Kultur över gränserna

Musikverket är en del av det internationella kulturlivet. Arbetet med att bevara musikens, teaterns och dansens kulturarv sträcker sig utanför Sveriges gränser. En central uppgift är att uppmuntra till internationella samarbeten och att hjälpa svensk musik ut i världen.

För ett internationellt musikliv

Musikverket arbetar för att främja internationaliseringen av musiklivet i Sverige. I begreppet internationalisering ingår både att föra ut svensk musik i världen och att ta hit musik av hög kvalitet från andra länder. Det innefattar även internationella samarbeten. 

En viktig utgångspunkt i arbetet är musiklivets egen önskan om ökad internationell samverkan. Musiklivets idéer och behov styr inriktningen på arbetet, det innebär att arbetet kan komma att ta nya riktningar allteftersom nya behov utkristalliseras.

Mer om det internationella arbetet