900 år av kulturskatter

Musikverket bevarar, främjar, tillgängliggör och levandegör teaterns, dansens och musikens kulturarv.

SAMLINGAR

Vänförening

Musik- och Teatersamlingarnas Vänner (MTV) är en förening som syftar till att i olika former stödja, främja och sprida kunskap om alla de samlingar finns hos Musikverket.

Föreningen arrangerar  föredrag och studiebesök, bedriver forskningssamarbete och ger ekonomiska bidrag för att stärka Musikverkets samlingar. Föreningen samarbetar med andra institutioner och föreningar med anknytning till musik- och teater.

Läs mer på föreningens webbplats