Noterat 9 (jubileumsnummer)

Innehåll

 • Bengt R. Jonsson: Visa och folkvisa. Några terminologiska skisser
 • Sven-Bertil Jansson: Ordning i augiasstallet. Om Svenskt visarkivs historia
 • Märta Ramsten: Svenskt visarkivs inspelningsverksamhet.
 • Erik Kjellberg: ”Nyplantering av jazzens blå blomma”.  Svenskt visarkivs jazzavdelning – några reflexioner och anteckningar kring hur det började
 • Eva Danielson: ”Så bra att ni finns!”
 • Litet vis- och låtlexikon
  Ack Värmeland du sköna
  Det stod en jungfru vid en brunn/Långdans från Venjan/
  De omöjliga uppgifterna
  Det var en lördag afton
  Ebbe Skammelsson (SMB 125)
  Efter balen
  Frihetsvisan (Frihet är det bästa ting / som sökas kan all världen kring)
  Inga liten kvarnpiga
  Inte sörjer jag för mina barn är små
  Norralapolskan
  Per Spelman
  Petter Jönsson han såg i fäderneslandet
  Tänker du att jag förlorader är

Beställ via prislistan

Skrivet av Svenskt visarkiv den 5 december, 2012
Kategorier: Svenskt visarkiv
Nyckelord: Noterat

Kommentarer

Leave a Reply