Genomlyser insamlandet

Varför samlar och dokumenterar statliga institutioner och myndigheter musik, konst eller andra estetiska yttringar? Vad är den grundläggande motivationen?

Är det universella estetiska värden som står i fokus, eller är det ett avgränsat etniskt eller nationellt kulturarv som betonas?

Svenskt visarkivs nya forskningsprojekt Mixa eller maxa om kulturarv, identitet och folkbildning syftar till att genomlysa dessa frågor.

Självkännedom och strategi

Frågorna har aktualiserats genom de idéer om nationell entydighet och renodling som förs fram i många europeiska länder, inte minst i Sverige. De här politiska strömningarna medför krav på ökad självkännedom och mer genomtänkt strategi från kulturinstitutionernas sida. Med det treåriga projektet Mixa eller maxa, som finansieras av Statens kulturråd, vill Svenskt visarkiv bidra till denna genomlysning.

Undersöker motivationen

Undersökningen utgår från Svenskt visarkivs samlingar och syftar till att klarlägga hur man genom åren motiverat olika typer av insamlingsprojekt. Även folkmusikdokumentationens idéhistoriska rötter kommer att studeras, bland annat genom jämförelser med motsvarande institutioner i andra europeiska länder.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.