Kultur över gränserna

Musikverket är en del av det internationella kulturlivet. Arbetet med att främja det nyskapande musiklivet och med att bevara musikens, teaterns och dansens kulturarv sträcker sig utanför Sveriges gränser. En central uppgift är att uppmuntra till internationella samarbeten och att hjälpa svensk musik ut i världen.

För ett internationellt musikliv

Musikverket arbetar för att främja internationaliseringen av musiklivet i Sverige. I begreppet internationalisering ingår både att föra ut svensk musik i världen och att ta hit musik av hög kvalitet från andra länder. Det innefattar även internationella samarbeten. 

En viktig utgångspunkt i arbetet är musiklivets egen önskan om ökad internationell samverkan. Musiklivets idéer och behov styr inriktningen på arbetet, det innebär att arbetet kan komma att ta nya riktningar allteftersom nya behov utkristalliseras.

Viktiga delar i arbetet är stöd till internationella samarbetsprojekt, strategiska satsningar och samarbeten i och utanför Sverige.

Läs mer

ISPA Swedish Fellowship Program

ISPA Swedish Fellowship Program är en ledarskapsutbildning för producenter inom scenkonst, finansierad av Musikverket och Svensk Scenkonst. Satsningen är en del i Musikverkets arbete med att främja internationaliseringen av det fria musiklivet i Sverige. 

Läs mer om ISPA Swedish Fellowship Program

Nordic Market – Export Music Sweden

Nordic Market drivs av Export Music startades för att synliggöra det svenska och internationella musiklivets möjligheter till samarbete kring turné- och konsertverksamhet i Norden.

Läs mer om Nordic Market

Mer om det internationella arbetet