik
08-519 554 61, 070-832 42 14

Bitr. bibliotekschef
Kerstin Carpvik
08-519 554 29

Chef Elektronmusikstudion
Mats Lindström
08-519 567 51

Överbibliotekarie/Arkivchef
Dan Lundberg
08-519 554 04

Chef Musikplattformen
Elin Norquist 
08-519 567 08

Chef Scenkonstmuseet
Daniel Wetterskog
08-519 567 18

Administration

Administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10

Arkivarie/registrator
Erik Broström
08-519 567 24

Lokalansvarig
Ingela Jonasson
08-519 567 11

IT-tekniker
Ulf Lind
08-519 554 06

Personalhandläggare
Lena Malmström
08-519 554 92

Vaktmästare/internservice
Bengt Nilsson
08-519 554 79

Ekonomihandläggare
Marina Puric
08-519 554 32

Ekonomiansvarig
Anna Roehring Florczyk
08-519 567 20

HR-ansvarig
Maria Selin
08-519 567 04

IT-ansvarig
Christer Wandel
08-519 567 21

Kommunikation

Kommunikationschef
Karin Algvik
08-519 554 61, 070-832 42 14

Kommunikatör/visuell kommunikation
Jonas André
08-519 554 71

Kommunikationsansvarig Scenkonstmuseet
Måna Degerman
08-519 554 83

Kommunikatör/webbredaktör
Emma Emanuelsson
08-519 567 14

Musikplattformen

Chef Musikplattformen
Elin Norquist 
08-519 567 08

Administratör
Barbara Matamoros Bengtsson
08-519 567 07

Handläggare
Louise Nordgren
08-519 567 23

Handläggare
Elin Sleipnes
08-519 567 01

Internationell koordinator
Isabel Thomson
Tjänstledig

Arkiv och bibliotek

Överbibliotekarie/Arkivchef
Dan Lundberg
08-519 554 04

Musik- och teaterbiblioteket

Orkester- och blåsmusiksamlingen
Telefontid: tis–fre kl 9–11
08-519 554 40
orkester@musikverket.se

Arkiv, raritet och dokumentation
arkivdok@musikverket.se

Bibliotekarie, bitr. bibliotekschef
Kerstin Carpvik
08-519 554 29

Bibliotekarie
Elisabet Andersson
08-519 554 33

Biblioteksassistent
David Bacci
08-519 554 37

Bibliotekarie
Tobias Danielsson
08-519 554 46

Biblioteksassistent
Mattias Karlsson

Bibliotekarie
Ragnar Köhlin
08-519 554 27

Bibliotekarie
Rikard Larsson
08-519 554 11

Arkiv

Digitaliseringsansvarig
David Jansson
08-519 554 23

Teaterarkivarie
Virve Polsa
08-519 554 86

Teater- och fotoarkivarie
Marianne Seid
08-519 554 47

Svenskt visarkiv

Forskningsarkivarie, bitr. arkivchef
Karin Strand
Tjänstledig

Forskningsarkivarie
Jörgen Adolfsson
08-519 554 43

Forskningsarkivarie
Roger Bergner
08-519 554 99

Arkivassistent/ljudmigrering
Jonas Broberg
08 519 554 65

Forskningsarkivarie
Wictor Johansson
08-519 567 09

Arkivassistent
Leif Larsson
08-519 554 28

Arkivassistent/ljudmigrering
Jan Ljungberg
08-519 554 89

Ljudtekniker
Mats Lundell
08-519 554 63

Forskningsarkivarie
Anna Nyander
08-519 554 78

Forskningsarkivarie
Ingrid Åkesson
08-519 554 19

Caprice Records

Marknads- och promotionansvarig
Ulf Björkman
08-519 554 73, 076-724 25 08

Producent, digitala releaser
Erik Hamrefors
08-519 557 05073-154 29 12

Produktionsansvarig
Marie Wisén
08-519 554 69, 0767-24 25 06

Elektronmusikstudion

Studiochef
Mats Lindström
08-519 567 51, 070-306 66 25

Studioingenjör
Daniel Araya
08-519 567 54

Studioingenjör
Mats Erlandsson
070-306 60 95

Bibliotekarie
Pär Johansson
08-519 554 45

Internationell koordinator
Gabrielle Karlsén-Beretta
08-519 567 52, 070-306 56 94

Scenkonstmuseet

info-scenkonstmuseet@musikverket.se
Frågor om föremål, instrument och samlingarna:
samlingsavdelningen@musikverket.se

Scenkonstmuseets medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@scenkonstmuseet.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Museichef
Daniel Wetterskog
08-519 567 18

Vikarie butik- och bemötandeservice
Linda Andersson
08-519 554 56

Projektledare utställningar/pedagogik
Lars Annersten
08-519 554 72

Museivärd
Ellinor Blixt
08-519 554 67

Pedagog
Kajsa Dahlström
08-519 554 66

Kommunikationsansvarig
Måna Degerman
08-519 554 83

Samlingsassistent 
Aleksander Dybowski
08-519 554 52

Intendent musik
Nicholas Eastop
08-519 554 58

Butik och bemötandeservice
Malin Ewaldsson
Tjänstledig

Ansvarig pedagogik
Monica Åslund Forsén
08-519 554 70

Program- och eventansvarig
Annika Gooch
08-519 554 57

Museivärd
Marika Hillbom
08-519 554 68

Intendent
Malin Karlsson
08-519 554 74

Samlingsansvarig
Sofia Skoglund
08-519 554 42

Biträdande museichef
Maria Stoor
08-519 554 55

Tekniker
Johan Sturk
08-519 554 51