Alla delar av teater

1921 lades grunden för det som i dag är Musikverkets teatersamlingar. Här finns offentliga och privata arkiv och samlingar med pjäsmanus, programblad, rollfoton, böcker, tidsskrifter och mycket mer. I Scenkonstmuseets samlingar finns även scenografi- och kostymskisser, marionettdockor, scenografimodeller, kostymer och andra teaterföremål. På denna sida hittar du information om hur sökningar görs i samlingarna och arkiven samt tips om andra arkiv.

Musikverkets teaterresurser

De första stegen mot det som i dag utgör Musikverkets teatersamlingar togs av litteratur- och teaterhistorikern Agne Beijer. På jakt efter en målning med performativa inslag hade han en kall vinterdag år 1921 stämt träff med två tjänstemän från Nationalmuseum i Stockholm.

De skulle mötas ute vid Drottningholms slott där museet hade föremål i ett förråd. Väl där steg de in i den gamla teaterbyggnaden. Till Beijers stora förvåning insåg han att vad som fanns där var en unikt välbevarad 1700-talsteater med komplett teatermaskineri. Agne Beijers möte med Drottningholmsteatern blev startskottet för Drottningholms teatermuseum och dess bibliotek och arkiv. 2001 ändrades namnet till Sveriges Teatermuseum och 2010 bildades Musik- och teaterbiblioteket och Musik- och teatermuseet (nuvarande Scenkonstmuseet) som delar av Musikverket.

Under mer än 90 år har litteratur, dramatik, arkiv och föremål med teateranknytning på varierande sätt införskaffats och samlats in. Detta material finns nu på olika ställen inom Musikverket.

Böcker, tidskrifter och alla pjäsmanus som skickas in från Sveriges teatrar finns att låna eller läsa på plats i Musik- och teaterbiblioteket lokaler på Tegeluddsvägen 100 i Stockholm. Även i Svenskt visarkivs samlingar på samma adress finns teaterrelaterat material, främst i form av sångtexter och noter.

Där finns också arkivmaterial, det vill säga arkiv efter teatrar och teaterpersonligheter, och program, scen- och rollfoton, manuskript, rollböcker och liknande dokument och föremål.

Museisamlingarna, alltså kostymer, scenografi, dekorskisser och scenmodeller, huserar i Scenkonstmuseets lokaler.

Nedan listas en del av Musikverkets resurser inom teaterområdet. Här finns sökverktyg, databaser och sammanställningar över teatermaterial.

Böcker, tidskrifter och pjäsmanus

Teaterlitteratur, pjäsmanus och tidskrifter som registrerats efter 1996 finns i bibliotekets onlinekatalog.

Material som registrerats mellan 1937 och 1995 hittas i den digitaliserade kortkatalogen.

En lista över alla teatertidskrifter finns här.

Föremål

Scenkonstmuseets teatersamlingar omfattar en rad olika typer av föremål. En hel del av dessa finns registrerade i databasen över arkiv, föremål och föreställningar och kan sökas efter där.

Databas för arkiv, föremål och föreställningar

I databasen över arkiv, föremål och föreställningar finns möjlighet att söka efter föreställningar inom alla former av scenkonst. Här går att hitta uppgifter om verk, föreställning och medverkande och om vilket material relaterat till en specifik föreställning som finns i samlingarna.

Arkiv och samlingar

Arkiv och samlingar efter teaterpersoner, teatrar och andra institutioner går att hitta i Arkivregistret.

Pressklipp om teaterpersoner kan sökas i Klippsamlingen. Det finns stora samlingar av fotografier av teaterpersoner och föreställningsbilder. En del av dessa går att söka på sidan Fotografier. Mer om samlingarna av program, affischer, rollhäften, libretti och brev finns på sidan Specialsamlingar.

Närmare presentationer av ett urval enskilda arkiv och samlingar går att ta del av i bibliotekets elektroniska tidskrift Dokumenterat. Några rariteter har uppmärksammats som ett axplock ur bibliotekets raritetsavdelning.

I Svenskt visarkivs Vis- och låtregister finns texter och melodier ur revyrepertoaren, som låtar och stycken av profiler som Ernst Rolf och Karl Gerhard.

Emil Michals förteckning över teaterrepertoaren i Stockholm 1863-1913.

Andra resurser

Musik- & teaterbloggen avhandlar myndighetens personal både stort och smått omkring musik, teater och dans. I Samlingsbloggen skriver Scenkonstmuseets intendenter från samlingsavdelningen om särskilt intressanta föremål ur samlingarna.

Kontakta någon av nedanstående personer och adresser för mer info om Musikverkets teaterresurser

Musik- och teaterbibliotekets expedition

Svenskt visarkivs expedition

Frågor om teaterlitteratur, tryckt dramatik och pjäsmanus: Rikard Larsson

Frågor om teaterarkiv, pressklipp och specialsamlingar: Virve Polsa och Marianne Seid (även teaterfoton)

Frågor om scenmodeller, kostymer och andra museiföremål: Sofia Skoglund

Frågor om kupletter och vistexter: Svensk visarkivs expedition